Особисті сторінки

  • Дата оновлення: 26.01.2018

Азізов Талят Нуредінович

Азізов Талят Нуредінович

д октор технічних наук, професор taljat999@gmail.com У 1984 році закінчив Самарканський державний архітектурно-будівельний інститут, і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», Кваліфікація: інженер-будів...
Білошкурська Наталія Володимирівна

Білошкурська Наталія Володимирівна

БІЛОШКУРСЬКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА кандидат економічних наук, доцент biloshkurska.n@udpu.edu.ua Вищу освіту здобула в ПВНЗ «Європейський університет» за спеціальністю «Фінанси» (диплом спеціаліста з відзнакою, 2007 рік) та в Уманському державному педагогічн...
Білошкурський Микола Васильович

Білошкурський Микола Васильович

Білошкурський Микола Васильович кандидат економічних наук, доцент biloshkurskyi.m@udpu.edu.ua Вищу освіту здобув у Вищому закладі освіти «Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу» за спеціальністю «Економіка підприємств...
Барвінок Максим Володимирович

Барвінок Максим Володимирович

Ст.. викладач Біографія У 2008 р. здобув вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю 6.040203 «Педагогічна освіта» (диплом бакалавра) та отримав кваліфікацію бакалавр фізики, вчитель фізики заг...
Барвінок Наталія Володимирівна

Барвінок Наталія Володимирівна

викладач barvinok.n@udpu.edu.ua У 2012 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини і отримала вищу освіту за спеціальністю «Географія» та здобула кваліфікацію географа, викладача географії. У 2020 році закі...
Бербец Тетяна Миколаївна

Бербец Тетяна Миколаївна

  кандидат педагогічних наук, викладач tetyana.berbets@udpu.edu.ua У 2003 році закінчила Уманський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю 6.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове на...
Бержанір Інна Анатоліївна

Бержанір Інна Анатоліївна

Бержанір Інна Анатоліївна кандидат економічних наук,  доцент berzhanir.i@udpu.edu.ua У 2005 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». ...
Бержанір Анатолій Леонідович

Бержанір Анатолій Леонідович

Бержанір Анатолій Леонідович кандидат соціологічних наук, доцент berzhanir.i@udpu.edu.ua У 1986 році закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. Також отримав другу вищу освіту зі спеціальності «Екон...
Благополучна Анастасія Геннадіївна

Благополучна Анастасія Геннадіївна

викладач-стажист   a.h.blahopoluchna@udpu.edu.ua      У 2013 році закінчила Уманську філію Черкаського кооперативного економіко-правового коледжу і отримала диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю «Ресторанне обслуго...
Бобко Валентин Володимирович

Бобко Валентин Володимирович

Бобко Валентин Володимирович кандидат економічних наук, доцент v.v.bobko@udpu.edu.ua   У 2000 році здобув вищу освіту в Уманському державному аграрному університеті за спеціальністю «Облік і аудит» та отримав кваліфікацію магістр з економ...
Бовкун Ольга Анатоліївна

Бовкун Ольга Анатоліївна

Бов кун Ольга Анатоліївна                                     кандидат економічних наук, доцент bovkun.o@udpu.edu.ua У 2012 р. закінчила Національний університет д...
Богашко Олександр Леонідович

Богашко Олександр Леонідович

Богашко Олександр Леонідович кандидат економічних наук, доцент bohashko.o@udpu.edu.ua У 2002 році здобув вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства» (диплом ...
Бондарук Ігор Сергійович

Бондарук Ігор Сергійович

кандидат економічних наук, доцент bondaruk.i@udpu.edu.ua Вищу освіту здобув у 2007 р. в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси» (диплом магістра з відзнакою). У 2013 р. захистив дисертацію на т...

Бріт Оксана Віталіївна

Науковий ступінь: к.е.н., доцент Тематика наукових досліджень: Організаційно-економічний механізм регулювання ринку праці фахівців з вищою освітою Викладає навчальні дисципліни: обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків Основні наукові ...
Вінницька Оксана Анатоліївна

Вінницька Оксана Анатоліївна

Вінницька Оксана Анатоліївна кандидат економічних наук, доцент vinnytska.o@udpu.edu.ua У 2004 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». У 2017 році захистила д...
Гарматюк Олена Валентинівна

Гарматюк Олена Валентинівна

Гарматюк Олена Валентинівна          harmatiuk.o@udpu.edu.ua  У 2007 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», м. Київ за спеціальністю «Економіка підприємства» освітньо-кваліфік...
Гарник Олена Анатоліївна

Гарник Олена Анатоліївна

Гарник Олена Анатоліївна кандидат економічних наук, доцент garnyk.o@udpu.edu.ua У 2000 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»...
Гвоздєй Наталія Іванівна

