Рада молодих науковців

 • Дата оновлення: 12.12.2023

Рада молодих науковців Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини працює з метою всебічного сприяння науково-дослідній роботі, винахідницькій та творчій діяльності аспірантів, студентів та молодих науковців, забезпечення системного підходу до підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу університету.

В своїй діяльності Рада молодих науковців керується Положенням, затвердженим ректором, що створює організаційно-правові та методичні засади її формування та функціонування.

Основними завданнями РМН є:

 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів, аспірантів, молодих науковців, надання їм всебічної допомоги;
 • залучення студентів, аспірантів та молодих науковців до вирішення завдань, які мають практичне значення для розвитку наукової діяльності;
 • якісне оновлення змісту, форм і методів університетської освіти;
 • сприяння участі молодих науковців у науково-практичних конференціях та семінарах, конкурсах науково-дослідних робіт, виставках, круглих столах тощо;
 • організація та проведення конференцій, науково-практичних семінарів, круглих столів, тренінгів та ін.
 • організація і проведення щорічного конкурсу «Кращий молодий науковець УДПУ імені Павла Тичини».

Склад Ради молодих науковців НН інституту економіки та бізнес-освіти

Кафедра маркетингу, менеджменту та управління бізнесом

 • Логінова Ольга Анатоліївна, канд. екон. наук, доцент
 • Кузьмінов Микола Вікторович, канд. екон. наук, доцент
 • Горохова Марина Андріївна – здобувач вищої освіти освітнього ступеня “Доктор філософії”
 • Фоменко Нікіта Андрійович – здобувач вищої освіти освітнього ступеня “Доктор філософії”
 • Сидоренко Нікіта Русланович- здобувач вищої освіти освітнього ступеня “Доктор філософії”
 • Пуголовко Ілля Станіславович-здобувач вищої освіти освітнього ступеня “Доктор філософії”

Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи

Квітень
Червень