Подзігун Світлана Миколаївна

 • Дата оновлення: 03.05.2024

DSC_0024

Подзігун Світлана Миколаївна

завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент
podzihun.s@udpu.edu.ua

У 2005 р. здобула вищу освіту в Уманському національному університеті садівництва за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», має диплом спеціаліста. У 2014 р. за спеціальністю «Фінанси і кредит» отримала диплом спеціаліста.

У 2012 році захистила дисертацію на тему «Організаційно-економічні засади державного регулювання діяльності аграрних підприємств засобами оподаткування», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Сфера наукових інтересів: менеджмент, управління міжнародним бізнесом, стратегічне управління, маркетинговий менеджмент.

Захоплення: вивчення англійської мови, читання книг, заняття спортом.

Основні публікації:

 1. Kozhukhіvska R., Podzihun S., Udovenko I., Verniuk N., Petrenko, N., Dluhoborska L. (2019). The assessment of anti-crisis management efficiency. Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. 33rd IBIMA Conference: 10-11 April 2019, Granada, Spain. 6151-6162 (ISBN: 978-0-9998551-2-6) (Scopus).
 2. Kozhukhіvska R., Sakovska O., Shpykuliak O., Podzihun S., Harbar O. P. (2019). Social customer-oriented technologies in the tourism industry: an empirical analysis.TEM Journal. 2019. Vol. 8. Issue. 4. P. 1371-1383 DOI: 10.18421/TEM84-39 (Scopus).
 3. Sakovska O., Kozhukhivska R., Kustrich L., Gomeniuk M., Podzihun S. Improvement of the Marketing Management System of Tourism and Hospitality Industry Enterprises on the Basis of Innovations. Lecture Notes in Networks and Systems. 2022. Vol. 485, pp. 881–895. DOI: 1007/978-3-031-08093-7_58 (Scopus)&
 4. Пачева Н. О., Подзігун С. М. Вплив мотиваційного менеджменту на ефективність діяльності організації. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Сер. Економічні науки. 2021. Т. 3, № 11 (55). С. 42–46. DOI : https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-11-7671 (Категорія Б).
 5. Подзігун С.М., Пачева Н.О. HR-менеджмент в умовах пандемії Covid-2019 : нові виклики та можливості. Науковий економічний журнал Інтелект XXI. № 5. С. 81–84 (Категорія Б).
 6. Пачева Н.О., Подзігун С.М. Організація маркетингового менеджменту в системі управління підприємством. Економіка та суспільство. 2022. № 38. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1279 DOI: 10.32782/2524-0072/2022-38-21 (Категорія Б).
 7. Подзігун С. М., Пачева Н. О. SMM і маркетинг під час війни. Економічні горизонти. 2022. Вип. 4 (22). С. 23–32. https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(22).2022.267016 (Категорія Б).
 8. Podzihun S. M., Pacheva N. O., Management 3.0 as the modern management practice. International periodic scientific journal «Modern engineering and innovative technologies». 2022. Issue 20 . Part 2. Р. 107 – 112.
 9. Управління міжнародним бізнесом : навч. посіб. ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад. : О. Л. Богашко, О. П. Кірдан, С. М. Подзігун. Умань : Візаві, 2021. 200 с.
 10. Управління діяльністю підприємств в індустрії гостинності : навч. посіб. ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад. : С. М. Подзігун, С. В. Тимчук, Л. М. Нещадим. Умань : Візаві, 2021. 145 с.

 

Травень
Липень