Гвоздєй Наталія Іванівна

Гвоздєй  Наталія Іванівна кандидат економічних наук, доцент gvozdej.n@udpu.edu.ua У 2002 році закінчила Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». У 2010 році з...
Гуменюк Алла Валеріївна

Гуменюк Алла Валеріївна

Гуменюк Алла Валеріївна кандидат економічних наук, доцент gumenyuk.a@udpu.edu.ua У 2007 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», м. Київ за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційног...
Дем`янишина Олеся Андріївна

Дем`янишина Олеся Андріївна

Дем`янишина Олеся Андріївна   кандидат економічних наук, доцент demianyshyna.o@udpu.edu.ua У 2003 році закінчила з відзнакою Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку ...
Демченко Тетяна Анатоліївна

Демченко Тетяна Анатоліївна

Демченко Тетяна Анатоліївна кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки tetyana.demchenko@udpu.edu.ua Вищу освіту здобула за спеціальністю «Облік і аудит» в Одеському державному економічному університеті (ди...
Дяченко Світлана Володимирівна

Дяченко Світлана Володимирівна

Дяченко Світлана Володимирівна старший лаборант dcv17@ukr.net У 1995 р. отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Біологія і географія» в Уманському державному педагогічному інституту імені Павла Тичини. У 2000 році закінчила Уманську сі...
Кірдан Олександр Петрович

Кірдан Олександр Петрович

Кірдан Олександр Петрович   завідувач кафедри доктор педагогічних наук, доцент kirdan.o@udpu.edu.ua У 1999 році закінчив Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси» освітньо-кваліфікаційного ...
Каричковський Василь Дмитрович

Каричковський Василь Дмитрович

Каричковський Василь Дмитрович кандидат економічних наук, доктор педагогічних наук, доцент kvd3@ukr.net У 1998 році закінчив Уманську сільськогосподарську академію за спеціальністю «Облік і аудит». 29 жовтня 2003 року захистив дисерт...
Кирилюк Ірина Миколаївна

Кирилюк Ірина Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент i.kyryluk@udpu.edu.ua У 1998 році закінчила Уманську сільськогосподарську академію за спеціальністю «Аграрний менеджмент» зі спеціалізацією «Організація зовнішньоекономічної діяльності» освітньо-кваліфікаційного ...
Коган Наталія Юріївна

Коган Наталія Юріївна

викладач Kogan _ natalija @ ukr . net Вищу освіту у 2013 здобула в Уманському національному університеті садівництва. за спеціальністю «Фінанси та кредит» диплом магістра. Успішно закінчила програму післядипломної освіти в Харківському дер...
Корнієнко Тетяна Олександрівна

Корнієнко Тетяна Олександрівна

Корнієнко Тетяна Олександрівна кандидат економічних наук, доцент korniyenko.t@udpu.edu.ua Вищу освіту здобула в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси і кредит» (диплом магістра з відзнакою). Успішно ...
Король Інна Володимирівна

Король Інна Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент  innakorol88@gmail.com У 2010 р. закінчила  Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Економічна теорія» (диплом магістра з відзнакою). У 2013 р. успішно закінчи...
Кравченко Леся Василівна

Кравченко Леся Василівна

кандидат педагогічних наук , доцент У 1996 році закінчила Уманський державний педагогічний інститут імені П. Г. Тичини і отримала повну вищу освіту за спеціальністю: «Трудове навчання і фізика» та здобула кваліфікацію учителя трудового навчання...
Кузьмінó‎в Микола Вікторович

Кузьмінó‎в Микола Вікторович

Старший викладач, кандидат економічних наук. kuzminov.m@udpu.edu.ua У 2013 році здобув вищу освіту в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. В 2012 році отримав диплом бакалавра  за спеціальністю «Міжнародна економіка»....
Кузьменко Ольга Андріївна

Кузьменко Ольга Андріївна

Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат економічних наук Стаж роботи: 4 років Біографія У 2010 р. здобула вищу освіту в Уманському національному університеті садівництва за спеціальністю «Облік і адит» (диплом магістра). Має досвід пр...
Легедза Ірина Віталіївна

Легедза Ірина Віталіївна

                                                                       ...
Литвин Оксана Вікторівна

Литвин Оксана Вікторівна

викладач o.lytvyn@udpu.edu.ua У 2001 році закінчила Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Менеджмент організацій» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». У 2015 році закінчила аспірантуру за спеціальністю 08.00.01 «Економічна теорія та історія е...
Лопушан Руслан Петрович

Лопушан Руслан Петрович

Інженер програміст інформаційно-обчислювального центру, викладач за сумісництвом У 2015 році здобув базову вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фізика, інформатика». У 2016 році  здобув повну...
Мігус Ірина Петрівна

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор irynamihus@ukr.net У 1999 році закінчила фінансово-економічний факультет Черкаського інженерно-технологічного інституту та отримала диплом за спеціальністю „Фінанси”. У 2002 році отримала кваліфікацію магістра з фін...
Малярчук Наталія Миколаївна

Малярчук Наталія Миколаївна

Малярчук Наталія Миколаївна Викладач maliarchuk.n@udpu.edu.ua У 2011 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», за спеціальністю «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». У 2019 р. ...

