Слатвінська Леся Анатоліївна

  • Дата оновлення: 05.03.2021

кандидат економічних наук

slatvinska.l@udpu.edu.ua

У 2004 році закінчила Уманський державний аграрний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та здобула кваліфікацію менеджера зовнішньоекономічної діяльності.

 У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Державне регулювання інвестиційних процесів у молокопродуктовому підкомплексі України» за спеціальністю 08.00.03. економіка та управління національним господарством.

Сфера наукових інтересів: державне регулювання, інвестиційні процеси, управління в індустрії гостинності, туризм.

Захоплення: садово-паркове мистецтво.

 

Основні публікації:

  1. Слатвінська Л. А. Академічна підготовка магістрів з туризму як фактор впливу на зайнятість населення на туристичному ринку / Л. А. Слатвінська, І. М. Поворознюк // Ефективна економіка. – 2018. – № 6. [Електронний ресурс]– Режим доступу до журналу:http: //www.economy.nayka.com.ua (Index Copernicus International). URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/9703
  2. Слатвінська, Л. А. Місце і значення предмету «Організація туризму» в системі підготовки бакалаврів з туризму / Л. А. Слатвінськая // Науковий журнал «Економічні горизонти». – 2018. – № 1 (4). – С. 99-106. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/9763
  3. Слатвінська Л. А. Організація екскурсійної діяльності: економічний вектор / Л. А. Слатвінська // Ефективна економіка. – 2017. – № 5. [Електронний ресурс]– Режим доступу до журналу:http: //www.economy.nayka.com.ua (Index Copernicus International). URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/8062
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Листопад