Кузьмінó‎в Микола Вікторович

 • Дата оновлення: 25.05.2023

Старший викладач, кандидат економічних наук.

kuzminov.m@udpu.edu.ua

У 2013 році здобув вищу освіту в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. В 2012 році отримав диплом бакалавра  за спеціальністю «Міжнародна економіка». В 2013 році отримав диплом магістра за спеціальністю «Управління міжнародним бізнесом».

17 квітня 2018 року захистив дисертацію на тему «Розвиток системи підтримки експортної діяльності аграрних компаній» в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

Сфера наукових інтересів: міжнародна економічна діяльність, управління міжнародним бізнесом, інвестиційна та біржова діяльність, торгівля цінними паперами.

Захоплення: політика, ентомологія, герпетологія, велоспорт та бокс.

Основні публікації:

 1. Парадигма креативного менеджменту в глобальній економіці: Монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Д. Г. Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2016. – 231 с. підрозділ 2.1. «Еволюція концепції менеджменту міжнародних компаній» / М.В. Кузьмінов, О.М. Сидоренко, О.С. Тітова. – С. 112–121).
 2. Кузьмінов М. В. Розвиток системи підтримки експорту в умовах трансформації глобальної економіки / М. В. Кузьмінов // Ринок цінних паперів. – 2016. – №. 11/12. – С. 12–18.
 3. Кузьмінов М. В. Розвиток системи підтримки експорту в умовах трансформації глобальної економіки / М. В. Кузьмінов // Стратегія розвитку України. – 2017. – №. 2. – С. 141–146.
 4. Кузьмінов М. В. Розвиток системи підтримки експортної діяльності сільськогосподарських компаній / М. В. Кузьмінов // Економіка та підприємництво: зб. наукових праць. – Київ : КНЕУ, 2016. – Вип. 36–37. – С. 239–247.
 5. Кузьмінов М. В. Євроінтеграційний потенціал реструктуризації експорту сільськогосподарської продукції України / М. В. Кузьмінов // Стратегія розвитку України. – 2017. – №. 1. – С. 88–92.
 6. Кузьмінов М. В. Експортний потенціал сільськогосподарської продукції України в ЄС / М. В. Кузьмінов // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – 2017. – №5 (1). – С. 76–78.
 7. Kuzminov M. Determination of agricultural export features in developing countries / Kuzminov // Технологічний аудит та резерви виробництва (Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, Google Scholar, ICI Journals Master List, Ulrich’s periodicals). – 2017. – № 5/5 (37). – С. 49–54.
 8. Каричковський В. Д., Каричковська С. П., Кормишкін Ю. А., Кузьмінов М. В. Інституційно-економічні засади розвитку вищої аграрної освіти України. Економічні горизонти. 2018. No 4 (7). C. 17–27. DOI:10.31499/2616-5236.4(7).2018.161717
 9. Кузьмінов М. В. Розвиток експорту сільськогосподарської продукції КНР / М. В. Кузьмінов // «Міжрегіональна взаємодія логістичних систем в умовах трансформації економіки »: Зб. матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, 18 – 19 травня 2018 р.). – С. 70–
 10. Кузьмінов М. В. Торгівля сільськогосподарською продукцією між ЄС та Україною / М. В. Кузьмінов // «Менеджмент ХХІ століття: проблеми та перспективи»: Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 18-19 жовтня 2018 р.). – 2018. – Умань: ВПЦ «Візаві». – С. 122–
 11. Кузьмінов М. В. Здатність експорту сільськогосподарських потужностей КНР / М. В. Кузьмінов // «Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти»: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 17 жовтня 2018 р.). – 2018. – Київ: ДП «Інформаційно-аналітичне агенство». – С. 250–

Квітень
Червень