Маринюк Альона Юріївна

Викладач-стажист marinyuk_a@ukr.net У 2009 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. У 2012 році закі...
Мельник Вячеслав Вікторович

Мельник Вячеслав Вікторович

Мельник Вячеслав Вікторович кандидат економічних наук, доцент melnyk.v@udpu.edu.ua У 1997 році закінчив Уманський національний університет садівництва за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». У 20...
Мельничук Юлія Миколаївна

Мельничук Юлія Миколаївна

Мельничук Юлія Миколаївна кандидат економічних наук, доцент melnychuk.y@udpu.edu.ua Вищу освіту здобула в Уманській державній аграрній академії, отримавши у 2003 році кваліфікацію магістр з обліку і аудиту (диплом з відзнакою). У 2013 році захистил...
Моргун Ірина Віталіївна

Моргун Ірина Віталіївна

Моргун Ірина Віталіївна Викладач-стажист i.v.morghun@udpu.edu.ua У 2003 в Уманській державній аграрній академії здобула кваліфікацію бакалавра з менеджменту та в  2004 році в Уманському державному аграрному університеті отримала повну ви...
Мушкевич Юлія Вікторівна

Мушкевич Юлія Вікторівна

Посада: старший викладач Науковий ступінь: кандидат економічних наук Стаж роботи: 5 років Біографія Мушкевич Юлія Вікторівна – кандидат економічних наук, старший викладач.  У 2011 р. отримала повну в...
Нещадим Людмила Миколаївна

Нещадим Людмила Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент      l.m.neshhadym@udpu.edu.ua  У 2005 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та здобула кваліфікацію менеджера зовнішньоекономіч...
Осадчук Наталія Володимирівна

Осадчук Наталія Володимирівна

Осадчук Наталія Володимирівна старший викладач nat_osadchuk@ukr.net Тематика наукових досліджень:  Бюджетоспроможність регіону (на матеріалах центральних областей України) Викладає навчальні дисципліни:  фінанси підприємств, фінансовий рино...
Осадчук Наталія Володимирівна

Осадчук Наталія Володимирівна

Осадчук Наталія Володимирівна старший викладач n.osadchuk@udpu.edu.ua У 2004 р. здобула вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси» (диплом спеціаліста з відзнакою).  Сфера наукових інт...
Осьмьоркіна Наталя Михайлівна

Осьмьоркіна Наталя Михайлівна

Посада: старший викладач Науковий ступінь: кандидат економічних наук Стаж роботи: 2 роки Біографія: У 2011 р. здобула вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси», ма...
Підлісний Євген Васильович

Підлісний Євген Васильович

Підлісний Євген Васильович кандидат педагогічних наук, доцент pidlisnyi.e@udpu.edu.ua У 2003 році закінчив Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». У 2007 році зак...
Панкратова Леся Анатоліївна 

Панкратова Леся Анатоліївна 

Панкратова Леся Анатоліївна                          кандидат економічних наук, доцент l.a.pankratova@udpu.edu.ua  ...
Пачева Наталія Олександрівна

Пачева Наталія Олександрівна

                    Пачева Наталія Олександрівна кандидат економічних наук, доцент nataliapacheva@udpu.edu.ua Дві вищих освіти здобула в Уманському державному педагогічному університеті імені Пав...
Петренко Анатолій Андрійович

Петренко Анатолій Андрійович

Посада: Начальник інформаційно-обчислювального центру, викладач за сумісництвом Стаж роботи: 5 років Біографія У 2009 р. здобув базову вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Ти...
Петренко Павло Степанович

Петренко Павло Степанович

  Петренко Павло Степанович Кандидат економічних наук, доцент petrenko.p@udpu.edu.ua  У 1965 році закінчив Калінінградський технічний інститут за спеціальністю «Інженер промислового виробництва» освітньо-кваліфікаційного рі...
Побережець Наталія Борисівна

Побережець Наталія Борисівна

викладач Poberezhets_n@ukr.net  У 2006 році закінчила Уманський національний університет садівництва за спеціальністю «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності» та отримала кваліфікацію магістра з менеджменту  зовнішньоекономічної діяльності. Працює н...
Поворознюк Інна Миколаївна

