Поворознюк Інна Миколаївна

  • Дата оновлення: 20.02.2020

DSC_0026

кандидат економічних наук, доцент

inna-173@ukr.net

У 1995 році закінчила Уманський ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарський інститут ім.
О.М. Горького за спеціальністю плодоовочівництво та виноградарство і здобула кваліфікацію спеціаліста вченого агронома.

У 2001 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію економіста.

У 2012 році захистила дисертацію на тему  «Оплата праці в трансформаційній економіці постсоціалістичних країн», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки».

У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.

У 2018 р. отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Сфера наукових інтересів: туризм, міжнародний туризм організація готельного господарства, організація ресторанного господарства.

Захоплення: подорожі, художня література, вишивання бісером. 

Основні публікації:

  1. Поворознюк І.М. Перспективи розвитку європейського ринку туристичних послуг / І.М. Поворознюк // Інвестиції : практика та досвід. – 2015. – №2 .– С.27-30.
  2. Поворознюк І. М. Ефективна система мотивації персоналу індустрії гостинності – запорука успіху на ринку послуг / І. М. Поворознюк // Економічний аналіз. – 2017. – С. 56-64.
  3. Поворознюк І. М. Зарубіжний досвід використання соціальних виплат найманим працівникам / І. М. Поворознюк // Науковий журнал «Економічні горизонти». – 2017. – № 1(2). – С. 42–47.
  4. Поворознюк І.М. Історія розвитку готельно-ресторанного господарства /
    І. М. Поворознюк // Розвиток індустрії гостинності в Україні: колективна монографія / за ред. Поворознюк І.М. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – С.4 –31.
  5. Поворознюк І. М. Роль соціальних інвестицій у розвитку готельного бізнесу. Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11–12 квітня 2019 р. Київ: Вид. Центр КНУКіМ, 2019. С.240-243. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11391
  6. Поворознюк І. М., Кравченко Л. В. Клієнтоорієнтований маркетинг на підприємствах індустрії гостинності. Science progress in European countries: new concepts and modern solutions: Papers of the 6th International Scientific Conference. April 19, 2019, Stuttgart, Germany. Р.152-156. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11390

 

 

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Жовтень
Грудень