Подзігун Світлана Миколаївна

  • Дата оновлення: 24.10.2019

DSC_0024

Подзігун Світлана Миколаївна

завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Spodzigun@ukr.net

У 2005 р. здобула вищу освіту в Уманському національному університеті садівництва за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діялності», має диплом спеціаліста. У 2014 р. за спеціальністю «Фінанси і кредит» отримала диплом спеціаліста.

У 2012 році захистила дисертацію на тему «Організаційно-економічні засади державного регулювання діяльності аграрних підприємств засобами оподаткування», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Сфера наукових інтересів: менеджмент, управління міжнародним бізнесом, стратегічне управління, маркетинговий менеджмент.

Захоплення: вивчення англійської мови, читання книг, заняття спортом.

Основні публікації:

  1. Podzihun, S. M. Creating a system of evaluation of efficiency of state support policy for innovative entrepreneurship / P. Yu. Kurmaiev, E.A. Bayramov, S.M. Podzihun // Науковий вісник Полісся. – – № 3 (11) Ч. 1. – С. 197-203
  2. Podzihun, S. Methods of assessment of efficiency of creating regional innovative clusters for dynamic development of economics / R. Kozhukhіvska, N. Parubok, N. Petrenko, S. Podzihun, I. Udovenko // Investment Management and Financial Innovations, № 3. Volume 14. Sumy: LLC “СPС “Business Perspectives”. 1-13 doi: http://10.21511/imfi.14(3-2).2017.01
  3. Подзігун, С. М. Аналіз сучасних наукових підходів до розуміння сутності стратегічного управління [Електронний ресурс] / С. М. Подзігун // Глобальні та національні проблеми економіки. ‒ 2017. ‒ № 17. Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/87.pdf
  4. Подзігун, С. М. Практичні аспекти оптимізації процесу стратегічного управління [Електронний ресурс] / С. М. Подзігун // Інфраструктура ринку. ‒ 2017. ‒ №9. ‒ Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/9_2017_ukr/9_2017.pdf
  5. Подзігун, С. М. Управління маркетинговими комунікаціями у готельно-ресторанному бізнесі / С. М. Подзігун // Інтелект XXI ‒ 2017. ‒ № 2. ‒ С. 163-169.
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Лютий