Слатвінський Максим Анатолійович

  • Дата оновлення: 09.10.2019

Слатвінський Максим Анатолійович

кандидат економічних наук, професор

ms@udpu.edu.ua

У 2003 р. здобув вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства» (диплом спеціаліста з відзнакою). У 2016 р. отримав диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Фінанси» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

В 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Методи визначення економічної ефективності інвестицій в інноваційну діяльність», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 ‒ економіка та управління національним господарством. У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії.

Сфера наукових інтересів: інвестиційний менеджмент, фінансовий менеджмент, фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання.

Захоплення: література.

Основні публікації:

  1. Prokopenko O., Slatvinskyi M., Bikoshkurska N., Biloshkurskyi M. and Omelyanenko V. Methodology of national investment and innovation security analytics. Problems and Perspectives in Management, 2019. 17(1). 380-394. (Scopus)
  2. Slatvinskyi М. А. Organizational and legal framework of formation of the institutional preconditions for the investment processes development as a factor of ensuring economic security. Institutional Basis of National Security Providing Sectors Innovation Development: monograph. Eds. O. Prokopenko, V. Omelyanenko. Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2018. 61-82.
  3. Melnychuk Yu. M. and Slatvinskyi M. A. Organizational and legal bases of life insurance provision in Ukraine, Economies’ Horizons, 2018. 3(6), pp. 55–64.
  4. Автоматизація фінансово-інвестиційного аналізу засобами Excel : навчальний посібник / М.А. Слатвінський (укл.), М. В. Білошкурський (укл.). Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. 236 с.
  5. Slatvinskyi M. А., Chvertko L. A. Direct foreign investments and national security: problems of investment policy. Innovative Economics and Management, 2017. 3, pp. 70-79.
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Вересень
Листопад