Рада молодих науковців

  • Дата оновлення: 22.11.2022

Рада молодих науковців Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини працює з метою всебічного сприяння науково-дослідній роботі, винахідницькій та творчій діяльності аспірантів, студентів та молодих науковців, забезпечення системного підходу до підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу університету.

В своїй діяльності Рада молодих науковців керується Положенням, затвердженим ректором, що створює організаційно-правові та методичні засади її формування та функціонування.

Основними завданнями РМН є:

  • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів, аспірантів, молодих науковців, надання їм всебічної допомоги;
  • залучення студентів, аспірантів та молодих науковців до вирішення завдань, які мають практичне значення для розвитку наукової діяльності;
  • якісне оновлення змісту, форм і методів університетської освіти;
  • сприяння участі молодих науковців у науково-практичних конференціях та семінарах, конкурсах науково-дослідних робіт, виставках, круглих столах тощо;
  • організація та проведення конференцій, науково-практичних семінарів, круглих столів, тренінгів та ін.
  • організація і проведення щорічного конкурсу «Кращий молодий науковець УДПУ імені Павла Тичини».

Склад Ради молодих науковців НН інституту економіки та бізнес-освіти

  • Барвінок Наталія Володимирівна, старший викладач – секретар Ради молодих науковців НН інституту економіки та бізнес-освіти

Кафедра маркетингу, менеджменту та управління бізнесом

Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи

Січень
Березень