Корнієнко Тетяна Олександрівна

  • Дата оновлення: 20.12.2021

Корнієнко

Корнієнко Тетяна Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент

korniyenko.t@udpu.edu.ua

Вищу освіту здобула в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси і кредит» (диплом магістра з відзнакою). Успішно пройшла перепідготовку за спеціальністю «Маркетинг» (диплом спеціаліста з відзнакою).Навчається в аспірантурі без відриву від виробництва, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 ‒ Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Сфера наукових інтересів: управління фінансово-економічною безпекою підприємства.

Основні наукові праці:

  1. Melnychuk Yu. M., Shkolenko O. B., Vinnytska O. A., Korniienko T. O. Features of the assessment of the financial condition of life insurance companies in an independent region: priorities for insurance business and clients. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2020. Vol. 1, No 32, p. 147-157. DOI:https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i32.200338 URL:  (Web of Science)
  2. Melnychuk Y., Tkachuk I., Chvertko L., Slatvinskyi M., Vinnytska O., Korniienko T. Assessment of financial and investment activity of textile enterprises as a guarantee of successful business in the region. Industriya Textila. 2020, vol. 71, №3. P. 235-240. DOI: http://doi.org/10.35530/IT.071.03.1687 (Web of Science)
  3. Корнієнко Т. О., Чвертко Л. А., Вінницька О. А. Аналіз та оцінка стану економічної безпеки регіону. Економіка. Фінанси. Право. 2020. №10/2. С. 17-22.
  4. Вінницька О. А., Чвертко Л. А., Корнієнко Т. О. Теоретична сутність та значення фінансової стійкості підприємства. Економіка. Фінанси. Право. 2020. №11/3. С. 25-29.
  5. Чвертко Л. А., Вінницька О. А., Корнієнко Т. О. Стан та проблеми розвитку туристичного страхування в Україні. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2020. Вип.16. Т.1 С. 58-67.
  6. Соціально-економічна безпека підприємств : навчальний посібник / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; уклад. Корнієнко Тетяна Олександрівна. – Умань : Візаві, 2019. – 214 с.
  7. Kolotukha, S., Gvozdej, N., Vinnitskaya, O., Chvertko, L., Korniienko T. Development of Land Relations and Mortgage Loaning of Agricultural Enterprises in the Context of Modern Conditions. Vision 2025: education excellence and management of innovations through sustainable economic competitive advantage. 2019. P. 6847-6856 (Web of Science)

Scopus

ORCID

Publons

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Липень
Вересень