Особисті сторінки

  • Дата оновлення: 27.09.2022

Азізов Талят Нуредінович

Азізов Талят Нуредінович

д октор технічних наук, професор taljat999@gmail.com У 1984 році закінчив Самарканський державний архітектурно-будівельний інститут, і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», Кваліфікація: інженер-будів...
Ареп'єва Олена Вікторівна

Ареп'єва Олена Вікторівна

Ареп’єва Олена Вікторівна головний бухгалтер УДПУ, викладач кафедри olena.arepieva@udpu.edu.ua У 2017 р. здобула другу вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси і кредит» (диплом спеціаліста з ...
Білошкурська Наталія Володимирівна

Білошкурська Наталія Володимирівна

БІЛОШКУРСЬКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА кандидат економічних наук, доцент biloshkurska.n@udpu.edu.ua Вищу освіту здобула в ПВНЗ «Європейський університет» за спеціальністю «Фінанси» (диплом спеціаліста з відзнакою, 2007 рік) та в Уманському державному педагогічн...
Білошкурський Микола Васильович

Білошкурський Микола Васильович

Білошкурський Микола Васильович кандидат економічних наук, доцент biloshkurskyi.m@udpu.edu.ua Вищу освіту здобув у Вищому закладі освіти «Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу» за спеціальністю «Економіка підприємств...
Барвінок Наталія Володимирівна

Барвінок Наталія Володимирівна

викладач barvinok.n@udpu.edu.ua У 2012 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини і отримала вищу освіту за спеціальністю «Географія» та здобула кваліфікацію географа, викладача географії. У 2020 році закі...
Бербец Тетяна Миколаївна

Бербец Тетяна Миколаївна

  кандидат педагогічних наук, викладач tetyana.berbets@udpu.edu.ua У 2003 році закінчила Уманський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю 6.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове на...
Бержанір Інна Анатоліївна

Бержанір Інна Анатоліївна

Бержанір Інна Анатоліївна кандидат економічних наук,  доцент berzhanir.i@udpu.edu.ua У 2005 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». ...
Бержанір Анатолій Леонідович

Бержанір Анатолій Леонідович

Бержанір Анатолій Леонідович кандидат соціологічних наук, доцент a.berzhanir@udpu.edu.ua У 1986 році закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. Також отримав другу вищу освіту зі спеціальності «Екон...
Благополучна Анастасія Геннадіївна

Благополучна Анастасія Геннадіївна

Благополучна Анастасія Геннадіївна Доктор філософії з харчових технологій заступник директора з виховної роботи a.h.blahopoluchna@udpu.edu.ua      У 2013 році закінчила Уманську філію Черкаського кооперативного економіко-...
Богашко Олександр Леонідович

Богашко Олександр Леонідович

Богашко Олександр Леонідович кандидат економічних наук, доцент bohashko.o@udpu.edu.ua У 2002 році здобув вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства» (диплом ...
Вінницька Оксана Анатоліївна

Вінницька Оксана Анатоліївна

Вінницька Оксана Анатоліївна кандидат економічних наук, доцент vinnytska.o@udpu.edu.ua Вищу освіту здобула в Уманському державному аграрному університеті (диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Облік і аудит») та в Уманському держав...
Гарматюк Олена Валентинівна

Гарматюк Олена Валентинівна

Гарматюк Олена Валентинівна          harmatiuk.o@udpu.edu.ua  У 2007 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», м. Київ за спеціальністю «Економіка підприємства» освітньо-кваліфік...
Гарник Олена Анатоліївна

Гарник Олена Анатоліївна

Гарник Олена Анатоліївна Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та соціально-поведінкових наук garnyk.o@udpu.edu.ua У 2000 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю...
Гвоздєй Наталія Іванівна

Гвоздєй Наталія Іванівна

Гвоздєй  Наталія Іванівна кандидат економічних наук, доцент gvozdej.n@udpu.edu.ua У 2002 році закінчила Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». У 2010 році з...
Голояд Вікторія Євгенівна

Голояд Вікторія Євгенівна

Старший лаборант кафедри технологій та організації туризму та готельно-ресторанної справи
Гуменюк Алла Валеріївна

Гуменюк Алла Валеріївна

Гуменюк Алла Валеріївна кандидат економічних наук, доцент gumenyuk.a@udpu.edu.ua У 2007 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», м. Київ за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційног...
Дем`янишина Олеся Андріївна

