Особисті сторінки

  • Дата оновлення: 26.01.2018

Азізов Талят Нуредінович

Азізов Талят Нуредінович

д октор технічних наук, професор taljat999@gmail.com У 1984 році закінчив Самарканський державний архітектурно-будівельний інститут, і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», Кваліфікація: інженер-будів...
Акулов Михайло Григорович

Акулов Михайло Григорович

        кандидат економічних наук , доцент    akulov.m@udpu.edu.ua     У 1983 році закінчив Уманський державний педагогічний інститут ім. П. Г. Тичини за спеціальністю загальнотехнічні дисципліни...
Білошкурська Наталія Володимирівна

Білошкурська Наталія Володимирівна

БІЛОШКУРСЬКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА кандидат економічних наук, доцент biloshkurska.n@udpu.edu.ua Вищу освіту здобула в ПВНЗ «Європейський університет» за спеціальністю «Фінанси» (диплом спеціаліста з відзнакою, 2007 рік) та в Уманському державному педагогічн...
Білошкурський Микола Васильович

Білошкурський Микола Васильович

Білошкурський Микола Васильович кандидат економічних наук, доцент biloshkurskyi.m@udpu.edu.ua Вищу освіту здобув у Вищому закладі освіти «Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу» за спеціальністю «Економіка підприємств...
Барвінок Максим Володимирович

Барвінок Максим Володимирович

Ст.. викладач Біографія У 2008 р. здобув вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю 6.040203 «Педагогічна освіта» (диплом бакалавра) та отримав кваліфікацію бакалавр фізики, вчитель фізики заг...
Бербец Тетяна Миколаївна

Бербец Тетяна Миколаївна

  кандидат педагогічних наук, викладач tetyana.berbets@udpu.edu.ua У 2003 році закінчила Уманський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю 6.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове на...
Бержанір Інна Анатоліївна

Бержанір Інна Анатоліївна

Бержанір Інна Анатоліївна кандидат економічних наук,  доцент berzhanir.i@udpu.edu.ua У 2005 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». ...
Бержанір Анатолій Леонідович

Бержанір Анатолій Леонідович

Бержанір Анатолій Леонідович кандидат соціологічних наук, доцент berzhanir.i@udpu.edu.ua У 1986 році закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. Також отримав другу вищу освіту зі спеціальності «Екон...
Бобко Валентин Володимирович

Бобко Валентин Володимирович

Бобко Валентин Володимирович кандидат економічних наук, доцент v.v.bobko@udpu.edu.ua   У 2000 році здобув вищу освіту в Уманському державному аграрному університеті за спеціальністю «Облік і аудит» та отримав кваліфікацію магістр з економ...
Бовкун Ольга Анатоліївна

Бовкун Ольга Анатоліївна

Бов кун Ольга Анатоліївна                                     кандидат економічних наук, доцент bovkun.o@udpu.edu.ua У 2012 р. закінчила Національний університет д...
Богашко Олександр Леонідович

Богашко Олександр Леонідович

Богашко Олександр Леонідович кандидат економічних наук, доцент bohashko.o@udpu.edu.ua Навчався на економічному факультеті Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з 1997 по 2002 рік та отримав диплом спеціаліста з відзнакою...
Бондарук Ігор Сергійович

Бондарук Ігор Сергійович

кандидат економічних наук, доцент bondaruk.i@udpu.edu.ua Вищу освіту здобув у 2007 р. в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси» (диплом магістра з відзнакою). У 2013 р. захистив дисертацію на т...

Бріт Оксана Віталіївна

Науковий ступінь: к.е.н., доцент Тематика наукових досліджень: Організаційно-економічний механізм регулювання ринку праці фахівців з вищою освітою Викладає навчальні дисципліни: обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків Основні наукові ...
Вінницька Оксана Анатоліївна

Вінницька Оксана Анатоліївна

Вінницька Оксана Анатоліївна кандидат економічних наук vinnytska.o@udpu.edu.ua У 2004 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». У 2017 році захис...
Гарматюк Олена Валентинівна

Гарматюк Олена Валентинівна

Гарматюк Олена Валентинівна          harmatiuk.o@udpu.edu.ua  У 2007 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», м. Київ за спеціальністю «Економіка підприємства» освітньо-кваліфік...
Гарник Олена Анатоліївна

Гарник Олена Анатоліївна

Гарник Олена Анатоліївна кандидат економічних наук, доцент garnyk.o@udpu.edu.ua У 2000 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»...
Гвоздєй Наталія Іванівна

