Благополучна Анастасія Геннадіївна

 • Дата оновлення: 03.05.2024

Благополучна Анастасія Геннадіївна

Доктор філософії з харчових технологій

заступник директора з виховної роботи

  

У 2013 році закінчила Уманську філію Черкаського кооперативного економіко-правового коледжу і отримала диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю «Ресторанне обслуговування». Здобула кваліфікацію 4222 адміністратора (господаря) залу та робітничу кваліфікацію бармена V розряду і офіціанта IV розряду.

У 2015 році закінчила Уманський національний університет садівництва і отримала диплом бакалавра за напрямом «Харчові технології та інженерія» здобувши кваліфікацію «бакалавр з технології зберігання, консервування та переробки плодів та овочів».

У 2017 році отримала диплом магістра за спеціальністю «Технології зберігання, консервування та переробки плодів та овочів».

У 2021 році закінчила аспірантуру Уманського національного університету садівництва за спеціальністю 181 Харчові технології (галузь знань 18 Виробництво та технології).

У 2023 році закінчила аспірантуру Національного університету біоресурсів і природокористування України  за спеціальністю 181 Харчові технології (галузь знань 18 Виробництво та технології).

У 2023 році захистила дисертацію на тему: «Збереженість ягід суниці за післязбиральної обробки хітозаном» та здобула ступінь Доктор філософії за спеціальністю 181 Харчові технології

Сфера наукових інтересів: нові технології зберігання та переробки плодів і ягід з використанням полісахаридів.

 

Основні публікації:

 

Статті у наукометричних виданнях Scopus, Web of Science

 1. Blahopoluchna A., Liakhovska N. Effect of chitosan pretreatment on the quality of strawberries during cold storage. Food science and technology. Vol. 15, Issue 3. 2021.P. 30-39. Web of Sciense
 2. Inna Povorozniuk, Olha Dzhoha, Liudmyla Neshchadym, Iryna Kyryliuk, Svitlana Tymchuk, Anastasiia Blahopoluchna. The Influence of Globalization Processes on the Development of the Restaurant Business of Ukraine. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. № 45. № 2. (2023). р. 183-192. Web of Sciense
 3. Blahopoluchna, A., Mushtruk, M., Slobodyanyuk, N., Liakhovska, N., Parakhnenko, V., Udodov, S., Karpovych, I., Ochkolyas, O., Omelian, A., Rzhevsky, G. The influence of chitosan on the raspberry quality during the storage process. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. 2023. №17. Р. 529–549. Scopus

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Blahopoluchna A., Liahovska N. Preservation of strawberry quality by pretreatment with chitosan. Sciences of Europe. Praha, Czech Republic, 2020. VOL 1, N. 56. Р. 53 – 56.
 2. Blahopoluchna A., Liakhovska N., Povorozniuk I., Barvinok N. Haccp system in the restaurant industry. Sciences of Europe. Praha, Czech Republic, Vol. 1. No 91. P. 76-80.
 3. Blahopoluchna A., Kyryliuk I., Neshchadym L., Lytvyn O. Franchising in the restaurant industry. Sciences of Europe, 2022. Vol. 1. No 87. P. 20-23.
 4. Kyryliuk I., Povorozniuk I., Neshchadym L., Blahopoluchna A., Lytvyn O. Development of Тurkeys tourist industry in The convention of the covid-19 pandemic: Challenges and opportunities. Sciences of Europe, 2022. Vol. 2. No 88. P. 16-22.
 5. Povorozniuk I., Kyryliuk I., Neshchadym L.,Lytvyn O., Blahopoluchna A. Formation of theoretical and methodological foundations for the development of servise industry in the hospitality industry. Sciences of Europe, 2022. Vol. 2. No 93. P. 25 –29.
 6. Neshchadym L., Povorozniuk I., Kyryliuk I., Lytvyn O., Tymchuk S., Blahopoluchna A. Digitalization as the basis of the development of enterprises in the hospitality industry. Sciences of Europe. Praha, Czech Republic. 2022. № 104. Р.20-23.
 7. Liakhovska N., Zadorozhna O., Blahopoluchna A. Chemistry of wine aromas. Sciences of Europe. 2023. № 109. Р. 14-20.
 8. Horbatiuk N., Zadorozhna O., Parakhnenko V., Blahopoluchna A. Ecological consequences of chemical pollution of ecosystems of Ukraine. Sciences of Europe. 2023. № 114. Р. 7-12.
 9. Parakhnenko V., Zadorozhna O., Liakhovska N., Blahopoluchna A. Environmental and chemical assessment of the condition of the environment after the explosion of the kahovsky hydroelectric power station. Sciences of Europe. 2023. № 123. Р. 9-13.
 10. Horbatiuk N., Nedaiborshch N., Parakhnenko V., Zadorozhna O., Blahopoluchna A. Chemical waste of food industries. Sciences of Europe. 2023. № 117. Р. 8-12.
 11. Dzhoha O., Blahopoluchna A. Improving the technology of manufacturing tarts for restaurant establishments. Sciences of Europe. 2023. № 117. Р. 69-72.

