Гарматюк Олена Валентинівна

  • Дата оновлення: 15.11.2019

Гарматюк Олена Валентинівна        

garmatiuk85@gmail.com

 У 2007 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», м. Київ за спеціальністю «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

У 2011 р. отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Фінанси і кредит» в Приватному вищому навчальному закладі «Європейський університет», м. Київ.

У 2017 р. отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Маркетинг» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Сфера наукових інтересів: маркетинг, маркетингова політика розподілу, прогнозування збуту, канали розподілу, маркетингова політика комунікацій.

Захоплення: читання.

Основні публікації:

  1. Гарматюк О. В. Прогнозування збуту як механізм управління підприємством / О. В. Гарматюк // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць– Київ, 2013. – №3 (118). – С.135-139.
  2. Гарматюк О. В. Розвиток ринку пива: основні тенденції і вітчизняні перспективи / О. В. Гарматюк // Регіональна бізнес-економіка та управління науковий, виробничо-практичний журнал – Вінниця– 2014.– С.74-80.
  3. Гарматюк, О. В. Формування інформаційного забезпечення прогнозування збуту продукції [Електроний ресурс] / О. В. Гарматюк // Економіка та суспільство.- 2017.- №12.- Режим доступу: http:// economyandsociety.in.ua
  4. Гарматюк О. В. Використання маркетингових комунікацій для розвитку збуту продукції пивоварних підприємств / О. В. Гарматюк // IV Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри» : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції.- К. : «Інформаційно-аналітичне агенство», 2017.- С.305-308.
  5. Гарматюк О. В. Прихована реклама як засіб стимулювання збуту / О. В. Гарматюк // «Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку»: матер. Міжнародної наук.-практ. Конф., 18-19 травня 2017 р. м. Умань/за ред. д.е.н., проф. О. Г. Чирви.- Умань.: Видавець «Сочінський М. М.», 2017.- С.180-182.
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Лютий