Дем`янишина Олеся Андріївна

  • Дата оновлення: 22.09.2020

Дем`янишина Олеся Андріївна

кандидат економічних наук, доцент

demianyshyna.o@udpu.edu.ua

У 2003 році закінчила з відзнакою Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.

У 2009 р. отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Фінанси і кредит», спеціалізація «Фінансовий менеджмент» в ПВНЗ «Європейський університет».

У 2012 році захистила дисертацію на тему «Організація розвитку сільських територій в системі відродження агросфери», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 ‒ Економіка та управління національним господарством.

Має досвід практичної діяльності у сфері бухгалтерського обліку.

Сфера наукових інтересів: облік у фермерських господарствах, особливості обліку розрахункових операцій підприємств.

Захоплення: кімнатні рослини

Основні публікації:

  1. Demianyshyna O. A., Nedbalyuk O. P., Stanislavchuk N. O. Financial aspects of the program of innovation development of territories in conditions of decentralization. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2018. Vol 3. No 26. P. 151 – 161. (Web of Science)
  2. СтаніславчукН.О., Демянишина О. А., Мовчанюк А. В. Партиципаторне бюджетування як інноваційний механізм управління. Економіка та суспільство. 2018. № 
  3. МельничукЮ.М., Демянишина О. А. Теоретико-методичні засади використання облікової інформації для аналізу діяльності страховиків. Науковий журнал «Економічні горизонти». 2018. №4(4). С. 88 – 95. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10554
  4. Управлінський облік: навчальний посібник / МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; уклад. О.А.Дем’янишина. Умань: Візаві, 2019. 216 с.
  5. БержанірІ.А., Гвоздєй Н. І., Демянишина О. А. Теоретико-методичні аспекти аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 2. С. 7–10. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/7907
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Лютий