Студентське наукове товариство

  • Дата оновлення: 10.10.2023

Студентське наукове товариство Інституту економіки та бізнес-освіти

Студентське наукове товариство (СНТ) – це добровільне студентське об’єднання, що організовується в закладах вищої освіти для залучення студентів до науково-дослідної роботи, поширення й узагальнення досвіду цієї роботи, підвищення якості підготовки та виховання майбутніх фахівців.

Студентське наукове товариство є найстарішою студентською організацією університету, яка об’єднує обдарованих і цілеспрямованих студентів, інтереси яких виходять за рамки освітньої програми. СНТ неодноразово змінювалося й адаптувалося до реалій часу і потреб студентів. Члени СНТ опановують ази здійснення наукових досліджень, організації й проведення наукових заходів, набувають досвіду аналітичної роботи та публічного виступу, а також численних практичних навичок. СНТ сприяє формуванню творчих характеристик особистості, яка готова ефективно вирішувати теоретичні та прикладні проблеми, що виникають у процесі дослідницької роботи.

Членами СНТ можуть бути здобувачі вищої освіти денної і заочної форми навчання університету, які активно займаються пошуковою, гуртковою та науково-дослідною роботою.

 

 

 

 

Логінова Ольга Анатоліївна

Координатор в інституті 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

Голенко Вікторія Миколаївна

Голова СНТ

viktoriia.holenko@udpu.edu.ua

 

 

 

 

 

Килимник Юлія Русланівна

Заступник голови СНТ

 

 

 

 

 

 

Легедза Ірина Віталіївна

Секретар СНТ

 

 

 

Склад Студентського наукового товариства Інституту економіки та бізнес-освіти:

  1. Голенко Вікторія Миколаївна 411 група
  2. Килимник Юлія Русланівна 411 група
  3. Пурей Анна Андріївна 231 група
  4. Єсипенко Марія Володимирівна 271 група
  5. Бондарєва Крістіна Ігорівна 371 група
  6. Легедза Ірина Віталіївна 521 група
  7. Муковоз Олександр Іванович 541 група

 

Мета студентського наукового товариства – створення умов для виявлення і розвитку студентами  своїх науково-дослідних здібностей та інтересів, підтримка в їх реалізації.

 

Основні завдання студентського наукового товариства

–    Активізація різних видів пошукової, навчально-дослідної діяльності студентства для забезпечення глибокого і повного оволодіння обраною спеціальністю, формування навичок самостійного проведення наукових досліджень і творчого підходу до вирішення актуальних науково-практичних та теоретичних проблем;

–    координація науково-дослідної роботи студентів інституту;

–    залучення обдарованих студентів до активної участі у науково-дослідній діяльності кафедр інституту в складі науково-дослідних лабораторій, наукових проблемних груп, наукових гуртків, наукових шкіл;

–    надання організаційної, методичної та практичної допомоги студентам у реалізації творчих ідей, пропозицій тощо;

–    популяризація серед студентів досягнень науки і техніки, посилення наукового аспекту в підготовці спеціалістів та магістрів;

–    організація І етапу та сприяння проведенню ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з дисциплін та спеціальностей;

–    інформування студентів про можливість участі у Всеукраїнських та міжнародних наукових студентських конференціях, семінарах, конкурсах та виставках студентських робіт, олімпіадах та міжнародних програмах наукового обміну;

–    відбір та представлення кращих студентських наукових робіт на Всеукраїнських та міжнародних конкурсах;

–    розширення міжнародних науково-дослідницьких зв’язків студентів університету.

Слідкуйте за новинами та приєднуйтесь до команди однодумців!

Положення про студентське наукове товариство

 

Травень
Липень