Поворознюк Інна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент povoroznyuk.i@udpu.edu.ua У 1995 році закінчила Уманський ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарський інститут ім. О.М. Горького за спеціальністю плодоовочівництво та виноградарство і здобула кваліфікацію...
Подзігун Світлана Миколаївна

Подзігун Світлана Миколаївна

Подзігун Світлана Миколаївна завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент podzihun.s@udpu.edu.ua У 2005 р. здобула вищу освіту в Уманському національному університеті садівництва за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діялності»,...
Савченко Володимир Федорович

Савченко Володимир Федорович

Савченко Володимир Федорович savchenko.v@udpu.edu.ua доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, академік Української академії наук, академік Академії економічних наук України. У 1995 році пройшов перепідготовку в Чернігівському те...
Світовий Олександр Михайлович

Світовий Олександр Михайлович

Світовий Олександр Михайлович доктор економічних наук, доцент o.m. svitovyy@udpu.edu.ua Навчався на економічному факультеті Уманського сільськогосподарського інституту з 1980 по 1985 рік та отримав диплом спеціаліста з відзнакою за  спеціальністю «Економіка і організаці...
Слатвінська Леся Анатоліївна

Слатвінська Леся Анатоліївна

кандидат економічних наук slatvinska.l@udpu.edu.ua У 2004 році закінчила Уманський державний аграрний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та здобула кваліфікацію менеджера зовніш...
Слатвінський Максим Анатолійович

Слатвінський Максим Анатолійович

Слатвінський Максим Анатолійович кандидат економічних наук, професор ms@udpu.edu.ua У 2003 р. здобув вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства» (диплом спе...
Станіславчук Наталія Олексіївна

Станіславчук Наталія Олексіївна

Станіславчук Наталія Олексіївна викладач natali-st86@ukr.net У 2008 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини» та здобула кваліфікацію магістра з фінансів (диплом магістра з відзнакою). Сфера наукових ...
Стойка Віталій Олександрович

Стойка Віталій Олександрович

Стойка Віталій Олександрович кандидат економічних наук, доцент stojka.v@udpu.edu.ua   У 2004 році закінчив Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційног...
Стрілець Валентина Михайлівна

Стрілець Валентина Михайлівна

Посада:  ст.викладач Науковий ступінь:   Стаж роботи: 19 років Біографія: У 1986 р. здобула вищу освіту в Київському торговельно-економічному інституті за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами». На кафедрі мар...
Стрембіцька Леся Леонідівна

Стрембіцька Леся Леонідівна

старший викладач strembitska @gmail.com У 1996 році закінчила Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Аграрний менеджмент» (диплом спеціаліста з відзнакою). У 2016 р. отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Під...
Ткачук Світлана Петрівна

Ткачук Світлана Петрівна

Ткачук Світлана Петрівна кандидат економічних наук, доцент tkachuk.sp@udpu.edu.ua У 2002 р.  закінчила Уманську державну аграрну академію за спеціальністю: менеджмент організацій, кваліфікація: спеціаліст з менеджменту З грудня 2009...

Ткачук Світлана Петрівна

Ткачук Світлана Петрівна кандидат економічних наук, доцент svitlana.tkachuk97@gmail.com У 2002 р.  закінчила Уманську державну аграрну академію за спеціальністю: менеджмент організацій, кваліфікація: спеціаліст з менеджменту З грудня...
Чвертко Людмила Андріївна

Чвертко Людмила Андріївна

Чвертко Людмила Андріївна кандидат економічних наук, доцент chvertko.l@udpu.edu.ua Вищу освіту здобула в Київському технологічному інституті легкої промисловості (спеціальність «Економіка і організація промисловості») та в Уманському державном...
Чирва Ганна Миколаївна

Чирва Ганна Миколаївна

Чирва Ганна Миколаївна кандидат педагогічних наук, доцент ch56@i.ua  У 1979 році закінчила Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання України з Росією за спеціальністю «Математика» освітньо-кваліфікаційного ...
Чирва Ольга Григорівна

Чирва Ольга Григорівна

Посада: Професор  Науковий ступінь: доктор економічних наук Стаж роботи: понад 10 років Біографія У 2003 р. здобула вищу освіту в Уманській державній аграрній академії за спеціальністю «Облік і аудит» (д...
Штангеєва Надія Іванівна

Штангеєва Надія Іванівна

Доктор технічних наук, професор lerkamen49@ukr.net У 1971році закінчила Київський інститут харчової промисловості за спеціальністю «Технологія цукристих речовин». У 1979 р.  захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня  кандидат...
Ящук Тетяна Анатоліївна

Ящук Тетяна Анатоліївна

Кандидат економічних наук, доцент. iashchuk.t@udpu.edu.ua У 2012 році закінчила Уманський національний університет садівництва і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. ...

Лютий