Слатвінський Максим Анатолійович

  • Дата оновлення: 03.05.2024

Слатвінський Максим Анатолійович

кандидат економічних наук, професор

ms@udpu.edu.ua

У 2003 р. здобув вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства» (диплом спеціаліста з відзнакою). У 2016 р. отримав диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Фінанси» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

В 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Методи визначення економічної ефективності інвестицій в інноваційну діяльність», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 ‒ економіка та управління національним господарством. У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії.

Сфера наукових інтересів: інвестиційний менеджмент, фінансовий менеджмент, фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання.

Захоплення: література.

Основні публікації:

  1. Фінансове забезпечення стратегії економічного зростання України: колективна монографія / за ред. М. А. Слатвінського. Умань: УДПУ імені Павла Тичини, 2019. 290 с.
  2. Melnychuk, Y., Tkachuk, I., Chvertko, L., Slatvinskyi, M., Vinnytska, O., Korniienko, T. Assessment of financial and investment activity of textile enterprises as a guarantee of successful business in the region. Industria Textila. 2020. Vol. 71. Is. 3. P. 235–240.  http://doi.org/10.35530/IT.071.03.1687
  3. Демченко Т. А., Слатвінський М. А., Чирва О. Г. Особливості організації обліку інноваційної діяльності підприємств. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Т. 31 (70). № 3. Ч. 2. С. 128–132. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-3-56
  4. Slatvinskyi М., Gvozdej N. (2020) Security system for banking industry based on biometrics. Corporate management: from creation to success: monograph. Tallinn. Scientific Center of Innovative Researches OÜ. 2020. pp. 124-140.
  5. Prokopenko, O., Bezliudnyi, O., Omelyanenko, V., Slatvinskyi, M., Biloshkurska, N., & Biloshkurskyi, M. (2021). Patterns identification in the dynamics of countries’ technological development in the context of military conflict. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(13 (110), 6–15. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.230236


Травень
Липень