Ящук Тетяна Анатоліївна

  • Дата оновлення: 25.05.2023

Кандидат економічних наук, доцент.

iashchuk.t@udpu.edu.ua

У 2012 році закінчила Уманський національний університет садівництва і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.

З 2013 року почала працювати в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини на посаді викладача кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.

З лютого 2017 року працює на посаді викладача кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом.

У 2019 році захистила дисертацію на тему «Механізм фінансування закладів вищої освіти в умовах нестабільності ринку освітніх послуг», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

У 2019 р. отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

у 2020 р. отримала вчене звання доцента кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом.

Сфера наукових інтересів: ринок освітніх послуг, фінансове забезпечення функціонування ринку освітніх послуг, джерела фінансування вищої освіти, мережа вищих навчальних закладів.

Захоплення: художня вишивка.

Основні публікації:

  1. Ящук Т. А. Сутність і тенденції позабюджетного фінансування закладів вищої освіти. Регіональна економіка та управління. 2019. №3 (25). С. 118-122.

 http://siee.zp.ua/images/journal/2019/3(25)2019.pdf

  1. Бержанір І. А., Ящук Т. А. Оцінка ефективності використання основних засобів підприємства. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 11. С. 6–8.

http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/11844/1/Ozinka_efekt_vuk_osn_zas.pdf

  1. Ящук Т. А. Структура та напрями позабюджетного фінансування закладів вищої освіти. Інфраструктура ринку. 2019. Випуск № 36. С. 82–87.

http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/36_2019_ukr/15.pdf

  1. Ящук Т. А. Особливості джерел фінансового забезпечення закладів вищої освіти в умовах конкуренції. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Випуск № 6 (23). С. 209–213.

http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/23_2019/32.pdf

 


Лютий
Квітень