Гвоздєй Наталія Іванівна

Гвоздєй  Наталія Іванівна кандидат економічних наук, доцент gvozdej.n@udpu.edu.ua У 2002 році закінчила Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». У 2010 році з...
Гуменюк Алла Валеріївна

Гуменюк Алла Валеріївна

Гуменюк Алла Валеріївна Кандидат економічних наук gumenyuk.a@udpu.edu.ua У 2007 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», м. Київ за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»....
Дем`янишина Олеся Андріївна

Дем`янишина Олеся Андріївна

Дем`янишина Олеся Андріївна   кандидат економічних наук, доцент demianyshyna.o@udpu.edu.ua У 2003 році закінчила з відзнакою Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку ...
Демченко Тетяна Анатоліївна

Демченко Тетяна Анатоліївна

Демченко Тетяна Анатоліївна кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки tetyana.demchenko@udpu.edu.ua Вищу освіту здобула за спеціальністю «Облік і аудит» в Одеському державному економічному університеті (ди...
Дяченко Світлана Володимирівна

Дяченко Світлана Володимирівна

Дяченко Світлана Володимирівна старший лаборант dcv17@ukr.net У 1995 р. отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Біологія і географія» в Уманському державному педагогічному інституту імені Павла Тичини. У 2000 році закінчила Уманську сі...
Кірдан Олександр Петрович

Кірдан Олександр Петрович

Кірдан Олександр Петрович   завідувач кафедри кандидат економічних наук, доцент kirdan.o@udpu.edu.ua У 1999 році закінчив Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси» освітньо-кваліфікаційного р...
Каричковський Василь Дмитрович

Каричковський Василь Дмитрович

Каричковський Василь Дмитрович кандидат економічних наук, доктор педагогічних наук, доцент kvd3@ukr.net У 1998 році закінчив Уманську сільськогосподарську академію за спеціальністю «Облік і аудит». 29 жовтня 2003 року захистив дисерт...
Кирилюк Ірина Миколаївна

Кирилюк Ірина Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент i.kyryluk@udpu.edu.ua У 1998 році закінчила Уманську сільськогосподарську академію за спеціальністю «Аграрний менеджмент» зі спеціалізацією «Організація зовнішньоекономічної діяльності» освітньо-кваліфікаційного ...
Коган Наталія Юріївна

Коган Наталія Юріївна

викладач Kogan _ natalija @ ukr . net Вищу освіту у 2013 здобула в Уманському національному університеті садівництва. за спеціальністю «Фінанси та кредит» диплом магістра. Успішно закінчила програму післядипломної освіти в Харківському дер...
Корнієнко Тетяна Олександрівна

Корнієнко Тетяна Олександрівна

Корнієнко Тетяна Олександрівна кандидат економічних наук, доцент korniyenko.t@udpu.edu.ua Вищу освіту здобула в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси і кредит» (диплом магістра з відзнакою). Успішно ...
Король Інна Володимирівна

Король Інна Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент  innakorol88@gmail.com У 2010 р. закінчила  Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Економічна теорія» (диплом магістра з відзнакою). У 2013 р. успішно закінчи...
Кравченко Леся Василівна

Кравченко Леся Василівна

кандидат педагогічних наук , доцент У 1996 році закінчила Уманський державний педагогічний інститут імені П. Г. Тичини і отримала повну вищу освіту за спеціальністю: «Трудове навчання і фізика» та здобула кваліфікацію учителя трудового навчання...
Кузьмінó‎в Микола Вікторович

Кузьмінó‎в Микола Вікторович

Старший викладач, кандидат економічних наук. kuzminov.m@udpu.edu.ua У 2013 році здобув вищу освіту в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. В 2012 році отримав диплом бакалавра  за спеціальністю «Міжнародна економіка»....
Кузьменко Ольга Андріївна

Кузьменко Ольга Андріївна

Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат економічних наук Стаж роботи: 4 років Біографія У 2010 р. здобула вищу освіту в Уманському національному університеті садівництва за спеціальністю «Облік і адит» (диплом магістра). Має досвід пр...
Курмаєв Петро Юрійович

Курмаєв Петро Юрійович

Курмаєв Петро Юрійович доктор економічних наук, професор kurmaiev.p@udpu.edu.ua Вищу освіту здобув за спеціальністю «Фінанси» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (диплом спеціаліста з відзнакою).У 2004 ро...
Литвин Оксана Вікторівна