Дем`янишина Олеся Андріївна

Дем`янишина Олеся Андріївна   кандидат економічних наук, доцент demianyshyna.o@udpu.edu.ua У 2003 році закінчила з відзнакою Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку ...
Демченко Тетяна Анатоліївна

Демченко Тетяна Анатоліївна

Демченко Тетяна Анатоліївна кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки tetyana.demchenko@udpu.edu.ua Вищу освіту здобула за спеціальністю «Облік і аудит» в Одеському державному економічному університеті (ди...
Джога Ольга Валентинівна

Джога Ольга Валентинівна

Джога Ольга Валентинівна доктор філософії, доцент кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи o.djoga@udpu.edu.ua У 1998 році закінчила Український державний університет харчових технологій та отримала диплом за спе...
Дяченко Світлана Володимирівна

Дяченко Світлана Володимирівна

Дяченко Світлана Володимирівна старший лаборант dcv17@ukr.net У 1995 р. отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Біологія і географія» в Уманському державному педагогічному інституту імені Павла Тичини. У 2000 році закінчила Уманську сі...
Кірдан Олександр Петрович

Кірдан Олександр Петрович

Кірдан Олександр Петрович Посада (науковий ступінь, звання, посада) Доктор педагогічних наук, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та соціально-поведінкових наук Навчальні дисципліни, які викладає: Між...
Кирилюк Ірина Миколаївна

Кирилюк Ірина Миколаївна

Кирилюк Ірина Миколаївна кандидат економічних наук, доцент i.kyryluk@udpu.edu.ua   Вищу освіту здобула в Уманській сільськогосподарській академії (спеціальність «Аграрний менеджмент») та Уманському державному педагогічному університеті...
Корнієнко Тетяна Олександрівна

Корнієнко Тетяна Олександрівна

Корнієнко Тетяна Олександрівна кандидат економічних наук, доцент korniyenko.t@udpu.edu.ua Вищу освіту здобула в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси і кредит» (диплом магістра з відзнакою). Успішно ...
Кузьмінó‎в Микола Вікторович

Кузьмінó‎в Микола Вікторович

Старший викладач, кандидат економічних наук. kuzminov.m@udpu.edu.ua У 2013 році здобув вищу освіту в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. В 2012 році отримав диплом бакалавра  за спеціальністю «Міжнародна економіка»....
Легедза Ірина Віталіївна

Легедза Ірина Віталіївна

                                                                       ...
Литвин Оксана Вікторівна

Литвин Оксана Вікторівна

доктор філософії, старший викладач o.lytvyn@udpu.edu.ua У 2001 році закінчила Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Менеджмент організацій» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». У 2015 році закінчила аспірантуру за с...
Логінова Ольга Анатоліївна

Логінова Ольга Анатоліївна

Логінова Ольга Анатоліївна                                     кандидат економічних наук, доцент o.a.lohinova@udpu.edu.ua У 2012 р. закінчила Національний університет дер...
Лутай Лариса Анатоліївна

Лутай Лариса Анатоліївна

Лутай Лариса Анатоліївна Професор кафедри, доктор економічних наук, професор, дійсний член Академії економічних наук України. Larisa648@ukr.net ; lutaylarisa57@gmail.com   Здобула вищу освіту за спеціальністю «Економіка торгівлі» (1978...
Малярчук Наталія Миколаївна

Малярчук Наталія Миколаївна

Малярчук Наталія Миколаївна кандидат економічних наук maliarchuk.n@udpu.edu.ua У 2011 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», за спеціальністю «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». ...
Мельник Вячеслав Вікторович

Мельник Вячеслав Вікторович

Мельник Вячеслав Вікторович Посада (науковий ступінь, звання, посада) Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та соціально-поведінкових наук Навчальні дисципліни, які викладає: Глобальна економіка Економікс Основи наукових досліджень Сфера...
Моргун Ірина Віталіївна

Моргун Ірина Віталіївна

Моргун Ірина Віталіївна Викладач-стажист i.v.morghun@udpu.edu.ua У 2003 в Уманській державній аграрній академії здобула кваліфікацію бакалавра з менеджменту та в  2004 році в Уманському державному аграрному університеті отримала повну ви...
Нещадим Людмила Миколаївна

Нещадим Людмила Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент      l.m.neshhadym@udpu.edu.ua  У 2005 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та здобула кваліфікацію менеджера зовнішньоекономіч...
Осадчук Наталія Володимирівна

