Дем`янишина Олеся Андріївна

  • Дата оновлення: 05.04.2018

кандидат економічних наук, доцент

doaudpu1@gmail.com

У 2003 році закінчила з відзнакою Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.

У 2009 р. отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Фінанси і кредит», спеціалізація «Фінансовий менеджмент» в ПВНЗ «Європейський університет».

У 2012 році захистила дисертацію на тему «Організація розвитку сільських територій в системі відродження агросфери», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 ‒ Економіка та управління національним господарством.

Має досвід практичної діяльності у сфері бухгалтерського обліку.

Сфера наукових інтересів: облік у фермерських господарствах, особливості обліку розрахункових операцій підприємств.

Захоплення: кімнатні рослини

Основні публікації:

  1. Шляхи вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення фінансово-господарської діяльності промислових підприємств [Finansowo-analityczna gwarancja rozwoju gospodarki narodowej: monografia wieloautorska / [Słatwinśkyj М., Czyrwa О., Biłoszkurśkyj М. i in.]; pod red. М. Słatwinśkiego. – Warszawa: iScience sp z. o. o., 2017.] – С. 101 – 131.
  2. Бержанір І. А. Теоретико-методичні аспекти аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання / І.А. Бержанір, Н.І. Гвоздєй, О.А. Демянишина // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 2. – С. 7–10.
  3. Дем’янишина О.А. Розвиток сільських територій Вінницької області: організаційно-аналітичний аспект : Монографія. / О.А. Дем’янишина – Умань: ПП Жовтий. – 2014. – 160 с.
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Квітень
Червень