Особисті сторінки

  • Дата оновлення: 26.01.2018

Автомеєнко Артем Андрійович

Автомеєнко Артем Андрійович Викладач  automeenko@gmail.com  У 2011 році закінчив ВНКЗ Балтське  педагогічне училище Одеської області, отримав диплом за спеціальністю «Вчитель початкових класів, керівник дитячого хореографічного колективу» ...
Акулов Михайло Григорович

Акулов Михайло Григорович

        кандидат економічних наук , доцент    akylov@i.ua     У 1983 році закінчив Уманський державний педагогічний інститут ім. П. Г. Тичини за спеціальністю загальнотехнічні дисципліни...
Білошкурська Наталія Володимирівна

Білошкурська Наталія Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент nickbrown@ukr.net Вищу освіту здобула в ПВНЗ «Європейський університет» за спеціальністю «Фінанси» (диплом спеціаліста з відзнакою, 2007 рік) та в Уманському державному педагогічному університет і за спеціальн...
Білошкурський Микола Васильович

Білошкурський Микола Васильович

кандидат економічних наук, доцент nickbrown946@gmail.com Вищу освіту здобув у Вищому закладі освіти «Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу» за спеціальністю «Економіка підприємства» (диплом спеціаліста з відзнакою, 200...
Барвінок Максим Володимирович

Барвінок Максим Володимирович

Ст.. викладач Біографія У 2008 р. здобув вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю 6.040203 «Педагогічна освіта» (диплом бакалавра) та отримав кваліфікацію бакалавр фізики, вчитель фізики заг...

Бербец Тетяна Миколаївна

  кандидат педагогічних наук, викладач berbec08@ukr.net У 2003 році закінчила Уманський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю 6.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та ...
Бержанір Інна Анатоліївна

Бержанір Інна Анатоліївна

кандидат економічних наук innaberzhanir@ukr.net У 2005 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». У 2011 році захистила дисертацію на тему ,,Формування т...
Бержанір Анатолій Леонідович

Бержанір Анатолій Леонідович

Бержанір Анатолій Леонідович кандидат соціологічних наук, доцент bal8@ukr.net У 1986 році закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. Також отримав другу вищу освіту зі спеціальності «Економіка». У 1999 роц...
Бовкун Ольга Анатоліївна

Бовкун Ольга Анатоліївна

Бов кун Ольга Анатоліївна                                     кандидат економічних наук, доцент olga.bovkun@ukr.net У 2012 р. закінчила Національний університет д...
Богашко Олександр Леонідович

Богашко Олександр Леонідович

Богашко Олександр Леонідович кандидат економічних наук, доцент Bogashko@ukr.net Навчався на економічному факультеті Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з 1997 по 2002 рік та отримав диплом спеціаліста з відзнакою...
Бондарук Ігор Сергійович

Бондарук Ігор Сергійович

кандидат економічних наук, доцент Вищу освіту здобув у 2007 р. в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси» (диплом магістра з відзнакою). У 2013 р. захистив дисертацію на тему: «Пенсійне заб...

Бріт Оксана Віталіївна

Науковий ступінь: к.е.н., доцент Тематика наукових досліджень: Організаційно-економічний механізм регулювання ринку праці фахівців з вищою освітою Викладає навчальні дисципліни: обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків Основні наукові ...
Бурдужа Ірина Іонівна

Бурдужа Ірина Іонівна

У 2016 році вступила до Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». З 2017 року голова Студентського Наукового Товариства в НН Інституті економіки та бізнес-ос...
Вінницька Оксана Анатоліївна

Вінницька Оксана Анатоліївна

кандидат економічних наук vinnytska.oksana@ukr.net У 2004 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». У 2017 році захистила дисертацію на тему «Формування...

Гарматюк Олена Валентинівна

Гарматюк Олена Валентинівна          garmatiuk85@gmail.com  У 2007 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», м. Київ за спеціальністю «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». ...
Гарник Олена Анатоліївна

Гарник Олена Анатоліївна

Гарник Олена Анатоліївна кандидат економічних наук, доцент garnuk_elena@ukr.net У 2000 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»...
Дем`янишина Олеся Андріївна

Дем`янишина Олеся Андріївна

кандидат економічних наук, доцент doaudpu1@gmail.com У 2003 році закінчила з відзнакою Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. У 2009 р. отримала диплом спеціаліста з ...
Демченко Тетяна Анатоліївна

Демченко Тетяна Анатоліївна

Демченко Тетяна Анатоліївна кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки demchenko . tanya 7@ gmail . com Вищу освіту здобула за спеціальністю «Облік і аудит» в Одеському державному економічному ун...
Дяченко Світлана Володимирівна

Дяченко Світлана Володимирівна

Дяченко Світлана Володимирівна старший лаборант dcv17@ukr.net У 1995 р. отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Біологія і географія» в Уманському державному педагогічному інституту імені Павла Тичини. У 2000 році закінчила Уманську сі...
Кірдан Олександр Петрович

