Корнієнко Тетяна Олександрівна

  • Дата оновлення: 18.01.2021

Корнієнко

Корнієнко Тетяна Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент

korniyenko.t@udpu.edu.ua

Вищу освіту здобула в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси і кредит» (диплом магістра з відзнакою). Успішно пройшла перепідготовку за спеціальністю «Маркетинг» (диплом спеціаліста з відзнакою).Навчається в аспірантурі без відриву від виробництва, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 ‒ Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Сфера наукових інтересів: управління фінансово-економічною безпекою підприємства.

Основні наукові праці:

  1. Melnychuk Yu.M., Chvertko L. A., Korniienko T. A., Vinnytska O. A., Garmatiuk V. Analysis of the factors influencing the market of insurance services in life insurance. Tem Journal. 2019. Vol. 8, Is. 1, P. 201-206. (Scopus, Web of Science)
  2. Чвертко Л.А., Корнієнко Т. О., Вінницька О. А. Правові та практичні аспекти діяльності страхових посередників у системі продажів страхових послуг в Україні. Економічні горизонти. 2018. № 3 (6). С. 86-94.
  3. Корнієнко Т. О. Сутність та еволюція поняття «економічна безпека». Економічні горизонти. № 1. С. 113–118.
  4. Корнієнко Т. О. Концептуальні засади підвищення дієвості процесу формування стану економічної безпеки в сільськогосподарських підприємствах. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2019. № 4. С. 30–34. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10825
  5. Винницкая О. А., Чвертко Л. А., Корниенко Т. О. Стратегические направления совершенствования процесса формирования доходов местных бюджетов. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 4/2. С. 45-48. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10519
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Лютий