Гуменюк Алла Валеріївна

  • Дата оновлення: 14.05.2021

Гуменюк Алла Валеріївна

Кандидат економічних наук

У 2007 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», м. Київ за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст».

У листопаді 2013 року присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук із спеціальності: Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) за результатами захисту дисертації на тему: «Формування маркетингу в овочевих підприємствах», Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», м. Київ.

У 2017 р. отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» в Приватному вищому навчальному закладі «Європейський університет», м. Київ.

В 2020 році отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Маркетинг» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Сфера наукових інтересів: маркетинг, міжнародний маркетинг, маркетинг послуг, логістичний менеджмент, митна справа, митне регулювання.

Захоплення:  книги, музика.

Основні публікації:

  1. Гуменюк А. В., Школенко О. Б. Маркетингове забезпечення процесу створення конкурентоспроможної овочевої продукції Економіка та суспільство» електронне наукове фахове видання № 12, 2017. C. 235–239.
  2. Gumeniuk А.,Melnychuk Y., Shkolenko O., Melnik V. Bank deposit as a direction of investment activity’s activation of insurers in life insurance. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2018. Vol. 4. № 27. С. 41–48.
  3. Gumeniuk А., Shkolenko O. IMPROVING LOGISTICS AND LIFE SYSTEM FOR MARKETING COOPERATION Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience». №1 (3). – Дніпро, 2019. С. 100–
  4. Gumeniuk A., Shkolenko O., Kharchuk T., Melnik V. Methodological principles of market segmentation of vegetable products using cluster analysis in the business environment. European Cooperation. 2019. Vol.4. No 44. Warsaw, Poland, P. 15–23.
  5. Гуменюк А. В. Роль діяльності менеджера в контексті управління персоналом підприємства. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2019. С. 281–284.
  6. Gumeniuk A WAYS AND PROSPECTS OF CUSTOMS POLICY DEVELOPMENT IN UKRAINE Modern problems of economy: materials of the IX International scientific and practical conference (Kiev, October 16, 2019 y.) К.: NАU, 2019. pp.178–181.
  7. Гуменюк А. В Конкурентоспроможність як фактор стійкого розвитку підприємств. Сучасні проблеми глобалізаційних процесів в світовій економіці: збірник матеріалів ХІІ науково-практичної конференції. Київ.: НАУ, 11 листопада 2019. C. 112–116.
  8. Гуменюк А. В., Гарматюк О. В. Формування та організація логістично-збутових систем  для підприємств АПК Приазовський  економічний вісник. Випуск 3 (20). С. 99–103.
  9. Гуменюк А. В., Гарматюк О. В. Теоретичні основи формування маркетингової моделі. «INTERNATIONAL SCIENTIFIC INTEGRATION ‘2020», Міжнародна науково-практична конференція, 13-14 листопада 2020 р., США. URL:https://www.sworld.com.ua/index.php/secciius4-14
Червень
Серпень