Барвінок Наталія Володимирівна

  • Дата оновлення: 28.12.2021

викладач

barvinok.n@udpu.edu.ua

У 2012 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини і отримала вищу освіту за спеціальністю «Географія» та здобула кваліфікацію географа, викладача географії.

У 2020 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини і отримала вищу освіту за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» та здобула кваліфікацію магістр фінансів, банківської справи та страхування.

Сфера наукових інтересів: туризм, управління в сфері туризму.

Захоплення: подорожі, активний туризм, екотуризм.

 

Основні публікації:

 

  1. Барвінок Н. В. Кравченко А. О. Роль ойконімів у туристичному краєзнавстві Гайворонщини. Туристичний бренд як чинник формування позитивного іміджу Гайворонської міської територіальної громади: (проводиться в рамках туристичного фестивалю «GoodoK_Fest»): матеріали всеукр. наук.- практ. конф., м. Гайворон, 21 трав. 2021 р. Умань, Візаві, 2021. 228 с. С. 8–12.
  2. Барвінок Н. В. Значення шкільного географічного краєзнавства у вивченні географії в школі. Природничі науки і освіта. зб. Наук. праць природничо-географічного факультету, м. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2021. С. 125 – 128.
  3. Браславська О. В. Барвінок Н. В. Репрезентативність рекреаційних ресурсів міста Гайворона. Туристичний бренд як чинник формування позитивного іміджу Гайворонської міської територіальної громади: (проводиться в рамках туристичного фестивалю «GoodoK_Fest»): матеріали всеукр. наук.- практ. конф., м. Гайворон, 21 трав. 2021 р. Умань, Візаві, 2021. 228 с. С. 36 – 40.

 Липень
Вересень