Кірдан Олександр Петрович

Кірдан Олександр Петрович   завідувач кафедри кандидат економічних наук, доцент  kirdan_alex@ukr.net У 1999 році закінчив Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси» освітньо...
Каричковський Василь Дмитрович

Каричковський Василь Дмитрович

Каричковський Василь Дмитрович кандидат економічних наук, доцент kvd3@ukr.net У 1998 році закінчив Уманську сільськогосподарську академію за спеціальністю «Облік і аудит». 29 жовтня 2003 року захистив дисертацію на тему «Внутрішньогосподарські...
Кирилюк Ірина Миколаївна

Кирилюк Ірина Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент irina_kurul@ukr.net У 1998 році закінчила Уманську сільськогосподарську академію за спеціальністю «Аграрний менеджмент» зі спеціалізацією «Організація зовнішньоекономічної діяльності» освітньо-кваліфікаційного ...
Коган Наталія Юріївна

Коган Наталія Юріївна

викладач Kogan _ natalija @ ukr . net Вищу освіту у 2013 здобула в Уманському національному університеті садівництва. за спеціальністю «Фінанси та кредит» диплом магістра. Успішно закінчила програму післядипломної освіти в Харківському дер...
Корнієнко Тетяна Олександрівна

Корнієнко Тетяна Олександрівна

викладач kornienkoto@ukr.net Вищу освіту здобула в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси і кредит» (диплом магістра з відзнакою). Успішно пройшла перепідготовку за спеціальністю «Ма...
Король Інна Володимирівна

Король Інна Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент  innakorol88@gmail.com У 2010 р. закінчила  Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Економічна теорія» (диплом магістра з відзнакою). У 2013 р. успішно закінчи...

Кравченко Леся Василівна

кандидат педагогічних наук , доцент У 1996 році закінчила Уманський державний педагогічний інститут імені П. Г. Тичини і отримала повну вищу освіту за спеціальністю: «Трудове навчання і фізика» та здобула кваліфікацію учителя трудового навчання...
Кузьмінов Микола Вікторович

Кузьмінов Микола Вікторович

Доцент, кандидат економічних наук. mykolakuzminov@gmail.com У 2013 році здобув вищу освіту в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьма. В 2012 році отримав диплом бакалавра  за спеціальністю «Міжнародна економіка». В 2...
Кузьменко Ольга Андріївна

Кузьменко Ольга Андріївна

Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат економічних наук Стаж роботи: 4 років Біографія У 2010 р. здобула вищу освіту в Уманському національному університеті садівництва за спеціальністю «Облік і адит» (диплом магістра). Має досвід пр...
Курмаєв Петро Юрійович

Курмаєв Петро Юрійович

доктор економічних наук, професор petrol09@i.ua Вищу освіту здобув за спеціальністю «Фінанси» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (диплом спеціаліста з відзнакою).У 2004 році захистив дисертацію на тему «Науково-методичні осн...
Литвин Оксана Вікторівна

Литвин Оксана Вікторівна

okslit79@ ukr.net викладач У 2001році закінчила Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Менеджмент організацій» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». У 2015 році закінчила аспірантуру за спеціальністю 08.00.01 «Економічна теорія та історія е...
Лопушан Руслан Петрович

Лопушан Руслан Петрович

Інженер програміст інформаційно-обчислювального центру, викладач за сумісництвом tguruslan1994@gmail.com У 2015 році здобув базову вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фізика, ін...
Мігус Ірина Петрівна

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор irynamihus@ukr.net У 1999 році закінчила фінансово-економічний факультет Черкаського інженерно-технологічного інституту та отримала диплом за спеціальністю „Фінанси”. У 2002 році отримала кваліфікацію магістра з фін...

Маринюк Альона Юріївна

Викладач-стажист marinyuk_a@ukr.net У 2009 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. У 2012 році закі...
Мельник Вячеслав Вікторович

Мельник Вячеслав Вікторович

Мельник Вячеслав Вікторович кандидат економічних наук, доцент 73vmelnik@gmail.com У 1997 році закінчив Уманський національний університет садівництва за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». У 20...
Мельничук Юлія Миколаївна

Мельничук Юлія Миколаївна

Мельничук Юлія Миколаївна Кандидат економічних наук, доцент melnichyk_yuliya@ukr.net Вищу освіту здобула в Уманській державній аграрній академії, отримавши у 2003 році кваліфікацію магістр з обліку і аудиту (диплом з відзнакою). У 2013 році захистил...
Осьмьоркіна Наталя Михайлівна

Осьмьоркіна Наталя Михайлівна

Посада: старший викладач Науковий ступінь: кандидат економічних наук Стаж роботи: 2 роки Біографія: У 2011 р. здобула вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси», ма...
Підлісний Євген Васильович

Підлісний Євген Васильович

Підлісний Євген Васильович старший викладач gek8226@gmail.com У 2003 році закінчив Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». У 2007 році закінчив Міжрегіональну академію ...
Пачева Наталія Олександрівна

