Молодіжний туристичний клуб “Туристичний магніт”

 • Дата оновлення: 21.06.2023

МОЛОДІЖНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ КЛУБ

«ТУРИСТИЧНИЙ МАГНІТ»

 

Метою діяльності молодіжного туристичного клубу «Туристичний магніт» є формування у здобувачів вищої освіти знань, умінь та навичок, спрямованих на розвиток соціально-активної особистості; сприяння розвитку та популяризації туризму в Університеті, регіоні та Україні; впровадження у практичну діяльність рекомендацій та пропозицій щодо механізмів економічного стимулювання розвитку туризму та рекреації; забезпечення комплексного підходу до розвитку туристичної галузі; підвищення туристичного іміджу Університету, регіону та України.

 

Основними завданнями діяльності молодіжного туристичного клубу «Туристичний магніт» є:

 1. Формування у здобувачів вищої освіти знань, умінь та навичок, спрямованих на розвиток туризму України та світу.
 2. Впровадження у практичну діяльність та освітній процес розробок та досліджень науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти, спрямованих на розвиток туризму України та світу.
 3. Організація та проведення туристичних, екологічних, краєзнавчих та комплексних експедицій, подорожей, зльотів, змагань, зустрічей, круглих столів, семінарів, обмінів здобувачами вищої освіти та будь-яких інших видів співробітництва.
 4. Виховання гармонійно розвиненої особистості здобувача вищої освіти, патріотизму, любові до рідного краю, бережного ставлення до природи, профілактика негативних явищ у студентському освітньому середовищі.
 5. Створення умов для активного відпочинку здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, організація дозвілля та відпочинку, сприяння оздоровленню членів МТК.
 6. Розвиток та пропаганда туристичних можливостей рідного краю та України в цілому.
 7. Проведення заходів щодо залучення здобувачів вищої освіти та викладачів до активних занять туризмом, створення та зміцнення матеріально-технічної бази для туристичної роботи із здобувачами вищої освіти.
 8. Здійснення організаційних та навчально-методичних заходів щодо розвитку туризму.
 9. Забезпечення можливостей для підготовки вітчизняних фахівців у галузі туризму.
 10. Активізація ділової активності у туристичній сфері, створення сприятливих умов для розвитку різновидів туризму та забезпечення умов щодо створення якісного та конкурентоспроможного туристичного продукту.
 11. Залучення молоді до активної діяльності з вивчення історії, природного багатства рідного краю, географічних, історичних, етнографічних та природних об’єктів.
 12. Поширення кращого досвіду з організаційної та пошукової діяльності у різних напрямках краєзнавства та туризму.
 13. Фіксування власної історії, створення бази фото та відеоматеріалів про діяльність МТК.
 14. Розповсюдження інформації про МТК, його діяльності та діяльності Університету засобами масової інформації.

 

Основними принципами діяльності молодіжного туристичного клубу «Туристичний магніт» є толерантність кожного до національності, мови спілкування, релігійних поглядів, музичних та гастрономічних смаків, політичних уподобань інших членів молодіжного туристичного клубу.

 

Молодіжний туристичний клуб керується Положенням про молодіжний туристичний клуб

Травень
Липень