Стрілець Валентина Михайлівна

  • Дата оновлення: 12.03.2017

Стрілець

Посада:  ст.викладач
Науковий ступінь:  
Стаж роботи: 19 років
Біографія:
У 1986 р. здобула вищу освіту в Київському торговельно-економічному інституті за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами».

На кафедрі маркетингу та управління бізнесом працює з 2012 року.

У 2015 році пройшла курси підвищення кваліфікації «Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації». Тема: «Дистанційний навчальний курс «Планування і контроль на підприємстві: призначення, структура і зміст».

Сфера наукових інтересів: економічні інтереси

Читає курси: звітність підприємства, товарознавство продовольчих товарів, товарознавство.

Знання мов: українська, російська.

Захоплення: психологія, кулінарія.

Основні наукові праці:
1.     Стрілець В. М. Прибуток в системі економічних інтересів: колективна монографія «Економіка України: фінансово-економічні проблеми інноваційного розвитку» [Від. ред. В.Ф. Беседін, А.С. Музиченко] / В. М. Стрілець.  – К.:НДЕІ, 2012. – С. 435-438.

2.     Стрілець В. М. Інституціональний механізм узгодження протиріч економічних інтересів суб’єктів господарювання: колективна монографія «Економіка України: інноваційна стратегія українських реформ» [Від. ред. В.Ф. Беседін, А.С. Музиченко] / В. М. Стрілець. – К.:НДЕІ, 2010. – С. 482-488.

3.     Стрілець В.М. Роль економічних інтересів в мотиваційному механізмі: колективна монографія «Економіка України: глобальні виклики і національні перспективи» [Від. ред. В.Ф. Беседін, А.С. Музиченко] / В. М. Стрілець –  К.: НДЕІ, 2009. – с.144-149

4.     Стрілець В. М. Податкове регулювання економічних інтересів суб’єктів господарювання / В. М. Стрілець // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування нової економіки ХХІ століття»]  м. Київ, 22-23 грудня 2011 року. – м. Дніпропетровськ: Біла К.О. 2011. –  С. 89-92.

5.     Стрілець В.М. Суб’єктивна складова економічного інтересу учасників внутріфірмових відносин / В. М. Стрілець // [Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики»], Київ  15 грудня 2011р. – К.: КиМУ, 2011. – С. 45-49.

6.     Стрілець В.М. Протиріччя як внутрішнє| джерело| розвитку| і реалізації| економічних| інтересів / В. М. Стрілець // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Сучасні проблеми реформування фінансової системи України»]. –  Умань, 2009. – 180-183.

7.     Стрілець В.М. Функціoнaльні суперечності економічних інтересів у віднocинaх рoзпoділу. Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції у заочній формі [ «Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції     України»] (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 26 лютого 2015 р.) – Умань.– 2015.

8.     Стрілець В.М. Зміст плану виробництва в умовах ринку / В.М. Стрілець // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Політичні, правові та фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки України: стратегія і перспективи»], (Умань, 1 лютого 2013 р.), / Уманський державний педагогічний університет ім.. П.Г. Тичини. – Умань,  2013. – С. 57-59.

Червень
Серпень