Корнієнко Тетяна Олександрівна

  • Дата оновлення: 21.06.2019

Корнієнко

к.е.н., доцент

kornienkoto@ukr.net

Вищу освіту здобула в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси і кредит» (диплом магістра з відзнакою). Успішно пройшла перепідготовку за спеціальністю «Маркетинг» (диплом спеціаліста з відзнакою).Навчається в аспірантурі без відриву від виробництва, спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 ‒ Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Сфера наукових інтересів: управління фінансово-економічною безпекою підприємства.

Захоплення: кіно, домашні рослини, рукоділля.

Основні наукові праці:

  1. Melnychuk Yu.M., Chvertko L. A., Korniienko T. A., Vinnytska O. A., Garmatiuk V. Analysis of the factors influencing the market of insurance services in life insurance. Tem Journal. 2019. Vol. 8, Is. 1, P. 201-206. (Scopus, Web of Science)
  2. Чвертко Л.А., Корнієнко Т. О., Вінницька О. А. Правові та практичні аспекти діяльності страхових посередників у системі продажів страхових послуг в Україні. Економічні горизонти. 2018. № 3 (6). С. 86-94.
  3. Корнієнко Т. О. Сутність та еволюція поняття «економічна безпека». Економічні горизонти. № 1. С. 113–118.
  4. Корнієнко Т. О., Чвертко Л.А. Міжбюджетні трансферти, як інструмент бюджетного регулювання. Економіка. Фінанси. Право. №10. С. 31–35.
  5. Корнієнко Т.А. Особливості формування та оцінки економічної безпеки підприємств агросфери [Текст]: монографія / МОН України; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. Умань: Візаві, 2018. 183 с.
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Серпень
Жовтень