Білошкурська Наталія Володимирівна

 • Дата оновлення: 03.05.2024

БІЛОШКУРСЬКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат економічних наук, доцент

biloshkurska.n@udpu.edu.ua

Вищу освіту здобула в ПВНЗ «Європейський університет» за спеціальністю «Фінанси» (диплом спеціаліста з відзнакою, 2007 рік) та в Уманському державному педагогічному університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Маркетинг» (диплом спеціаліста з відзнакою, 2016 рік).

У 2013 році захистила дисертацію на тему «Економіко-організаційний механізм формування економічної безпеки агропромислових підприємств», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри маркетингу та управління бізнесом.

На кафедрі маркетингу та управління бізнесом працює з вересня 2014 року на посаді доцента кафедри.

Наукове стажування: Східно-Європейський центр фундаментальних досліджень (Eastern European Centre of the Fundamental Researchers), м. Прага, Чехія 03–27.07.2018 р. 108 год (3,6 кредити ECTS). Тема випускної роботи: «Удосконалення методичного забезпечення маркетингових досліджень ціноутворення на ринку інновацій».

Підвищення кваліфікації: Науково-дослідний інститут економічного розвитку (м. Київ) 02.04.–30.06.2020 р. 180 год (6 кредитів ECTS). Напрям: «Маркетинг. Менеджмент. Опанування новітніх технологій викладання фахових дисциплін. Законодавство України про вищу освіту. Організація дипломного проектування, переддипломної та виробничої практики здобувачів вищої освіти».

Виконавець проєкту наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених «Інституційно-технологічне проектування інноваційних мереж для системного забезпечення національної безпеки України» номер держреєстрації 0117U003855 (Наказ МОН України від 10.10.2017 р. № 1366) упродовж 2017–2019 рр.

Виконавець проєкту наукового дослідження «Формування механізмів стратегічного управління в сфері національної безпеки України на основі системної стійкості інноваційної системи», що виконувався за грантом Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2018 р. (Ф75) (Наказ МОН України від 08.08.2018 р. № 881) у 2018 році.

Виконавець проекту наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених «Розробка науково-методичних засад та практичного інструментарію оцінювання комерційних (ринкових) перспектив товарних інновацій» номер держреєстрації 0119U100179 (Наказ МОН України від 22.12.2018 № 1439) з 2019 до 2021 року.

Член редакційної колегії наукового журналу «Економічні горизонти», включеного до Переліку наукових фахових видань України – категорія «Б» (Наказ МОНУ № 1218 від 07.11.2018).

Член редакційних колегій закордонних наукових журналів:

Qubahan Academic Journal (ISSN 2709-8206; DOI: 10.48161; Дахук, Курдистан, Ірак). https://journal.qubahan.com/index.php/qaj/about/editorialTeam

Cosmos An International Journal of Management (ISSN 2278-1218; DOI: 10.46360; Ґазіабад, Уттар-Пардеш, Індія) https://cosmosmgmtjournal.in/editorial-board/

 

Сфера наукових інтересів: формування інноваційної безпеки промислових підприємств, наукові засади маркетингових досліджень ринків товарів і послуг.

Захоплення: художня вишивка, образотворче мистецтво, гра на скрипці.

Основні публікації:

