Мета та напрямки міжнародної діяльності ННІ економіки та бізнес-освіти

 • Дата оновлення: 05.10.2023

Метою міжнародної діяльності ННІ економіки та бізнес-освіти є всебічне сприяння розвитку та процвітанню університету, підвищення загальноукраїнського та європейського рейтингу Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, його адаптація до європейських і світових стандартів освіти.

 

Головними завданнями міжнародної діяльності ННІ економіки та бізнес-освіти є розвиток міжнародних відносин університету для його інтеграції у світову та європейську систему освіти та зростання авторитету у світі; організація та забезпечення міжнародної академічної мобільності викладачів та студентів; підвищення рівня кваліфікації викладачів шляхом координації наукових і науково-педагогічних контактів з навчальними закладами зарубіжних країн в рамках міжнародних освітніх та наукових програм та на підставі угод про співпрацю з університетами партнерами та іноземними науковими й освітніми організаціями. 

 

Спільна робота із зарубіжними партнерами спрямовується на підготовку фахівців; проведення міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів та робочих зустрічей; членство у міжнародних наукових, освітніх, адміністративних структурах, асоціаціях, товариствах; відзначення наукових досягнень університету на міжнародному рівні; співробітництво по лінії міст-побратимів.

 

Міжнародна діяльність ННІ економіки та бізнес-освіти здійснюється згідно Концепції інтернаціоналізації університету (https://cutt.ly/rE9z54n ) до 2025 року стратегічною метою якої є його інтеграція у світову та європейську системи освіти, науки та виховання задля якісної підготовки компетентних фахівців:

 

 • обізнаних із передовими технологіями навчання та роботи;
 • гнучких вимог та потреб ринку праці;
 • готових жити та працювати у полікультурному середовищі;
 • здатних навчатися протягом життя;
 • спроможних працювати якісно, ефективно та результативно.

 

Головні напрями міжнародної діяльності міжнародної діяльності ННІ економіки та бізнес-освіти:

 

 • Інтеграція у світовий та європейський культурно-освітній та науковий простір
 • Залучення науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти ННІ економіки та бізнес-освіти до участі у міжнародних проєктах та програмах
 • Співробітництво з міжнародними освітніми установами та агенціями
 • Навчання іноземних громадян в університеті
 • Організація стажувань, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та студентів, професійної практики студентів за кордоном
 • Використання міжнародного досвіду в навчально-методичній та культурно-виховній роботі
 • Здійснення спільних проектів, програм співробітництва з навчальними закладами, науково-дослідними установами та профільними організаціями зарубіжних країн.

 

Принципами міжнародної діяльності є демократизм, гласність, законність, гуманізм, толерантне ставлення до інших культур та народів.

Травень
Липень