Бержанір Анатолій Леонідович

  • Дата оновлення: 20.02.2020

Бержанір А.ЛБержанір Анатолій Леонідович

кандидат соціологічних наук, доцент

bal8@ukr.net

У 1986 році закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. Також отримав другу вищу освіту зі спеціальності «Економіка».

У 1999 році захистив дисертацію на тему «Життєве самовизначення сільської молоді в умовах різних форм господарювання» на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.03 «Соціальна структура, соціальні інститути та соціальні відносини».

У 2001 році отримав вчене звання доцента кафедри економічної теорії та політології.        

За досягнуті успіхи в науково-педагогічній діяльності нагороджений Грамотою Верховної ради України «За заслуги перед українським народом», Почесною грамотою Міністерства аграрної політики України. Має відзнаки ,,Відмінник освіти України”, ,,Відмінник аграрної освіти і науки”.

Сфера наукових інтересів: соціальна відповідальність бізнесу, державно-приватне партнерство.

Захоплення: художня література.

Основні публікації:

  1. Бержанір А.Л. Інституційна підтримка соціальної відповідальності бізнесу як необхідна передумова його розвитку [Текст]: / А.Л. Бержанір // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – №1. – С.12–14. – Index Copernicus.
  2. Бержанір А.Л. Соціальна звітність як елемент системи соціальної відповідальності компаній [Електронний ресурс] / А.Л. Бержанір // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання. – Електронні дані. – [Миколаїв : Миколаївський націон. ун-т ім. В.О. Сухомлинського, 2017]. – № 16. – С. 109–113. – Режим доступу:  http://global-national.in.ua/issue-16-2017. – Index Copernicus.
  3. Бержанір І. А., Кірдан О. П., Станіславчук Н. О. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів підприємства. Економічні горизонти. 2018. № 4 (7). C. 48–56.
    URL: http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/10630/1/48-56_Berzhanir_Kirdan_Stanisl avchuk%20%281%29.pdf

 

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Вересень
Листопад