Ящук Тетяна Анатоліївна

  • Дата оновлення: 02.04.2018

викладач

      tetyanayashchuk@ukr.net

У 2012 році закінчила Уманський національний університет садівництва і отримала повну вищу освіту за спеціальністю ,,Облік і аудит” та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.

Працює над дисертаційним дослідження на тему «Фінансове забезпечення функціонування ринку освітніх послуг вищої школи в Україні», спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

З 2013 року почала працювати в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини на посаді викладача кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.

З лютого 2017 року працює на посаді викладача кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом

Сфера наукових інтересів: ринок освітніх послуг, фінансове забезпечення функціонування ринку освітніх послуг, джерела фінансування вищої освіти, мережа вищих навчальних закладів.

Захоплення: художня вишивка.

Основні публікації:

  1. Ящук Т. А. Система вищої освіти в Україні та її фінансування / Т. А. Ящук // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – № 17. – С. 784 – 787. (Журнал входить у наукометричну базу даних Index Copernicus).
  2. 2. Ящук Т. А. Особливості функціонування ринку освітніх послуг вищої школи в Україні в сучасних умовах / Т. А. Ящук // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 4/1. – С. 26 – 29. (Журнал входить у наукометричну базу даних Index Copernicus).
  3. Ящук Т. А. Зарубіжний досвід фінансування вищої освіти / Т. А. Ящук // Економіка і менеджмент-2017 : перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23 – 24 березня 2017 р. : 11т. – Дніпро : Біла К. О., 2017. – С.24 – 26.
  4. Ящук Т. А. Напрями фінансового забезпечення розвитку вищої освіти в сучасних умовах / Т. А. Ящук // Економіка та управління в ХХІ ст. : виклики та перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18 – 19 травня 2017 р., м. Умань / за ред. д. е. н., проф. О. Г.Чирви. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2017. – С. 113 – 116.
  5. Ящук Т. А. Напрями фінансування вищих навчальних закладів різних форм власності в Україні / Т. А. Ящук // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 17 жовтня 2017 року. – К. : «Інформаційно-аналітичне агентство», 2017. – С. 289 – 293.
  6. Ящук Т. А. Пріоритетні напрями фінансування вищої освіти в Україні / Т. А. Ящук // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13 – 14 квітня 2017 р. : частина 1. – Дніпро : НМетАУ, 2017. – С. 722 – 725.
  7. Ящук Т. А. Досвід фінансування вищої освіти у зарубіжних країнах / Т. А. Ящук // Сучасний менеджмент : проблеми та перспективи розвитку : матеріали 2-ої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 19.05.2017 р. / упоряд. Федорова Т. В., Боліла С. Ю. – Херсон., ХДАУ. – 2017. – С. 153 – 156.
  8. Ящук Т. А. Шляхи удосконалення фінансового механізму вищої школи в Україні / Т. А. Ящук / Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 30 листопада – 1 грудня 2017 р. / за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 113 – 115.
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Вересень
Листопад