 1. Biloshkurska N., Korniienko T., Biloshkurskyi M. Sustainable development potential of an old industrial region: The case of Ukraine. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie / Research Reviews of Czestochowa University of Technology. Management. No. 46, 2022, pp. 22–31. https://doi.org/10.17512/znpcz.2022.2.02
 2. Білошкурський М. В., Корнієнко Т. О., Білошкурська Н. В., Плець І. І. Детермінанти сталого розвитку старопромислового регіону. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». Березень 2022. С. 77–82. https://doi.org/10.25264/2311-5149-2022-24(52)-77-82 (Категорія Б)
 3. Щур Р. І., ., Плець І. І., Мацьків В. В., Білошкурська Н. В. Застосування досвіду європейських країн щодо здійснення фінансового контролю за діяльністю територіальних громад в Україні. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Вип. 18. Т. 2. С. 64–73. https://doi.org/10.15330/apred.2.18.64-73 (Категорія Б)
 4. Omelyanenko V., Braslavska O., Biloshkurska N., Biloshkurskyi M., Kliasen N., Omelyanenko O. C-engineering based Industry 4.0 innovation networks sustainable development. International Journal of Computer Science and Network Security. 2021. Volume 21. Issue 9. P. 267–274. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.9.35 (Web of Science).
 5. Omelyanenko V., Prokopenko O., Kudrina O., Petrova I., Biloshkurska N., Biloshkurskyi M., Omelyanenko O. Digital component of innovation landscapes: con of sustainable development at the local level. 2021 44th International Convention on Information, Communication and Electronic Technology, MIPRO 2021 – Proceedings. 27 Sept. – 1 Oct. 2021, pp. 1324–1328. https://doi.org/10.23919/MIPRO52101.2021.9597058 (Scopus).
 6. Prokopenko O. V., Bezliudnyi O. I., Omelyanenko V. A., Slatvinskyi M. A., Biloshkurska N. V., Biloshkurskyi M. М. Patterns identification in the dynamics of countries’ technological development in the context of military conflict. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2021. Vol. 2. №13 (110). P. 6–15. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.230236 (Категорія «А», Scopus, Q2).
 7. DraganO., Berher A., Plets I., Biloshkurska N., Lysenko N., Bovkun O. Modelling and factor analysis of pricing determinants in the state- regulated competitive market: The case of Ukrainian flour market. International Journal of Computer Science and Network Security. 2021. Volume 21. Issue7. P. 211–220. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.7.25 (Web of Science)
 8. Ємець О. І., Білошкурська Н. В. Політекономічні особливості державно-приватного партнерства. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2021. Вип. 17. Т. 2. С. 67–76. http://dx.doi.org/10.15330/apred.2.17.67-76 (Категорія Б)
 9. Заїчко І., Білошкурська Н. Нормативно-правове та методичне підґрунтя визначення рівня забезпечення і регулювання фінансової безпеки підприємств та держави. Економіка та суспільство. 2021. № 34. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/991. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-42 (Категорія Б)
 10. Галаченко О. О., Незвещук-Когут Т. С., Графська О. І., Попадинець Н. М., Білошкурська Н. В. Аналіз діяльності підприємств готельної індустрії в сучасних умовах. Український журнал прикладної економіки. 2021. Том 6. № 1. С. 142–148. https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-1-17 (Категорія Б)
 11. Braslavska O. V., Penkova O. H., Plets I. I., Sus T. Y., Biloshkurska N. V., Biloshkurskyi M. V. Management of the higher education institutions innovative potential: formalization and evaluation. Revista Inclusiones. 2020. Vol. 7. № 4. P. 624–645. URL: https://revistainclusiones.org/index.php/inclu/article/view/1575 (Web of Science)
 12. Prokopenko O. V., Slatvinskyi M. A., Biloshkurska N. V., Biloshkurskyi M. V., Omelyanenko V. A. Methodology of national investment and innovation security analytics. Problems and Perspectives in Management. 2019. №17(1). P. 380–394. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(1).2019.33 (Категорія «А», Scopus, Q3)
 13. Prokopenko O. V., Biloshkurska N. V., Biloshkurskyi M. V., Omelyanenko V. A. The role of banks in national innovation system: general strategical analytics. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. № 30(3). P. 26–35. http://dx.doi.org/10.18371/fcaptp.v3i30.179455 (Категорія «А», Web of Science)
 14. Biloshkurska N., Harnyk O., Biloshkurskyi M., Liannoi M., Kudrina O., Omelyanenko V. Methodological bases of innovation development priorities integrated assessment. International Journal of Civil Engineering and Technology. 2019. № 10(1). P. 1231–1240. URL: https://iaeme.com/Home/article_id/IJCIET_10_01_113 (Scopus, Q2)
 15. Ponomarenko T. V., Prokopenko O. V., Slatvinskyi M. A., Biloshkurska N. V., Biloshkurskyi M. V., Omelyanenko V. A. National investment and innovation security assessment methodology. International Journal of Mechanical Engineering and Technology. 2019. № 10(2). P. 847–857. URL: https://iaeme.com/Home/article_id/IJMET_10_02_088 (Scopus, Q2)
 16. Omelyanenko V. A., Martynenko V. V., Slatvinskyi M. A., Povorozniuk I. M., Biloshkurska N. V., Biloshkurskyi M. V. Methodological bases of sectoral innovation priorities evaluation within security-based strategies. International Journal of Civil Engineering and Technology. 2019. № 10(2). P. 1217–1226. URL: https://iaeme.com/Home/article_id/IJCIET_10_02_118 (Scopus, Q2)
 17.  Білошкурська Н. В., Гуменюк А. В. Аналіз ролі і місця маркетингу в просуванні освітніх послуг: інноваційний аспект. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2023. Том 8. № 3. С. 64–69. URL: http://ujae.org.ua/wp-content/uploads/2023/09/ujae_2023_r03_a9.pdf
 18. Гуменюк А. В.., Білошкурська Н. В. Шляхи удосконалення логістичної діяльності підприємств. Modeling the development of the economic. 2023. № 3. C. 14–19. DOI: https://doi.org/10.31891/mdes/2023-9-2
 19. Благун І. І., Нянько Л. Ю., Білошкурська Н. В. Просування банківських послуг з використанням соціальної мережі Instagram. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2023. Том 1. № 19. С. 126–132. DOI: https://doi.org/10.15330/apred.1.19.126-132

 

Квітень
Червень