Бовкун Ольга Анатоліївна

  • Дата оновлення: 30.12.2021

Бовкун Ольга Анатоліївна                                   

кандидат економічних наук, доцент

bovkun.o@udpu.edu.ua

У 2012 р. закінчила Національний університет державної  податкової служби України за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

У 2016 році захистила дисертацію на тему «Формування системи діагностики та управління економічною безпекою підприємств агропродовольчої сфери», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 ‒ Економіка та управління підприємствами.

Сфера наукових інтересів: менеджмент, маркетинг-аналітика, соціальний маркетинг, маркетинг послуг, аналіз бізнес-процесів, експертиза товарів, статистика.

Захоплення: психологія, дизайн, фотографія.

Основні публікації:

  1. Olha Bovkun, Olha Prokopenko,Olena Kazanska, Inna Deineha, Nataliia Butenko, Vitaliy Omelyanenko Communication Business Processes of Industrial Enterprises in the Conditions of Globalisation. International Journal of Management, 11 (5), 2020, pp. 884-895. URL:http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJM/VOLUME_11_ISSUE_5/IJMpdf
  2. Бовкун О. А. Формування та реалізація розвитку малого підприємництва на сільських територіях. Бізнес-навігатор. № 1 (57) С. 81–84.
  3. Бовкун О. А., Барвінок М. В. Дослідження механізму забезпечення економічної безпеки підприємств машинобудування. Науково-практичний журнал «Економічні студії». № 1. С. 35–39.
  4. Чирва О. Г., Бовкун О. А. Сутність управління стратегічним розвитком та конкурентоспроможністю фармацевтичних закладів. Науково-практичний журнал «Економічні студії». № 1. С. 227 –230.
  5. Olena Dragan, Alina Berher, Ivan Plets, Olha Bovkun, Nataliia Biloshkurska and Nataliia Lysenko «Modelling and Factor Analysis of Pricing Determinants in the State-Regulated Competitive Market: The Case of Ukrainian Flour Market.»  IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.7, July 2021, P. 211–220.


Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Листопад