Благополучна Анастасія Геннадіївна

  • Дата оновлення: 23.12.2021

викладач-стажист
 
  

У 2013 році закінчила Уманську філію Черкаського кооперативного економіко-правового коледжу і отримала диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю «Ресторанне обслуговування». Здобула кваліфікацію 4222 адміністратора (господаря) залу та робітничу кваліфікацію бармена V розряду і офіціанта IV розряду.

У 2015 році закінчила Уманський національний університет садівництва і отримала диплом бакалавра за напрямом «Харчові технології та інженерія» здобувши кваліфікацію «бакалавр з технології зберігання, консервування та переробки плодів та овочів».

У 2017 році отримала диплом магістра за спеціальністю «Технології зберігання, консервування та переробки плодів та овочів».

У 2021 році закінчила аспірантуру Уманського національного університету садівництва за спеціальністю 181 Харчові технології (галузь знань 18 Виробництво та технології).

Сфера наукових інтересів: нові технології зберігання та переробки плодів і ягід з використанням полісахаридів.

Захоплення: розпис.

Основні публікації:

  1. Blahopoluchna A., Liahovska N. Preservation of strawberry quality by pretreatment with chitosan. Sciences of Europe. Praha, Czech Republic, 2020. VOL 1, N. 56. Р. 53–56.

URL: https://www.europe-science.com/wp-content/uploads/2020/10/VOL-1-No-56-2020.pdf

  1. Благополучна А.Г., Заморська І.Л, Ляховська Н.О. Вплив обробки хітозаном на фізико-хімічні показники свіжої суниці під час зберігання. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Харків, 2018. вип. 194 С. 150–156.

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2018_194_23

  1. Благополучна А.Г., Ляховська Н.О. Вплив хітозанового покриття на деякі показники якості ягід суниці під час холодильного зберігання. Вісник Уманського національного університету садівництва. Умань, 2019. № 2. С. 59 – 61.

URL: https://visnyk-unaus.udau.edu.ua/assets/files/articles/2019/2/15.pdf

  1. Благополучна А.Г., Ляховська Н.О. Ефективність попереднього оброблення ягід суниці розчином хітозану за холодильного зберігання в модифікованому газовому середовищі. Вісник Уманського національного університету садівництва. Умань, 2020. № 2. С. 62 – 65.

URL: https://visnyk-unaus.udau.edu.ua/assets/files/articles/2-2020/15.pdf

  1. Спосіб отримання водного розчину низькомолекулярного хітозану для попередньої обробки ягід суниці перед зберіганням: пат. 147721 України: МПК (2006.01), А23В 7/04. № u 2020 07067; заявл. 04.11.2020; опубл. 09.06.2021, Бюл. № 23.
  2. Спосіб попередньої оброблки ягід суниці розчином хітозану перед холодильним зберіганням: пат. 147723 України: МПК (2006.01), А23L 3/34. № u 2020 07070; заявл. 04.11.2020; опубл. 09.06.2021, Бюл. № 23.

 

 

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Липень
Вересень