Литвин Оксана Вікторівна

o.lytvyn@udpu.edu.ua викладач У 2001році закінчила Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Менеджмент організацій» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». У 2015 році закінчила аспірантуру за спеціальністю 08.00.01 «Економічна теорія та історія е...
Лопушан Руслан Петрович

Лопушан Руслан Петрович

Інженер програміст інформаційно-обчислювального центру, викладач за сумісництвом У 2015 році здобув базову вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фізика, інформатика». У 2016 році  здобув повну...
Мігус Ірина Петрівна

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор irynamihus@ukr.net У 1999 році закінчила фінансово-економічний факультет Черкаського інженерно-технологічного інституту та отримала диплом за спеціальністю „Фінанси”. У 2002 році отримала кваліфікацію магістра з фін...

Маринюк Альона Юріївна

Викладач-стажист marinyuk_a@ukr.net У 2009 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. У 2012 році закі...
Мельник Вячеслав Вікторович

Мельник Вячеслав Вікторович

Мельник Вячеслав Вікторович кандидат економічних наук, доцент melnyk.v@udpu.edu.ua У 1997 році закінчив Уманський національний університет садівництва за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». У 20...
Мельничук Юлія Миколаївна

Мельничук Юлія Миколаївна

Мельничук Юлія Миколаївна кандидат економічних наук, доцент melnychuk.y@udpu.edu.ua Вищу освіту здобула в Уманській державній аграрній академії, отримавши у 2003 році кваліфікацію магістр з обліку і аудиту (диплом з відзнакою). У 2013 році захистил...
Мушкевич Юлія Вікторівна

Мушкевич Юлія Вікторівна

Посада: старший викладач Науковий ступінь: кандидат економічних наук Стаж роботи: 5 років Біографія Мушкевич Юлія Вікторівна – кандидат економічних наук, старший викладач.  У 2011 р. отримала повну в...
Осадчук Наталія Володимирівна

Осадчук Наталія Володимирівна

Осадчук Наталія Володимирівна старший викладач nat_osadchuk@ukr.net Тематика наукових досліджень:  Бюджетоспроможність регіону (на матеріалах центральних областей України) Викладає навчальні дисципліни:  фінанси підприємств, фінансовий рино...
Осадчук Наталія Володимирівна

Осадчук Наталія Володимирівна

Осадчук Наталія Володимирівна старший викладач n.osadchuk@udpu.edu.ua У 2004 р. здобула вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси» (диплом спеціаліста з відзнакою).  Сфера наукових інт...
Осьмьоркіна Наталя Михайлівна

Осьмьоркіна Наталя Михайлівна

Посада: старший викладач Науковий ступінь: кандидат економічних наук Стаж роботи: 2 роки Біографія: У 2011 р. здобула вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси», ма...
Підлісний Євген Васильович

Підлісний Євген Васильович

Підлісний Євген Васильович кандидат педагогічних наук, доцент pidlisnyi.e@udpu.edu.ua У 2003 році закінчив Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». У 2007 році зак...
Панкратова Леся Анатоліївна 

Панкратова Леся Анатоліївна 

Панкратова Леся Анатоліївна                          кандидат економічних наук, доцент l.a.pankratova@udpu.edu.ua  ...
Пачева Наталія Олександрівна

Пачева Наталія Олександрівна

                    Пачева Наталія Олександрівна кандидат економічних наук, доцент nataliapacheva@udpu.edu.ua Дві вищих освіти здобула в Уманському державному педагогічному університеті імені Пав...
Петренко Анатолій Андрійович

Петренко Анатолій Андрійович

Посада: Начальник інформаційно-обчислювального центру, викладач за сумісництвом Стаж роботи: 5 років Біографія У 2009 р. здобув базову вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Ти...
Петренко Павло Степанович

Петренко Павло Степанович

  Петренко Павло Степанович Кандидат економічних наук, доцент petrenko.p@udpu.edu.ua  У 1965 році закінчив Калінінградський технічний інститут за спеціальністю «Інженер промислового виробництва» освітньо-кваліфікаційного рі...
Побережець Наталія Борисівна

Побережець Наталія Борисівна

викладач Poberezhets_n@ukr.net  У 2006 році закінчила Уманський національний університет садівництва за спеціальністю «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності» та отримала кваліфікацію магістра з менеджменту  зовнішньоекономічної діяльності. Працює н...
Поворознюк Інна Миколаївна