 

Статті у фахових виданнях України

 1. Благополучна А.Г., Заморська І.Л, Ляховська Н.О. Вплив обробки хітозаном на фізико-хімічні показники свіжої суниці під час зберігання. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Харків, 2018. вип. 194 С. 150-156.
 2. Благополучна А.Г., Ляховська Н.О. Вплив хітозанового покриття на деякі показники якості ягід суниці під час холодильного зберігання. Вісник Уманського національного університету садівництва.Умань, 2019. № 2. С. 59 – 61.
 3. Благополучна А.Г., Ляховська Н.О. Ефективність попереднього оброблення ягід суниці розчином хітозану за холодильного зберігання в модифікованому газовому середовищі. Вісник Уманського національного університету садівництва. Умань, 2020. № 2. С. 62 – 65.
 4. Благополучна А.Г, Ляховська Н.О. Вплив попередньої обробки ягід суниці розчином хітозану на тривалість зберігання та вихід товарної продукції. Вісник Уманського національного університету садівництва. Умань, 2021 №2. 42-44 с.
 5. Парахненко В.Г., Ляховська Н.О., Благополучна А.Г. Екологічна оцінка стану ґрунтів Черкаської області. Вісник Уманського національного університету садівництва. Умань, 2021 №2. 91-95 с.
 6. Благополучна А.Г. Економічна доступність продовольства в умовах війни. Економічні горизонти. 2022. № 3 (21). С. 13-20.
 7. Благополучна А.Г., Ляховська Н.О., Парахненко В.Г. Еколого-економічні збитки від повномаштабного військового вторгнення росії в Україну. Економічні горизонти. 2022. № 3 (21). С. 53-61.
 8. Благополучна А.Г. Війна як рушійна сила трудової міграції. Збірник наукових праць УНУC. 2022. Вип. 100. Ч. 2, C. 101-107.
 9. Благополучна А.Г. Використання криптовалюти у сфері готельно-ресторанного господарства та туризму. Збірник наукових праць Уманського НУС. Випуск. 98. Частина 2. 2021. 115-123 с.
 10. Blahopoluchna A. H., Parakhnenko V., Liakhovska N. Аpplication of economic evaluation of membrane technologies for wastewater treatment. Economies’ Horizons. № 2(20). Р. 33–41.
 11. Blahopoluchna A. H., Liakhovska N. Influence of external and internal factors on change in conduct of consumer service consumers. Economies’ Horizons. 2022. № 1(19). Р. 56–63.
 12. Blahopoluchna A. H., Kyryliuk I., Liakhovska N. Strategy of development of hotel and restaurant enterprises in the conditions of uncertainty of market environment. Economies’ Horizons. 2021. № 1(19). Р. 39–45.
 13. Blahopoluchna A. H., Liakhovska N., Neshchadym L. M. Wasteful technologies mini-production. Economies’ Horizons. 2022. № 1(19). Р. 32–38.
 14. Blahopoluchna A. H., Neshchadym L. M., Liakhovska N. The use of biodegradable utensils in restaurants. Economies’ Horizons. 2022. № 1(19). Р. 13–21.
 15. Blahopoluchna A. H., Kyryliuk I., Povorozniuk I., Liakhovska N., Lytvyn O. Сulture of professional communication in the hospitality industry: its significance and influence. Economies’ Horizons. 2022. № 2(20). Р. 4–11.
 16. Кирилюк І.М., Нещадим Л.М., Благополучна А.Г. Діджиталізация як основний фактор розвитку індустрії гостинності в умовах сучасних викликів. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2022. Вип. 18. Т. 2. С. 217-231.
 17. Благополучна А.Г., Кирилюк І.М., Джога О.В., Литвин О.В. Застосування технології blockchain в індустрії гостинності. Економічні горизонти. 2022. № 3. (22). C. 43-50.
 18. Благополучна А.Г., Штангеєва Н.І., Ляховська Н.О., Вплив аромамаркетингу на поведінку споживачів. Економічні горизонти. 2022. № 3.(22).C. 4-10.
 19. Парахненко В.Г., Благополучна А.Г. Еколого-економічні перспективи будівництва мегаполісів майбутнього. Економічні горизонти. 2023. №1(23), 51–58.
 20. Джога О.В., Благополучна А.Г. Використання цукрозамінників у технології виробництва кексів. Актуальні питання у сучасній науці. сер. Економіка. 2023. № 2(8). С. 34-44.
 21. Parakhnenko V.Н., Zadorozhna О.М., Liakhovska N.O., Blahopoluchna A.H. Environmental assessment of chemical pollution of soils as a result of the war Таврійський науковий вісник. Серія: Сільсьськогосподарські науки. 2023. № 131. с. 367-373

 

Колективні монографії:

 1. Благополучна А.Г. Переорієнтування підприємств індустрії гостинності в умовах глобалізації. Індустрія туризму й гостинності: сучасні виклики та перспективи : кол. моногр. / за ред. І.М.Поворознюк. Умань: Візаві, 2022. С. 21-36.
 2. Благополучна А.Г. Особливості функціонування підприємств ресторанного господарства України в кризових умовах. Індустрія туризму й гостинності: сучасні виклики та перспективи : кол. моногр. / за ред. І.М.Поворознюк. Умань: Візаві, 2022. С.65-70.
 3. Благополучна А.Г. Особливості формування інноваційного розвитку вітчизняного гастротуризму. Інноваційний розвиток туризму та індустрії гостинності: проблеми й перспективи: кол. моногр. / за ред. І.М.Поворознюк. Умань: Візаві, 2022. С. 93-111.

 

Патенти:

 1. Спосіб отримання водного розчину низькомолекулярного хітозану для попередньої обробки ягід суниці перед зберіганням: пат. 147721 України: МПК (2006.01), А23В 7/04. № u 2020 07067; заявл. 04.11.2020; опубл. 09.06.2021, Бюл. № 23.
 2. Спосіб попередньої обробки ягід суниці розчином хітозану перед холодильним зберіганням: пат. 147723 України: МПК (2006.01), А23L 3/34. № u 2020 07070; заявл. 04.11.2020; опубл. 09.06.2021, Бюл. № 23.
 3. Склад суміші сухих сніданків функціональних для підвищення рівня гемоглобіну: пат. 131712 України: МПК (2006.01) , А23В. № u 2018 08286. заявл. від 27.07.2018. опубл. 25.01.19, Бюл.№ 2/2019.


 

Травень
Липень