Bступ до магістратури 2024

  • Дата оновлення: 30.04.2024

Вступ до магістратури в 2024 році

 

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 06.03.2024 року № 266 «Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році»  всі, хто бажає здобути ступінь магістра за спеціальностями:

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

073 Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою

073 Менеджмент. Бізнес-адміністрування

075 Маркетинг

076 Підприємництво та торгівля

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм і рекреація

мають узяти участь у єдиному вступному іспиті з іноземної мови, що проходитиме з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО.

Відповідно до наказу МОН для вступу в магістратуру за спеціальностями:

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

073 Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою

073 Менеджмент. Бізнес-адміністрування

075 Маркетинг

076 Підприємництво та торгівля

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм і рекреація

є необхідним також складання єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), що проходитиме з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО.

Обов’язковою умовою складання ЄВІ та ЄФВВ для вступу в магістратуру є реєстрація вступника.

У 2024 році вступ на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня магістра / третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти передбачає складання єдиного вступного іспиту (далі – ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (далі – ЄФВВ) для вступу на магістерські освітні програми.

Обов’язковою умовою складання ЄВІ та ЄФВВ є реєстрація вступника.

Реєстрація для складання ЄВІ та ЄФВВ триватиме:

Основна сесія – з 7 до 29 травня;

Додаткова сесія – з 17 до 21 червня.

Приймальна комісія УДПУ імені Павла Тичини здійснює реєстрацію як очно (за умови особистої присутності вступника), так і дистанційно (дистанційна реєстрація).

Очно Дистанційно

(подаються сканкопії (фотокопії) документів)

1.   заява-анкета;

2.   документ, що посвідчує особу;

3.   фото 3х4 (у паперовій або електронній формі у форматі jpg. або png. не більше 1 мб.);

4.   облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);

5.   документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання у минулих роках);

6.   медичний висновок за формою 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження ЄВІ);

7.   довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які завершують навчання у поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання);

8.   документ, що підтверджує зміну ПІБ (за потреби)

 

1.  заява-анкета для оформлення екзаменаційного листка зі своїм накладеним кваліфікованим електронним підписом *;

2.  документ, що посвідчує особу;

3.  фото 3х4 (у паперовій або електронній формі у форматі jpg. або png. не більше 1 мб.);

4.  облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);

5.  документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання у минулих роках);

6.  медичний висновок за формою 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження ЄВІ);

7.  довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які завершують навчання у поточному році у вищих військових навчальних закладах(закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання);

8.  документ, що підтверджує зміну ПІБ (за потреби)

Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційні вступники мають указати:

  • населений пункт в Україні або за кордоном, у якому бажають пройти ЄФВВ та/або ЄВІ, назву іноземної мови, із якої бажають скласти ЄВІ;
  • назву(-и) ЄФВВ (педагогіка та психологія, психологія та соціологія, економіка та міжнародна економіки, облік та фінанси, управління та адміністрування, політологія та міжнародні відносини, інформаційні технології). Для проходження ЄФВВ можна вибрати тестування не більше ніж із двох предметних спрямувань.

Наголошуємо, що за кордоном діють обмеження щодо кількості учасників, які можуть проходити випробування. У разі вичерпання доступних місць у певному населеному пункті певної країни він стане недоступним для вибору.

Вступник/вступниця має право внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію упродовж часу, відведеного для реєстрації.

Для перереєстрації учаснику/учасниці необхідно звернутися до приймальної комісії, яка його/її зареєструвала для участі у вступному випробуванні, і повернути раніше виданий екзаменаційний листок для його анулювання.

Якщо в процесі перереєстрації вступник/вступниця бажає змінити персональні дані – він/вона має надати документ(и), що підтверджує(ють) зміну персональних даних.

Вступники, у разі дистанційної реєстрації, сканкопії (фотокопії) документів повинні надіслати на електронну адресу vstup@udpu.edu.ua

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації учаснику / учасниці буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену ним / нею у заяві-анкеті.

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком, якщо учасник (-иця) зазначив(-ла) про таку необхідність у заяві-анкеті.

Якщо екзаменаційний листок не надійде на адресу, зазначену в заяві-анкеті, за два тижні до початку вступних випробувань, учасник / учасниця має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав / надсилала реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.

Для зареєстрованих учасників/учасниць на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створено інформаційну сторінку «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Приймальна комісія може відмовити вступнику в реєстрації у разі:

  • надання вступником недостовірної або неповної інформації, потрібної для реєстрації;
  • надання не всіх сканованих копій (фотокопій) документів, та/або надсилання анкети без накладеного на неї кваліфікованого електронного підпису;
  • подання документів вступником, який відповідно до вимог законодавства не має права на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра / (третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти;
  • необхідності створення особі для проходження ЄВІ та/або ЄФВВ особливих умов, створення яких законодавством не передбачено.

*Як отримати кваліфікований електронний підпис?

  

Із Програмами (ЄФВВ) предметних тестів можна ознайомитися за покликанням:

Економіка та міжнародна економіка

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2022/Prohramy-YEFVV/Zatverdzheni.prohramy.YEFVV/11.02/Pro.zatv.Prohr.predm.testu.ekon.mizhn.ekon-nakaz-153-11.02.2022.pdf

Облік і фінанси 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2022/Prohramy-YEFVV/Zatverdzheni.prohramy.YEFVV/11.02/Pro.zatv.Prohr.predm.testu.obl.finans-nakaz-154-11.02.2022.pdf

Управління та адміністрування

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2022/Prohramy-YEFVV/Zatverdzheni.prohramy.YEFVV/11.02/Pro.zatv.Prohr.predm.testu.upravl.administruv-nakaz-157-11.02.2022.pdf

З Програмою тесту загальної навчальної компетентності можна ознайомитись за покликанням:

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2022/Prohramy-YEFVV/Zatverdzheni.prohramy.YEFVV/11.02/Pro.zatv.Prohr.predm.TZNK-nalaz-158-11.02.2022.pdf

З Програмою єдиного вступного іспиту з іноземних мов можна ознайомитись за покликанням:

https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/nakaz-MON-vid-28.03.2019-411.pdf

Довідки за телефоном: тел. (097) 9831780 – Гарматюк Олена Валентинівна

(координатор реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ по інституту).

 

e-mail: harmatiuk.o@udpu.edu.ua

 

Травень
Липень