Особисті сторінки

  • Дата оновлення: 26.01.2018

Автомеєнко Артем Андрійович

Автомеєнко Артем Андрійович Викладач  automeenko@gmail.com  У 2011 році закінчив ВНКЗ Балтське  педагогічне училище Одеської області, отримав диплом за спеціальністю «Вчитель початкових класів, керівник дитячого хореографічного колективу» ...
Акулов Михайло Григорович

Акулов Михайло Григорович

        кандидат економічних наук , доцент    akylov@i.ua     У 1983 році закінчив Уманський державний педагогічний інститут ім. П. Г. Тичини за спеціальністю загальнотехнічні дисципліни...
Білошкурська Наталія Володимирівна

Білошкурська Наталія Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент nickbrown@ukr.net Вищу освіту здобула в ПВНЗ «Європейський університет» за спеціальністю «Фінанси» (диплом спеціаліста з відзнакою, 2007 рік) та в Уманському державному педагогічному університет і за спеціальн...
Білошкурський Микола Васильович

Білошкурський Микола Васильович

кандидат економічних наук, доцент nickbrown946@gmail.com Вищу освіту здобув у Вищому закладі освіти «Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу» за спеціальністю «Економіка підприємства» (диплом спеціаліста з відзнакою, 200...
Барвінок Максим Володимирович

Барвінок Максим Володимирович

Ст.. викладач Біографія У 2008 р. здобув вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю 6.040203 «Педагогічна освіта» (диплом бакалавра) та отримав кваліфікацію бакалавр фізики, вчитель фізики заг...

Бербец Тетяна Миколаївна

  кандидат педагогічних наук, викладач berbec08@ukr.net У 2003 році закінчила Уманський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю 6.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та ...
Бержанір Інна Анатоліївна

Бержанір Інна Анатоліївна

кандидат економічних наук,  доцент innaberzhanir@ukr.net У 2005 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». У 2011 році захистила дисертацію...
Бержанір Анатолій Леонідович

Бержанір Анатолій Леонідович

Бержанір Анатолій Леонідович кандидат соціологічних наук, доцент bal8@ukr.net У 1986 році закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. Також отримав другу вищу освіту зі спеціальності «Економіка». У 1999 роц...
Бовкун Ольга Анатоліївна

Бовкун Ольга Анатоліївна

Бов кун Ольга Анатоліївна                                     кандидат економічних наук, доцент olga.bovkun@ukr.net У 2012 р. закінчила Національний університет д...
Богашко Олександр Леонідович

Богашко Олександр Леонідович

Богашко Олександр Леонідович кандидат економічних наук, доцент Bogashko@ukr.net Навчався на економічному факультеті Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з 1997 по 2002 рік та отримав диплом спеціаліста з відзнакою...
Бондарук Ігор Сергійович

Бондарук Ігор Сергійович

кандидат економічних наук, доцент Вищу освіту здобув у 2007 р. в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси» (диплом магістра з відзнакою). У 2013 р. захистив дисертацію на тему: «Пенсійне заб...

Бріт Оксана Віталіївна

Науковий ступінь: к.е.н., доцент Тематика наукових досліджень: Організаційно-економічний механізм регулювання ринку праці фахівців з вищою освітою Викладає навчальні дисципліни: обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків Основні наукові ...
Бурдужа Ірина Іонівна

Бурдужа Ірина Іонівна

У 2016 році вступила до Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». З 2017 року голова Студентського Наукового Товариства в НН Інституті економіки та бізнес-ос...
Вінницька Оксана Анатоліївна

Вінницька Оксана Анатоліївна

кандидат економічних наук vinnytska.oksana@ukr.net У 2004 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». У 2017 році захистила дисертацію на тему «Формування...

Гарматюк Олена Валентинівна

Гарматюк Олена Валентинівна          garmatiuk85@gmail.com  У 2007 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», м. Київ за спеціальністю «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». ...
Гарник Олена Анатоліївна

Гарник Олена Анатоліївна

Гарник Олена Анатоліївна кандидат економічних наук, доцент garnuk_elena@ukr.net У 2000 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»...
Дем`янишина Олеся Андріївна

Дем`янишина Олеся Андріївна

кандидат економічних наук, доцент doaudpu1@gmail.com У 2003 році закінчила з відзнакою Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. У 2009 р. отримала диплом спеціаліста з ...
Демченко Тетяна Анатоліївна

Демченко Тетяна Анатоліївна

Демченко Тетяна Анатоліївна кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки demchenko . tanya 7@ gmail . com Вищу освіту здобула за спеціальністю «Облік і аудит» в Одеському державному економічному ун...
Дяченко Світлана Володимирівна

Дяченко Світлана Володимирівна

Дяченко Світлана Володимирівна старший лаборант dcv17@ukr.net У 1995 р. отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Біологія і географія» в Уманському державному педагогічному інституту імені Павла Тичини. У 2000 році закінчила Уманську сі...
Кірдан Олександр Петрович

