Бержанір Анатолій Леонідович

 • Дата оновлення: 03.05.2024

Бержанір А.ЛБержанір Анатолій Леонідович

кандидат соціологічних наук, доцент

a.berzhanir@udpu.edu.ua

У 1986 році закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. Також отримав другу вищу освіту зі спеціальності «Економіка».

У 1999 році захистив дисертацію на тему «Життєве самовизначення сільської молоді в умовах різних форм господарювання» на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.03 «Соціальна структура, соціальні інститути та соціальні відносини».

У 2001 році отримав вчене звання доцента кафедри економічної теорії та політології.        

За досягнуті успіхи в науково-педагогічній діяльності нагороджений Грамотою Верховної ради України «За заслуги перед українським народом», Почесною грамотою Міністерства аграрної політики України. Має відзнаки ,,Відмінник освіти України”, ,,Відмінник аграрної освіти і науки”.

Сфера наукових інтересів: соціальна відповідальність бізнесу, державно-приватне партнерство.

Захоплення: художня література.

Основні публікації:

  1. Бержанір А. Л.  Інституційна підтримка соціальної відповідальності бізнесу як необхідна передумова його розвитку. Економіка. Фінанси. Право. 2017. №1. С.12–14. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6994.
  2. Бержанір А. Л. Соціальна звітність як елемент системи соціальної відповідальності компаній. Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. 2017. № 16. С. 109–113. URL: http://global-national.in.ua/issue-16-2017.
  3. Бержанір А. Л., Бержанір І. А. Соціальний аудит у системі соціальної відповідальності бізнесу. Східна Європа. 2019. Вип. 6(23). С. 97–101. URL:https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11845.
  4. Бержанір І. А., Бержанір А. Л., Ящук Т. А. Економічна сутність зобов’язань і розрахунків підприємства. Приазовський економічний вісник. Вип. № 2 (19). 2020. С. 240–244. URL:https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12340.
  5. 5. Olha Chyrva, Tetiana Yashchuk, Nataliia Pacheva, Anatolii Berzhanir, Inna Berzhanir. Modeling of the Processes of Formation and Effective Use of Financial Resources at Higher Education Institutions. TEM Journal. 2020. Vol. 9. Issue 1. P. 286–291. (Scopus, Web of Science). URL:http://www.temjournal.com/content/91/TEMJournalFebruary2020_286_291.html

Травень
Липень