Осадчук Наталія Володимирівна

  • Дата оновлення: 03.05.2024

Осадчук Наталія Володимирівна

кандидат економічних наук

n.osadchuk@udpu.edu.ua

У 2004 р. здобула вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси» (диплом спеціаліста з відзнакою). 

У 2021 році захистила дисертацію на тему «Управління сталим розвитком регіону в умовах децентралізації (на матеріалах центральних областей України)», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Сфера наукових інтересів: фінанси, місцеві бюджети, децентралізація

Захоплення: мистецтво

 

 

 

 

Основні публікації:

  1. Zaichko I., Vysotska M., Miakyshevska O., Kosmidailo I., Osadchuk N. Modelling of public fi nancial security and budget policy effects. Journal of Computer Science and Network Security. Vol. 21. № 9. September 2021. P. 239-246  (Web of Science)
  2. Osadchuk, N. V. Directions for improving the mechanism of sustainable development management in the region in terms of decentralization. Economies’ Horizons, 2019. 2(9). Р.135–143. https://doi.org/10.31499/2616- 5236.2(9).2019.245485
  3. Чирва О., Осадчук Н. Концептуальний підхід до управління сталим розвитком на локальному рівні як підґрунтя інтеграції просторового та регіонального розвитку. Науковий вісник Полісся . НУ «Чернігівська політехніка». Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка». 2022. № 1 (24). С. 78-92. DOІ: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2022-1(24)-78-92
  4. Осадчук Н.В. Реалізація державної регіональної політики щодо активізації сталого розвитку регіонів в умовах децентралізації. Економічні горизонти. (4(22). 124–135. https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(22).2022.267932
  5. Осадчук Н.В. Розвиток soft skills як передумова особистісного зростання. Наука і техніка сьогодні (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Фізико-математичні науки», Серія «Техніка»). 2022.   № 14 (14) С. 210-221. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6025-2022-14(14)-210-221.
  6. Nataliia Osadchuk. Territorial communities in the process of managing the sustainable development of the region. Věda a perspektivy. Praha, České republika. № 3(22) 2023.P.22–34. http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/issue/view/131
  7. Nataliia Osadchuk The Role and Place of Communities in the Management of Sustainable Development in a Region under Institutional Change Problems of Financial Support for Social and Economic Development in the Context of Contemporary Challenges and Threats = Проблеми фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку в контексті сучасних викликів і загроз : collective monograph / Mykola Biloshkurskyi, Liudmyla Chvertko et al. ; MES Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Department of Finance, Accounting and Economic Security, Public Organisation “Association of Ukrainian Educators and Researchers” ; edited by Maksym Slatvinskyi. – Praha : OKTAN PRINT, 2022. – Р.73 – 101. DOI:  https://doi.org/10.46489/faspfsd-12


Квітень
Червень