Перелік наукових платних послуг

  • Дата оновлення: 06.03.2024
Вид послуги ПІАР Вартість Назва структурного підрозділу Відповідальний Контактні дані
Проведення циклу семінарів – тренінгів «Основи підприємництва» Під час проведення семінарів-тренінгів учасники навчаться формулювати свої бізнес-ідеї, складати маркетинговий та бізнес-плани, отримають знання з підбору персоналу, калькуляції собівартості та фінансового планування Кошторисна Кафедра маркетингу, менеджменту та управління бізнесом к. е. н., доцент, Подзігун С. М., завідувач кафедри +380977225057, podzihun.s@udpu.edu.ua
Проведення тренінгів щодо особливостей особистої презентації на ринку праці Під час проведення тренінгів учасники отримають корисні поради з написання успішного резюме і супровідного листа, отримають знання та практичні навички успішного проходження співбесіди: підготовка, мова тіла, поведінка, мова, етика поведінки після співбесіди. Кошторисна Лабораторія розвитку інноваційного підприємництва д. е. н., професор Світовий Олександр Михайлович,

завідувач лабораторії

+380507100978,

o.m. svitovyy@udpu.edu.ua

Індивідуальні консультації та психологічні тренінги з питань професійної орієнтації та професійного вибору Під час проведення індивідуальних консультацій та тренінгів учасники зможуть самостійно обрати майбутню професію на основі індивідуальних властивостей, схильностей, здібностей та вимог до сучасного ринку праці; сформувати і зміцнити позитивні цінності та переконання стосовно обраної професії; максимально реалізувати свій творчий потенціал, досягти найбільшої ефективності від майбутньої професійної діяльності. Кошторисна Лабораторія розвитку інноваційного підприємництва д. е. н., професор Світовий Олександр Михайлович,

завідувач лабораторії

+380507100978,

o.m. svitovyy@udpu.edu.ua

Проведення аналізу ризиків під час розробки і впровадження нового товару/послуги на ринок Фахівці проведуть комплексне аналітичне дослідження, спрямоване на одержання замовником достовірних інформаційних матеріалів про стан кон’юнктури товарного чи регіонального ринку, що дозволить підвищити якість прийняття управлінських рішень в сфері забезпечення конкуренто-спроможності підприємства-замовника, більш повного задоволення вимог споживачів його продукції або послуг, надасть підґрунтя для подальшої розробки маркетингових програм або бізнес-планів діяльності Кошторисна Лабораторія маркетингу та управління бізнесом д. е. н., професор Світовий Олександр Михайлович,

завідувач лабораторії

+380507100978,

o.m. svitovyy@udpu.edu.ua

Розробка програм мотивації і стимулювання найманих працівників. Фахівці проведуть комплексне дослідження основних напрямів мотивації праці в організації; виконають оцінку мотиваційної системи і стимулювання працівників; розроблять програми мотивації і стимулювання персоналу. Кошторисна Лабораторія маркетингу та управління бізнесом д. е. н., професор Світовий Олександр Михайлович,

завідувач лабораторії

+380507100978,

o.m. svitovyy@udpu.edu.ua

Індивідуальні консультації та тренінги з туристичної і готельно-ресторанної діяльності. Під час проведення семінарів-тренінгів учасники навчаться: прогнозувати розвиток готельно-ресторанного сервісу; приймати стратегічні і тактичні управлінські рішення відповідно до сучасних вимог індустрії гостинності; ініціювати та впроваджувати бізнес-ідеї щодо розвитку підприємств готельно-ресторанного сервісу; забезпечувати якість туристичних послуг та їх безпеку в умовах пандемії COVID-19; популяризувати та розвивати внутрішній туризм. Кошторисна Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи к. е. н., доцент Поворознюк І. М., завідувач кафедри +380679156488, povoroznyuk.i@udpu.edu.ua
Організація та проведення туристичних турів та екскурсій 1.Умань-Камянець-Подільський-Хотин-Чернівці-Умань

2. Умань-Чигирин-Суботів-Холодний Яр-Умань

3. Умань – Національний парк «Межигір’я» – Древній Київ у Князівстві «Київська Русь» – Умань.