Кірдан Олександр Петрович

Кірдан Олександр Петрович   завідувач кафедри кандидат економічних наук, доцент  kirdan_alex@ukr.net У 1999 році закінчив Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси» освітньо...
Каричковський Василь Дмитрович

Каричковський Василь Дмитрович

Каричковський Василь Дмитрович кандидат економічних наук, доктор педагогічних наук, доцент kvd3@ukr.net У 1998 році закінчив Уманську сільськогосподарську академію за спеціальністю «Облік і аудит». 29 жовтня 2003 року захистив дисерт...
Кирилюк Ірина Миколаївна

Кирилюк Ірина Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент irina_kurul@ukr.net У 1998 році закінчила Уманську сільськогосподарську академію за спеціальністю «Аграрний менеджмент» зі спеціалізацією «Організація зовнішньоекономічної діяльності» освітньо-кваліфікаційного ...
Коган Наталія Юріївна

Коган Наталія Юріївна

викладач Kogan _ natalija @ ukr . net Вищу освіту у 2013 здобула в Уманському національному університеті садівництва. за спеціальністю «Фінанси та кредит» диплом магістра. Успішно закінчила програму післядипломної освіти в Харківському дер...
Корнієнко Тетяна Олександрівна

Корнієнко Тетяна Олександрівна

к.е.н., доцент kornienkoto@ukr.net Вищу освіту здобула в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси і кредит» (диплом магістра з відзнакою). Успішно пройшла перепідготовку за спеціальністю «Мар...
Король Інна Володимирівна

Король Інна Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент  innakorol88@gmail.com У 2010 р. закінчила  Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Економічна теорія» (диплом магістра з відзнакою). У 2013 р. успішно закінчи...

Кравченко Леся Василівна

кандидат педагогічних наук , доцент У 1996 році закінчила Уманський державний педагогічний інститут імені П. Г. Тичини і отримала повну вищу освіту за спеціальністю: «Трудове навчання і фізика» та здобула кваліфікацію учителя трудового навчання...
Кузьмінов Микола Вікторович

Кузьмінов Микола Вікторович

Доцент, кандидат економічних наук. mykolakuzminov@gmail.com У 2013 році здобув вищу освіту в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьма. В 2012 році отримав диплом бакалавра  за спеціальністю «Міжнародна економіка». В 2...
Кузьменко Ольга Андріївна

Кузьменко Ольга Андріївна

Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат економічних наук Стаж роботи: 4 років Біографія У 2010 р. здобула вищу освіту в Уманському національному університеті садівництва за спеціальністю «Облік і адит» (диплом магістра). Має досвід пр...
Курмаєв Петро Юрійович

Курмаєв Петро Юрійович

доктор економічних наук, професор petrol09@i.ua Вищу освіту здобув за спеціальністю «Фінанси» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (диплом спеціаліста з відзнакою).У 2004 році захистив дисертацію на тему «Науково-методичні осн...
Литвин Оксана Вікторівна

Литвин Оксана Вікторівна

okslit79@ ukr.net викладач У 2001році закінчила Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Менеджмент організацій» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». У 2015 році закінчила аспірантуру за спеціальністю 08.00.01 «Економічна теорія та історія е...
Лопушан Руслан Петрович

Лопушан Руслан Петрович

Інженер програміст інформаційно-обчислювального центру, викладач за сумісництвом tguruslan1994@gmail.com У 2015 році здобув базову вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фізика, ін...
Мігус Ірина Петрівна

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор irynamihus@ukr.net У 1999 році закінчила фінансово-економічний факультет Черкаського інженерно-технологічного інституту та отримала диплом за спеціальністю „Фінанси”. У 2002 році отримала кваліфікацію магістра з фін...

Маринюк Альона Юріївна

Викладач-стажист marinyuk_a@ukr.net У 2009 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. У 2012 році закі...
Мельник Вячеслав Вікторович

Мельник Вячеслав Вікторович

Мельник Вячеслав Вікторович кандидат економічних наук, доцент 73vmelnik@gmail.com У 1997 році закінчив Уманський національний університет садівництва за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». У 20...
Мельничук Юлія Миколаївна

Мельничук Юлія Миколаївна

Мельничук Юлія Миколаївна Кандидат економічних наук, доцент melnichyk_yuliya@ukr.net Вищу освіту здобула в Уманській державній аграрній академії, отримавши у 2003 році кваліфікацію магістр з обліку і аудиту (диплом з відзнакою). У 2013 році захистил...
Осьмьоркіна Наталя Михайлівна

Осьмьоркіна Наталя Михайлівна

Посада: старший викладач Науковий ступінь: кандидат економічних наук Стаж роботи: 2 роки Біографія: У 2011 р. здобула вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси», ма...
Підлісний Євген Васильович

Підлісний Євген Васильович

Підлісний Євген Васильович старший викладач gek8226@gmail.com У 2003 році закінчив Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». У 2007 році закінчив Міжрегіональну академію ...
Пачева Наталія Олександрівна

