Білошкурська Наталія Володимирівна

  • Дата оновлення: 21.12.2021

БІЛОШКУРСЬКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат економічних наук, доцент

biloshkurska.n@udpu.edu.ua

Вищу освіту здобула в ПВНЗ «Європейський університет» за спеціальністю «Фінанси» (диплом спеціаліста з відзнакою, 2007 рік) та в Уманському державному педагогічному університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Маркетинг» (диплом спеціаліста з відзнакою, 2016 рік).

У 2013 році захистила дисертацію на тему «Економіко-організаційний механізм формування економічної безпеки агропромислових підприємств», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри маркетингу та управління бізнесом.

На кафедрі маркетингу та управління бізнесом працює з вересня 2014 року на посаді доцента кафедри.

Наукове стажування: Східно-Європейський центр фундаментальних досліджень (Eastern European Centre of the Fundamental Researchers), м. Прага, Чехія 03–27.07.2018 р. 108 год (3,6 кредити ECTS). Тема випускної роботи: «Удосконалення методичного забезпечення маркетингових досліджень ціноутворення на ринку інновацій».

Підвищення кваліфікації: Науково-дослідний інститут економічного розвитку (м. Київ) 02.04.–30.06.2020 р. 180 год (6 кредитів ECTS). Напрям: «Маркетинг. Менеджмент. Опанування новітніх технологій викладання фахових дисциплін. Законодавство України про вищу освіту. Організація дипломного проектування, переддипломної та виробничої практики здобувачів вищої освіти».

Виконавець проєкту наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених «Інституційно-технологічне проектування інноваційних мереж для системного забезпечення національної безпеки України» номер держреєстрації 0117U003855 (Наказ МОН України від 10.10.2017 р. № 1366) упродовж 2017–2019 рр.

Виконавець проєкту наукового дослідження «Формування механізмів стратегічного управління в сфері національної безпеки України на основі системної стійкості інноваційної системи», що виконувався за грантом Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2018 р. (Ф75) (Наказ МОН України від 08.08.2018 р. № 881) у 2018 році.

Виконавець проекту наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених «Розробка науково-методичних засад та практичного інструментарію оцінювання комерційних (ринкових) перспектив товарних інновацій» номер держреєстрації 0119U100179 (Наказ МОН України від 22.12.2018 № 1439) з 2019 до 2021 року.

Член редакційної колегії наукового журналу «Економічні горизонти», включеного до Переліку наукових фахових видань України – категорія «Б» (Наказ МОНУ № 1218 від 07.11.2018).

Член редакційних колегій закордонних наукових журналів:

Qubahan Academic Journal (ISSN 2709-8206; DOI: 10.48161; Дахук, Курдистан, Ірак). https://journal.qubahan.com/index.php/qaj/about/editorialTeam

Cosmos An International Journal of Management (ISSN 2278-1218; DOI: 10.46360; Ґазіабад, Уттар-Пардеш, Індія) https://cosmosmgmtjournal.in/editorial-board/

 

Сфера наукових інтересів: формування інноваційної безпеки промислових підприємств, наукові засади маркетингових досліджень ринків товарів і послуг.

Захоплення: художня вишивка, образотворче мистецтво, гра на скрипці.

Основні публікації:

1.Prokopenko O. V., Bezliudnyi O. I., Omelyanenko V. A., Slatvinskyi M. A., Biloshkurska N. V., Biloshkurskyi M. М. Patterns identification in the dynamics of countries’ technological development in the context of military conflict. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2021. Vol. 2. №13 (110). P. 6–15. DOI : https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.230236 (Scopus).

2.DraganO., Berher A., Plets I. Biloshkurska N. Lysenko N., Bovkun O. Modelling and factor analysis of pricing determinants in the state- regulated competitive market: The case of Ukrainian flour market. International Journal of Computer Science and Network Security. Volume 21. Issue7. P. 211–220. DOI : https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.7.25 (Web of Science)

3.Галаченко О. О., Незвещук-Когут Т. С., Графська О. І., Попадинець Н. М., Білошкурська Н. В. Аналіз діяльності підприємств готельної індустрії в сучасних умовах. Український журнал прикладної економіки. 2021. Том 6. № 1. С. 142–148. DOI : https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-1-17 (категорія Б)

4.Biloshkurska V., Biloshkurskyi M. V., Chvertko L. A. Influence of the security market condition on the collective investment development. Науковий вісник Полісся. 2017. № 3(11). Ч. 2. С. 138–142. DOI : http://dx.doi.org/10.25140/2410-9576-2017-2-3(11)-138-142 (Web of Science Core Colection)

5.Prokopenko O. V., Slatvinskyi M. A., Biloshkurska N. V., Biloshkurskyi M. V., Omelyanenko V. A. Methodology of national investment and innovation security analytics. Problems and Perspectives in Management. 2 №17(1). P. 380–394. DOI : http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(1).2019.33 (Категорія «А», Scopus, Q3)

6.Braslavska O. V., Penkova O. H., Plets I. I., Sus T. Y., Biloshkurska N. V., Biloshkurskyi M. V. Management of the higher education institutions innovative potential: formalization and evaluation. Revista Inclusiones. 2020. Vol. 7. № 4. P. 624–645. URL : http://revistainclusiones.org/pdf18/42%20VOL%207%20NUM%20OCTUBREDICIEMBRE2020%20REVISINCLUS.pdf (Web of Science Core Colection)

 


Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Січень
Березень