5.Умань-Легедзине-Тальне-Умань

6.Проведення екскурсій по місту Умань

Кошторисна Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи к. е. н., доцент Поворознюк І. М., завідувач кафедри +380679156488, povoroznyuk.i@udpu.edu.ua
Оформлення бібліографічних описів літературних джерел різними стилями (MLA, APA, Chicago, Harvard, ACS, AIP, IEEE, Vancouver, APS, Springer MathPhys, ДСТУ 8302:2015 тощо) Оформлення бібліографічних описів літературних джерел проводиться редактором фахового видання та науковцями інституту Кошторисна Кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки к. е. н., доцент

Гвоздєй Н.І. завідувач кафедри

+380679185937, 

gvozdej.n@udpu.edu.ua

Статистична обробка даних психологічного, педагогічного експериментів з матеріалів замовника Фахівці здійснять обробку результатів експериментальних даних, використовуючи методи статистичного аналізу, адекватні поставленим науковим завданням Кошторисна Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки к. е. н., доцент

Гвоздєй Н.І. завідувач кафедри

+380679185937, 

gvozdej.n@udpu.edu.ua

Економіко-математичне моделювання результатів наукових досліджень з матеріалів замовника Фахівці проводять діагностику, прогнозування, оптимізацію та моделювання економічних процесів і систем, що дозволяє використати їх для прогнозування економічного розвитку держави та окремих підприємств Кошторисна Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки к. е. н., доцент

Гвоздєй Н.І. завідувач кафедри

+380679185937, 

gvozdej.n@udpu.edu.ua

Верстка і макетування наукових публікацій (статей, журналів) з матеріалів замовника Верстка і макетування проводиться редактором фахового видання Кошторисна Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки к. е. н., доцент

Гвоздєй Н.І. завідувач кафедри

+380679185937, 

gvozdej.n@udpu.edu.ua

Фінансова діагностика та аналітична оцінка діяльності підприємств, установ та організацій Фахівці проведуть поглиблену фінансову діагностику діяльності підприємств, установ та організацій, а також здійснять аналітичну оцінку їх діяльності щодо виявлення ранніх ознак кризи діяльності, проблемних сфер функціонування із використанням сучасних методик та інформаційних технологій Кошторисна Науково-дослідна лабораторія управління фінансами к. е. н., професор

Слатвінський М. А., завідувач лабораторії

+380963902239, ms@udpu.edu.ua

 

Проведення аналізу ризиків під час розробки і впровадження фінансової послуги на ринок. Фахівці проведуть комплексне аналітичне дослідження ризиків, що виникають під час розробки і впровадження фінансової послуги на ринку. Послуги також охоплюють аналітичні методи аналізу даних, що дозволяє здійснювати безперервний моніторинг ризиків, створення можливостей для управління даними та розвиток ключових показників ефективності. Кошторисна Науково-дослідна лабораторія управління фінансами к. е. н., професор

Слатвінський М. А., завідувач лабораторії

+380963902239, ms@udpu.edu.ua

 

Проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів у формі, що не потребує отримання відповідної ліцензії (курси і тренінги з бухгалтерського обліку). Під час проведення курсів, консультацій та тренінгів учасники отримають актуальну інформацію щодо організації та ведення  бухгалтерського обліку на підприємстві Кошторисна Науково-дослідна лабораторія управління фінансами к. е. н., професор

Слатвінський М. А., завідувач лабораторії

+380963902239, ms@udpu.edu.ua

 

Моніторинг соціально-економічного розвитку  об’єднаних територіальних громад (ОТГ) Результати моніторингу можуть бути використані керівництвом ОТГ для планування та прогнозування соціально-економічного розвитку прилеглих територій Кошторисна Науково-дослідна лабораторія проблем соціально-економічного розвитку України к. е. н., доцент Ткачук С. П., завідувач лабораторії +38 (063) 3346073 , tkachuk.sp@udpu.edu.ua
Квітень
Червень