Поворознюк Інна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент povoroznyuk.i@udpu.edu.ua У 1995 році закінчила Уманський ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарський інститут ім. О.М. Горького за спеціальністю плодоовочівництво та виноградарство і здобула кваліфікацію...
Подзігун Світлана Миколаївна

Подзігун Світлана Миколаївна

Подзігун Світлана Миколаївна завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент podzihun.s@udpu.edu.ua У 2005 р. здобула вищу освіту в Уманському національному університеті садівництва за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діялності»,...
Савченко Володимир Федорович

Савченко Володимир Федорович

Савченко Володимир Федорович savchenko.v@udpu.edu.ua доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, академік Української академії наук, академік Академії економічних наук України. У 1995 році пройшов перепідготовку в Чернігівському те...
Слатвінська Леся Анатоліївна

Слатвінська Леся Анатоліївна

кандидат економічних наук slatvinska.l@udpu.edu.ua У 2004 році закінчила Уманський державний аграрний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та здобула кваліфікацію менеджера зовніш...
Слатвінський Максим Анатолійович

Слатвінський Максим Анатолійович

Слатвінський Максим Анатолійович кандидат економічних наук, професор ms@udpu.edu.ua У 2003 р. здобув вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства» (диплом спе...
Станіславчук Наталія Олексіївна

Станіславчук Наталія Олексіївна

Станіславчук Наталія Олексіївна викладач natali-st86@ukr.net У 2008 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини» та здобула кваліфікацію магістра з фінансів (диплом магістра з відзнакою). Сфера наукових ...
Стойка Віталій Олександрович

Стойка Віталій Олександрович

Стойка Віталій Олександрович кандидат економічних наук, доцент stojka.v@udpu.edu.ua   У 2004 році закінчив Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційног...
Стойка Сергій Олександрович

Стойка Сергій Олександрович

Стойка Сергій Олександрович кандидат економічних наук, доцент stojka.s@udpu.edu.ua У 2008 році здобув вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси» та отримав кваліфікацію магістр з фінансів (дипло...
Стрілець Валентина Михайлівна

Стрілець Валентина Михайлівна

Посада:  ст.викладач Науковий ступінь:   Стаж роботи: 19 років Біографія: У 1986 р. здобула вищу освіту в Київському торговельно-економічному інституті за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами». На кафедрі мар...
Стрембіцька Леся Леонідівна

Стрембіцька Леся Леонідівна

старший викладач strembitska @gmail.com У 1996 році закінчила Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Аграрний менеджмент» (диплом спеціаліста з відзнакою). У 2016 р. отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Під...
Ткачук Світлана Петрівна

Ткачук Світлана Петрівна

кандидат економічних наук, доцент tkachuk.sp@udpu.edu.ua У 2002 р.  закінчила Уманську державну аграрну академію за спеціальністю: менеджмент організацій, кваліфікація: спеціаліст з менеджменту З грудня 2009 р. кандидат економічних наук. Дисертацію на здобут...
Чвертко Людмила Андріївна

Чвертко Людмила Андріївна

Чвертко Людмила Андріївна кандидат економічних наук, доцент chvertko.l@udpu.edu.ua Вищу освіту здобула в Київському технологічному інституті легкої промисловості (спеціальність «Економіка і організація промисловості») та в Уманському державном...
Чирва Ганна Миколаївна

Чирва Ганна Миколаївна

Чирва Ганна Миколаївна кандидат педагогічних наук, доцент ch56@i.ua  У 1979 році закінчила Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання України з Росією за спеціальністю «Математика» освітньо-кваліфікаційного ...
Чирва Ольга Григорівна

Чирва Ольга Григорівна

Посада: Професор  Науковий ступінь: доктор економічних наук Стаж роботи: понад 10 років Біографія У 2003 р. здобула вищу освіту в Уманській державній аграрній академії за спеціальністю «Облік і аудит» (д...
Штангеєва Надія Іванівна

Штангеєва Надія Іванівна

Доктор технічних наук, професор lerkamen49@ukr.net У 1971році закінчила Київський інститут харчової промисловості за спеціальністю «Технологія цукристих речовин». У 1979 р.  захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня  кандидат...
Ящук Тетяна Анатоліївна

Ящук Тетяна Анатоліївна

Кандидат економічних наук, доцент. iashchuk.t@udpu.edu.ua У 2012 році закінчила Уманський національний університет садівництва і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. ...

Червень
Серпень