Осадчук Наталія Володимирівна

Осадчук Наталія Володимирівна кандидат економічних наук n.osadchuk@udpu.edu.ua У 2004 р. здобула вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси» (диплом спеціаліста з відзнакою).  У...
Підлісний Євген Васильович

Підлісний Євген Васильович

Підлісний Євген Васильович Посада (науковий ступінь, звання, посада) Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економіки та соціально-поведінкових наук Навчальні дисципліни, які викладає: Правові засади господарської діяльності Створення власного бізнесу ...
Пачева Наталія Олександрівна

Пачева Наталія Олександрівна

Пачева Наталія Олександрівна кандидат економічних наук, доцент nataliapacheva@udpu.edu.ua Дві вищих освіти здобула в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства», (диплом спеціаліста з відзнакою, 2...
Поворознюк Інна Миколаївна

Поворознюк Інна Миколаївна

Поворознюк Інна Миколаївна кандидат економічних наук, доцент povoroznyuk.i@udpu.edu.ua Вищу освіту здобула в Уманському ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарському інституті ім. О. М. Горького (спеціальність «Плодоовочівництво та ви...
Подзігун Світлана Миколаївна

Подзігун Світлана Миколаївна

Подзігун Світлана Миколаївна завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент podzihun.s@udpu.edu.ua У 2005 р. здобула вищу освіту в Уманському національному університеті садівництва за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»...
Савченко Володимир Федорович

Савченко Володимир Федорович

Савченко Володимир Федорович savchenko.v@udpu.edu.ua доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, академік Української академії наук, академік Академії економічних наук України. У 1995 році пройшов перепідготовку в Чернігівському те...
Світовий Олександр Михайлович

Світовий Олександр Михайлович

Світовий Олександр Михайлович доктор економічних наук, професор o.m. svitovyy@udpu.edu.ua Навчався на економічному факультеті Уманського сільськогосподарського інституту з 1980 по 1985 рік та отримав диплом спеціаліста з відзнакою за ...
Слатвінська Леся Анатоліївна

Слатвінська Леся Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент slatvinska.l@udpu.edu.ua У 2004 році закінчила Уманський державний аграрний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та здобула кваліфікацію менеджера зовнішн...
Слатвінський Максим Анатолійович

Слатвінський Максим Анатолійович

Слатвінський Максим Анатолійович кандидат економічних наук, професор ms@udpu.edu.ua У 2003 р. здобув вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства» (диплом спе...
Стрілець Валентина Михайлівна

Стрілець Валентина Михайлівна

Посада:  ст.викладач Науковий ступінь:   Стаж роботи: 19 років Біографія: У 1986 р. здобула вищу освіту в Київському торговельно-економічному інституті за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами». На кафедрі мар...
Ткачук Світлана Петрівна

Ткачук Світлана Петрівна

Ткачук Світлана Петрівна кандидат економічних наук, доцент tkachuk.sp@udpu.edu.ua У 2002 р.  закінчила Уманську державну аграрну академію за спеціальністю: менеджмент організацій, кваліфікація: спеціаліст з менеджменту З грудня 2009...
Чвертко Людмила Андріївна

Чвертко Людмила Андріївна

Чвертко Людмила Андріївна кандидат економічних наук, доцент chvertko.l@udpu.edu.ua Вищу освіту здобула в Київському технологічному інституті легкої промисловості (спеціальність «Економіка і організація промисловості») та в Уманському державном...
Чирва Ганна Миколаївна

Чирва Ганна Миколаївна

Чирва Ганна Миколаївна кандидат педагогічних наук, доцент ch56@i.ua  У 1979 році закінчила Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання України з Росією за спеціальністю «Математика» освітньо-кваліфікаційного ...
Шмалій Людмила Володимирівна

Шмалій Людмила Володимирівна

Шмалій Людмила Володимирівна (Shmaliy Lyudmyla Volodymyrivna) кандидат  економічних наук lyudmilashmaliy@ukr.net    У 2010 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини і отримала повну вищу освіту за спец...
Штангеєва Надія Іванівна

Штангеєва Надія Іванівна

доктор технічних наук, професор lerkamen49@ukr.net У 1971році закінчила Київський інститут харчової промисловості за спеціальністю «Технологія цукристих речовин». У 1979 р.  захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня  кандидат...
Ящук Тетяна Анатоліївна

Ящук Тетяна Анатоліївна

Кандидат економічних наук, доцент. iashchuk.t@udpu.edu.ua У 2012 році закінчила Уманський національний університет садівництва і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. ...

Квітень
Червень