Кузьмінó‎в Микола Вікторович

  • Дата оновлення: 14.03.2020

Старший викладач, кандидат економічних наук.

mykolakuzminov@gmail.com

У 2013 році здобув вищу освіту в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. В 2012 році отримав диплом бакалавра  за спеціальністю «Міжнародна економіка». В 2013 році отримав диплом магістра за спеціальністю «Управління міжнародним бізнесом».

17 квітня 2018 року захистив дисертацію на тему «Розвиток системи підтримки експортної діяльності аграрних компаній» в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

Сфера наукових інтересів: міжнародна економічна діяльність, управління міжнародним бізнесом, інвестиційна та біржова діяльність, торгівля цінними паперами.

Захоплення: політика, ентомологія, герпетологія, велоспорт та бокс.

Основні публікації:

  1. Парадигма креативного менеджменту в глобальній економіці: Монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Д. Г. Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2016. – 231 с. підрозділ 2.1. «Еволюція концепції менеджменту міжнародних компаній» / М.В. Кузьмінов, О.М. Сидоренко, О.С. Тітова. – С. 112-121).
  2. Кузьмінов М. В. Розвиток системи підтримки експорту в умовах трансформації глобальної економіки / М. В. Кузьмінов // Ринок цінних паперів. – 2016. – №. 11/12. – С. 12-18 .
  3. Кузьмінов М. В. Розвиток системи підтримки експорту в умовах трансформації глобальної економіки / М. В. Кузьмінов // Стратегія розвитку України. – 2017. – №. 2. – С.141-146 .
  4. Кузьмінов М. В. Розвиток системи підтримки експортної діяльності сільськогосподарських компаній / М. В. Кузьмінов // Економіка та підприємництво: зб. наукових праць. – Київ : КНЕУ, 2016. – Вип. 36–37. – С. 239–247 .
  5. Кузьмінов М. В. Євроінтеграційний потенціал реструктуризації експорту сільськогосподарської продукції України / М. В. Кузьмінов // Стратегія розвитку України. – 2017. – №. 1. – С. 88–92 .
  6. Кузьмінов М. В. Експортний потенціал сільськогосподарської продукції України в ЄС / М. В. Кузьмінов // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – 2017. – №5(1). – С. 76–78 .
  7. Kuzminov M. Determination of agricultural export features in developing countries / Kuzminov // Технологічний аудит та резерви виробництва (Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, Google Scholar, ICI Journals Master List, Ulrich’s periodicals). – 2017. – № 5/5(37). – С. 49–54 .

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Лютий