Слатвінська Леся Анатоліївна

  • Дата оновлення: 19.04.2018

кандидат економічних наук

slatvinska8888@ukr.net

У 2004 році закінчила Уманський державний аграрний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та здобула кваліфікацію менеджера зовнішньоекономічної діяльності.

 У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Державне регулювання інвестиційних процесів у молокопродуктовому підкомплексі України» за спеціальністю 08.00.03. економіка та управління національним господарством.

Сфера наукових інтересів: державне регулювання, інвестиційні процеси, управління в індустрії гостинності, туризм.

Захоплення: садово-паркове мистецтво.

 

Основні публікації:

  1. Слатвінська Л. А. Організаційно-економічні пріоритети розвитку молокопродуктовогопідкомплексу [Електронний ресурс] / Л. А. Слатвінська // Ефективна економіка. – 2016. – № 5. – Режим доступу до журналу:http: //www.economy.nayka.com.ua (IndexCopernicusInternational)
  2. Слатвінська Л. А. Формування системи стандартизаційних передумов інноваційного інвестування молокопродуктовогопідкомплексу [Електронний ресурс] / Л. А. Слатвінська // Ефективна економіка. – 2016. – № 4. – Режим доступу до журналу:http: //www.economy.nayka.com.ua (IndexCopernicusInternational)
  3. Слатвінська Л. А. Організація екскурсійної діяльності: економічний вектор / Л. А. Слатвінська // Ефективна економіка. – 2017. – № 5. [Електронний ресурс]– Режим доступу до журналу:http: //www.economy.nayka.com.ua (IndexCopernicusInternational)
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Квітень
Червень