Дем`янишина Олеся Андріївна

 • Дата оновлення: 20.12.2021

Дем`янишина Олеся Андріївна

 

кандидат економічних наук, доцент

demianyshyna.o@udpu.edu.ua

У 2003 році закінчила з відзнакою Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.

У 2009 р. отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Фінанси і кредит», спеціалізація «Фінансовий менеджмент» в ПВНЗ «Європейський університет».

У 2012 році захистила дисертацію на тему «Організація розвитку сільських територій в системі відродження агросфери», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 ‒ Економіка та управління національним господарством.

У червні 2019 року присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

Має досвід практичної діяльності у сфері бухгалтерського обліку.

Сфера наукових інтересів: особливості організації обліку в ОТГ, облік розрахункових операцій підприємств.

Захоплення: кімнатні рослини

Основні публікації:

 1. Dmytrenko Olga, Yarmoliuk Olena, Kudlaieva Nataliia,Sysoieva Inna, Borkovska Valentyna, Demianyshyna Olesia. Application of Modern Software for Improving the Economic Analysis Accounting Efficiency at Enterprises. Journal of Management Information and Decision Science, 2020, 23(5), pp. 649 – 660 (Scopus);
 2. Petrunenko Iaroslav, Dukhnevych A.V., Kliutsa S.O., Karpinska Nataliia, Demianyshyna Olesia Growth of agro-industrial complex in modern economic condition, REVISTA SAN GREGORIO, 2020, Вип. 42, С. 131 – 143 (Web of Science).
 3. Inna M. Novak, Oleksandr Y. Ermakov, Olesia A. Demianyshyna, Alla A. Revytska Digitalization As A Vector Of Technological Changes Of Ukraine. International Journal of Scientific & Technology Research. January 2020, Volume 9 Issue 1, P. 3429 – 3434. URL: www.ijstr.org/paper-references.php?ref=IJSTR-0120-29044 (Scopus);
 4. Smoliy L., Revutska A., Demianyshyna O., Pivtorak M., аnd Shchetyna M. Prediction Investment Support for Agriculture of Ukraine. Proceedings of the 33th International Business Information Management Association Conference (IBIMA): 10-11 April 2019, Granada, Spain. P 8955 – 8960. (Scopus,Web of Science);
 5. Demianyshyna O. A.,Nedbalyuk O. P., Stanislavchuk N. O. Financial aspects of the program of innovation development of territories in conditions of decentralization. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2018. Vol 3. No 26. P. 151 – 161. (Web of Science)
 6. НедбалюкО. П., Дем’янишина О. А. Системний підхід до формування сучасної інфраструктури управління розвитком територіальних громад. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 8. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1715. DOI: 10.32702/2307-2156-2020.8.51
 7. СтаніславчукН.О., Демянишина О. А., Мовчанюк А. В. Партиципаторне бюджетування як інноваційний механізм управління. Економіка та суспільство. 2018. № 
 8. Мельничук Ю.М., Демянишина О. А.Теоретико-методичні засади використання облікової інформації для аналізу діяльності страховиків. Науковий журнал «Економічні горизонти». 2018. №4(4). С. 88 – 95. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10554
 9. Управлінський облік: навчальний посібник / МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; уклад. О.А. Дем’янишина. Умань: Візаві, 2019. 216 с.
 10. БержанірІ.А., Гвоздєй Н. І., Демянишина О. А.Теоретико-методичні аспекти аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання. Економіка. Фінанси. Право.  № 2. С. 7–10. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/7907
 11. Demianyshyna O., Hazdiuk M., Nedbalyuk O. FEATURES OF FINANCING CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN UKRAINE. The 6 th International scientific and practical conference ― Eurasian scientific congress (June 14-16, 2020) Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2020. P. 472 – 477. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/EURASIAN-SCIENTIFIC-CONGRESS_14-16.06.2020.pdf

Scopus

ORCID

Publons

 

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Липень
Вересень