Навчально-науковий центр “Бізнес-хаб”

  • Дата оновлення: 28.02.2024

Навчально-науковий центр “Бізнес-хаб”

 

Напрямки діяльності ННЦ “Бізнес-хаб”

Навчально-консультаційний

Інформаційний

 

Науковий

 

Сприяння працевлаштуванню здобувачів та випускників університету

 

Мета діяльності ННЦ «Бізнес-хаб» спрямована на створення умов для інтеграції науки, освіти та бізнесу, трансферу результатів наукових досліджень, а також розвитку сучасних форм організації науково-дослідної роботи студентів.

ННЦ «Бізнес-хаб» сприяє налагодженню співпраці Університету з підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами та іншими категоріями стейкхолдерів.

Основні завдання діяльності ННЦ “Бізнес-хаб”: 

  1. Проведення фундаментальних досліджень у галузі соціально-економічних наук з метою їх подальшого використання для розвитку пріоритетних напрямів науки, а також розвитку наукового потенціалу, залучення додаткових коштів для вирішення соціальних та інших завдань.
  2. Організація та проведення наукових і науково-практичних заходів (семінарів, конференцій, тренінгів, тощо).
  3. Забезпечення підготовки в Університеті кваліфікованих фахівців та науково-педагогічних кадрів на основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу.
  4. Формування контингенту слухачів курсів та додаткових занять для  студентів щодо їх участі у різних видах інноваційних проєктів.
  5. Створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та ННЦ «Бізнес-хаб», що дозволить оперативно реагувати на запити громадян.
  6. Дослідження можливостей впровадження дуальної форми здобуття вищої освіти серед суб’єктів господарювання (на основі договорів про партнерство й співробітництво) та формування пропозицій щодо організації навчання за відповідними освітніми програмами Університету.

Звіт за 2023/2024 н.р.

 

Склад ННЦ “Бізнес-хаб”

Малярчук Наталія Миколаївна

кандидат економічних наук

maliarchuk.n@udpu.edu.ua

Барвінок Максим Володимирович

старший викладач

barvinok.m@udpu.edu.ua

 

Білошкурський Микола Васильович

кандидат економічних наук, доцент

biloshkurskyi.m@udpu.edu.ua

Логінова Ольга Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент

o.a.lohinova@udpu.edu.ua

Шмалій Людмила Володимирівна

кандидат економічних наук

lyudmilashmaliy@ukr.net

 

 

 

 

Травень
Липень