Гарматюк Олена Валентинівна

  • Дата оновлення: 21.12.2021

Гарматюк Олена Валентинівна        

harmatiuk.o@udpu.edu.ua

 У 2007 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», м. Київ за спеціальністю «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

У 2011 р. отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Фінанси і кредит» в Приватному вищому навчальному закладі «Європейський університет», м. Київ.

У 2017 р. отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Маркетинг» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Сфера наукових інтересів: маркетинг, маркетингова політика розподілу, прогнозування збуту, канали розподілу, маркетингова політика комунікацій.

Захоплення: читання.

Основні публікації:

  1. Melnychuk Yu. , Chvertko L. A., Korniienko T. A., Vinnytska O. A., Garmatiuk О.V. Analysis of the factors influencing the market of insurance services in life insurance. Tem Journal. 2019. Vol. 8. Is. 1. P. 201-206. (Scopus, Web of Science)
  2. Гарматюк О.В. Використання діджитал-маркетингу у комплексі просування. Економіка та суспільство. 2021. № 25. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-3 (категорія Б)
  3. Гарматюк О. В. Гуменюк А. В. Формування та організація логістично-збутових систем для підприємств АПК. Приазовський економічний вісник. 2020. Випуск 3(20). С. 99-103. (категорія Б)

      4. Garmatiuk O., Podzihun S. Definition of a modern product market. Modern. Humanitarian Journal. 2020. Vol.3. № 1(3). C.21-26.

      5. Garmatiuk O.V. Korol I. V. Personnel competitiveness and its impact on sales of the company. Науковий журнал «Економічні горизонти». 2018. № 3(6). С. 26–34.

      6. Гарматюк О. В. Сучасна система збуту продукції підприємств. Інтелект ХХІ. – 2018. № 3. С. 52–55.

      7. Гарматюк О. В. Управління товаропотоками у фармацевтичному логістичному ланцюзі постачань. Електронний фаховий науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку» 2018. №25. С. 224–230.  URL:  http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/25_2018_ukr/38.pdf (категорія Б)

 
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Лютий