Литвин Оксана Вікторівна

  • Дата оновлення: 12.04.2018

DSC_7070okslit79@ukr.net

викладач

У 2001році закінчила Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Менеджмент організацій» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

У 2015 році закінчила аспірантуру за спеціальністю 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки».

У 2017 р. отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Туризм» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

 

Сфера наукових інтересів: туризм, основи туризмознавства, організація дозвілля.

Захоплення: художня література, садівництво, подорожі

Основні публікації:

  1. Литвин О.В. Транспортні засоби в системі туристичної індустрії / О.В. Литвин, І.М. Кирилюк // Економічні горизонти. – 2017. – №1(2). – С. 57-62.
  2. Литвин О. В. Сучасні тенденції розвитку ринку транспортних послуг у туризмі / О.В. Литвин // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матер. IV Міжнародної наук.-практ. конф., 17 жовтня 2017 р. – К.: “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2017. – С. 484-487
  3. Литвин О.В. Світові тенденції розвитку індустрії гостинності / О.В.  Литвин // Розвиток індустрії гостинності в Україні: колективна монографія / за ред. Поворознюк І.М. – Умань, ВПЦ «Візаві». – 2017 р. – С.
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Квітень
Червень