Пачева Наталія Олександрівна

Пачева Наталія Олександрівна кандидат економічних наук, доцент nataliapacheva@udpu.edu.ua Дві вищих освіти здобула в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства», (диплом спеціаліста з відзнакою, 2...
Петренко Анатолій Андрійович

Петренко Анатолій Андрійович

Посада: Начальник інформаційно-обчислювального центру, викладач за сумісництвом Стаж роботи: 5 років Біографія У 2009 р. здобув базову вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Ти...
Петренко Павло Степанович

Петренко Павло Степанович

  Петренко Павло Степанович Кандидат економічних наук, доцент  artispet@ukr.net  У 1965 році закінчив Калінінградський технічний інститут за спеціальністю «Інженер промислового виробництва» освітньо-кваліфікаційного рі...
Побережець Наталія Борисівна

Побережець Наталія Борисівна

викладач Poberezhets_n@ukr.net  У 2006 році закінчила Уманський національний університет садівництва за спеціальністю «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності» та отримала кваліфікацію магістра з менеджменту  зовнішньоекономічної діяльності. Працює н...
Поворознюк Інна Миколаївна

Поворознюк Інна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент inna-173@ukr.net У 1995 році закінчила Уманський ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарський інститут ім. О.М. Горького за спеціальністю плодоовочівництво та виноградарство і здобула кваліфікацію...
Подзігун Світлана Миколаївна

Подзігун Світлана Миколаївна

Подзігун Світлана Миколаївна завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент Spodzigun@ukr.net У 2005 р. здобула вищу освіту в Уманському національному університеті садівництва за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діялності»,...
Слатвінська Леся Анатоліївна

Слатвінська Леся Анатоліївна

кандидат економічних наук slatvinska8888@ukr.net У 2004 році закінчила Уманський державний аграрний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та здобула кваліфікацію менеджера зовніш...
Слатвінський Максим Анатолійович

Слатвінський Максим Анатолійович

Слатвінський Максим Анатолійович кандидат економічних наук, професор ms@udpu.edu.ua У 2003 р. здобув вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства» (диплом спе...
Станіславчук Наталія Олексіївна

Станіславчук Наталія Олексіївна

викладач natali-st86@ukr.net У 2008 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини» та здобула кваліфікацію магістра з фінансів (диплом магістра з відзнакою). Сфера наукових інтересі в: бюджетна система та...
Стойка Віталій Олександрович

Стойка Віталій Олександрович

Стойка Віталій Олександрович кандидат економічних наук, доцент esetua2@ukr.net   У 2004 році закінчив Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». ...
Стойка Сергій Олександрович

Стойка Сергій Олександрович

кандидат економічних наук, доцент Stserg_1@ukr.net У 2008 році здобув вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси» та отримав кваліфікацію магістр з фінансів (диплом з відзнак...
Стрілець Валентина Михайлівна

Стрілець Валентина Михайлівна

Посада:  ст.викладач Науковий ступінь:   Стаж роботи: 19 років Біографія: У 1986 р. здобула вищу освіту в Київському торговельно-економічному інституті за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами». На кафедрі мар...
Стрембіцька Леся Леонідівна

Стрембіцька Леся Леонідівна

старший викладач strembitska @gmail.com У 1996 році закінчила Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Аграрний менеджмент» (диплом спеціаліста з відзнакою). У 2016 р. отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Під...
Танасійчук Юлія Вікторівна

Танасійчук Юлія Вікторівна

Посада: старший викладач Науковий ступінь: кандидат економічних наук Стаж роботи: 1 рік Біографія У 2011 р. здобула вищу освіту  в Уманському національному університеті садівництва за спеціальністю “Фінанс...
Чвертко Людмила Андріївна

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент luda_um@ukr.net Вищу освіту здобула в Київському технологічному інституті легкої промисловості (спеціальність «Економіка і організація промисловості») та в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичи...
Чирва Ганна Миколаївна

Чирва Ганна Миколаївна

Чирва Ганна Миколаївна кандидат педагогічних наук, доцент ch56@i.ua  У 1979 році закінчила Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання України з Росією за спеціальністю «Математика» освітньо-кваліфікаційного ...
Чирва Ольга Григорівна

Чирва Ольга Григорівна

Посада: директор інституту економіки та бізнес-освіти Науковий ступінь: доктор економічних наук Стаж роботи: понад 10 років Біографія У 2003 р. здобула вищу освіту в Уманській державній аграрній академії за с...
Штангеєва Надія Іванівна

Штангеєва Надія Іванівна

Доктор технічних наук, професор lerkamen49@ukr.net У 1971році закінчила Київський інститут харчової промисловості за спеціальністю «Технологія цукристих речовин». У 1979 р.  захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня  кандидат...
Ящук Тетяна Анатоліївна

Ящук Тетяна Анатоліївна

викладач       tetyanayashchuk@ukr.net У 2012 році закінчила Уманський національний університет садівництва і отримала повну вищу освіту за спеціальністю ,,Облік і аудит” та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. ...

Серпень
Жовтень