Неформальна освіта

  • Дата оновлення: 24.03.2022

Неформальна освіта – освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнем освіти, але не може завершуватися присвоєннням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.

Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття певною особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям.

Про затвердження Порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти : Проєкт наказу Міністерства освіти і науки України від 05.01.2022 р. № 1/105-22;

Тимчасовий порядок визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Квітень
Червень