Слатвінський Максим Анатолійович

  • Дата оновлення: 26.12.2018

Слатвінський Максим Анатолійович

кандидат економічних наук, професор

sl.m@ukr.net

У 2003 р. здобув вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства» (диплом спеціаліста з відзнакою). У 2016 р. отримав диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Фінанси» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

В 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Методи визначення економічної ефективності інвестицій в інноваційну діяльність», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 ‒ економіка та управління національним господарством. У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії.

Сфера наукових інтересів: інвестиційний менеджмент, фінансовий менеджмент, фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання.

Захоплення: література.

Основні публікації:

  1. Слатвінський М. А. Стан та проблеми залучення іноземних інвестицій на модернізацію економіки України / М. А. Слатвінський // Економіка і держава. − 2014. – № 3. − С. 40-44.
  2. Слатвінський М. А. Управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання в інвестиційній сфері / М. А. Слатвінський // Економічні горизонти. – 2017. – № 1. − С. 79-87.
  3. Slatvinskyi, M. А. Direct foreign investments and national security: problems of investment policy / M. А. Slatvinskyi, L. А. Chvertko // Innovative Economics and Management. – 2017. – No. 3. – pp. 70-79.
  4. Słatwinśkyj, М. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa finansowo-ekonomicznego banków poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii ochrony / M. Słatwinśkyj // Finansowo-analityczna gwarancja rozwoju gospodarki narodowej: monografia wieloautorska / [pod red. М. Słatwinśkiego]. – Warszawa: iScience sp z. o. o., 2017. – s. 85-101.
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Січень
Березень