Пачева Наталія Олександрівна

Пачева Наталія Олександрівна кандидат економічних наук, доцент nataliapacheva@udpu.edu.ua Дві вищих освіти здобула в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства», (диплом спеціаліста з відзнакою, 2...
Петренко Анатолій Андрійович

Петренко Анатолій Андрійович

Посада: Начальник інформаційно-обчислювального центру, викладач за сумісництвом Стаж роботи: 5 років Біографія У 2009 р. здобув базову вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Ти...
Петренко Павло Степанович

Петренко Павло Степанович

  Петренко Павло Степанович Кандидат економічних наук, доцент  artispet@ukr.net  У 1965 році закінчив Калінінградський технічний інститут за спеціальністю «Інженер промислового виробництва» освітньо-кваліфікаційного рі...
Побережець Наталія Борисівна

Побережець Наталія Борисівна

викладач Poberezhets_n@ukr.net  У 2006 році закінчила Уманський національний університет садівництва за спеціальністю «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності» та отримала кваліфікацію магістра з менеджменту  зовнішньоекономічної діяльності. Працює н...
Поворознюк Інна Миколаївна

Поворознюк Інна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент inna-173@ukr.net У 1995 році закінчила Уманський ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарський інститут ім. О.М. Горького за спеціальністю плодоовочівництво та виноградарство і здобула кваліфікацію...
Подзігун Світлана Миколаївна

Подзігун Світлана Миколаївна

Подзігун Світлана Миколаївна завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент Spodzigun@ukr.net У 2005 р. здобула вищу освіту в Уманському національному університеті садівництва за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діялності»,...
Слатвінська Леся Анатоліївна

Слатвінська Леся Анатоліївна

кандидат економічних наук slatvinska8888@ukr.net У 2004 році закінчила Уманський державний аграрний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та здобула кваліфікацію менеджера зовніш...
Слатвінський Максим Анатолійович

Слатвінський Максим Анатолійович

Слатвінський Максим Анатолійович кандидат економічних наук, доцент sl.m@ukr.net У 2003 р. здобув вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства» (диплом спеціаліста з відзнакою).&nb...
Станіславчук Наталія Олексіївна

Станіславчук Наталія Олексіївна

викладач natali-st86@ukr.net У 2008 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини» та здобула кваліфікацію магістра з фінансів (диплом магістра з відзнакою). Сфера наукових інтересі в: бюджетна система та...
Стойка Віталій Олександрович

Стойка Віталій Олександрович

Стойка Віталій Олександрович кандидат економічних наук, доцент esetua2@ukr.net   У 2004 році закінчив Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». ...
Стойка Сергій Олександрович

Стойка Сергій Олександрович

кандидат економічних наук, ст. викладач Stserg_1@ukr.net У 2008 році здобув вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси» та отримав кваліфікацію магістр з фінансів (диплом з ...
Стрілець Валентина Михайлівна

Стрілець Валентина Михайлівна

Посада:  ст.викладач Науковий ступінь:   Стаж роботи: 19 років Біографія: У 1986 р. здобула вищу освіту в Київському торговельно-економічному інституті за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами». На кафедрі мар...
Стрембіцька Леся Леонідівна

Стрембіцька Леся Леонідівна

старший викладач strembitska @gmail.com У 1996 році закінчила Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Аграрний менеджмент» (диплом спеціаліста з відзнакою). У 2016 р. отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Під...
Танасійчук Юлія Вікторівна

Танасійчук Юлія Вікторівна

Посада: старший викладач Науковий ступінь: кандидат економічних наук Стаж роботи: 1 рік Біографія У 2011 р. здобула вищу освіту  в Уманському національному університеті садівництва за спеціальністю “Фінанс...
Чвертко Людмила Андріївна

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент luda_um@ukr.net У 1993 закінчила економічний факультет Київського технологічного інституту легкої промисловості (нині Київський національний університет технологій та дизайну). У 2005 році захистила дисертацію на тему «Тру...
Чирва Ганна Миколаївна

Чирва Ганна Миколаївна

Чирва Ганна Миколаївна кандидат педагогічних наук, доцент ch56@i.ua  У 1979 році закінчила Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання України з Росією за спеціальністю «Математика» освітньо-кваліфікаційного ...
Чирва Ольга Григорівна

Чирва Ольга Григорівна

Посада: директор інституту економіки та бізнес-освіти Науковий ступінь: доктор економічних наук Стаж роботи: понад 10 років Біографія У 2003 р. здобула вищу освіту в Уманській державній аграрній академії за с...
Штангеєва Надія Іванівна

Штангеєва Надія Іванівна

Доктор технічних наук, професор lerkamen49@ukr.net У 1971році закінчила Київський інститут харчової промисловості за спеціальністю «Технологія цукристих речовин». У 1979 р.  захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня  кандидат...
Ящук Тетяна Анатоліївна

Ящук Тетяна Анатоліївна

викладач       tetyanayashchuk@ukr.net У 2012 році закінчила Уманський національний університет садівництва і отримала повну вищу освіту за спеціальністю ,,Облік і аудит” та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. ...

Листопад