Лутай Лариса Анатоліївна

 • Дата оновлення: 03.05.2024

Лутай Лариса Анатоліївна

Професор кафедри, доктор економічних наук, професор, дійсний член Академії економічних наук України.

Larisa648@ukr.net; lutaylarisa57@gmail.com

 

Здобула вищу освіту за спеціальністю «Економіка торгівлі» (1978 р.) в Донецькому інституті радянської торгівлі, отримала диплом спеціаліста. 

У 1984 р. захистила дисертацію на тему: «Нормативні методи планування прибутку в роздрібній торгівлі продовольчими товарами», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – економіка, організація, управління і планування народного господарства (торгівля і громадське харчування). В 2007 р. захистила дисертацію  на тему: «Механізм формування та регулювання дисциплінарних відносин у сфері праці», присвоєно науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

Сфера наукових інтересів  – менеджмент, проблеми дисциплінарних відносин у сфері праці, економіка праці і соціально трудові відносини, культура управління підприємством, соціально орієнтоване управління, освіта впродовж життя.

Захоплення: читання книг, плавання, кулінарія.

 

Основні публікації:

  1. Лутай Л.А. Стартап як стратегічна складова розвитку креативної економіки України (STARTUP AS A STRATEGIC COMPONENT OF THE DEVELOPMENT  OF THE CREATIVE ECONOMY OF UKRAINE) / Н.Іванова, Д. Кучеренко, Т. Кузнецова, Н. Гуржій, Л.Лутай  // Фінансово-Кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Том 5. № 40 (2021). С. 389-398. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v5i40.245190 (WOS).
  2. Lutay L. Use of key indicators to monitor sustainable development of rural areas / V. Shcherbak, L. Ganushchak-Yefimenko,O. Nifatova , N. Fastovets , H. Plysenko , L. Lutay , V. Tkachuk , O. Ptashchenko // Global Journal of Environmental Science and Management (GJESM) № 6(2), 2020.- p.175-190. https://www.gjesm.net/issue_5929_6146.html (SCOPUS, WOS);
  3. Lutay L.  Methods And Techniques Of Motivation Of Subjects Of Regional Economy For Innovative Improvement / Svitlana Sudomyr, Viktoriia Niziaieva, Larisa Lutay, Larysa Prodanova, Olha Havryliuk, Karyna Sherstyukova // INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 9, ISSUE 03, MARCH 2020. – pp. 1196-1200. http://www.ijstr.org. (SCOPUS);
  4. Lutay L. Adult Education Reform in Ukraine: Challenges and Prospects / Lutay L., Tiulenev  S. // Professional competencies and educational innovations in the knowledge economy: collective monograph / Editors Lyubomira Popova, Mariana Petrova. Veliko Tarnovo, Bulgaria: Publishing House ACCESS PRESS, 2020. РР. 364-376.
  5. Lutay L. MANAGEMENT OF TRANSFORMING SOCIAL PROJECTS AS THE BASIS OF SOCIAL SECURITY / Lutay Larisa, Baranets Igor // «Security management of the 21st century: national and geopolitical aspects»: collective monograph (за заг. редак. Маркина І., Аранчий В., Сафонов Ю.), видавництво Неморос, Чеська республіка, 2020. С. 274-281.
  6. Lutay L. Implementation of information technologies in the activities of trade enterprises as a primary development of the market of electronic trade: monograph / Lutay L., Prodanova L., Cherkasov A. // Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. Riga: LandmarkSIA, 2019. Vol. 2. 352 p., РР. 110-119.Червень
Серпень