Гуменюк Алла Валеріївна

  • Дата оновлення: 03.05.2024

Гуменюк Алла Валеріївна

кандидат економічних наук, доцент

У 2007 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», м. Київ за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст».

У листопаді 2013 року присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук із спеціальності: Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) за результатами захисту дисертації на тему: «Формування маркетингу в овочевих підприємствах», Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», м. Київ.

У 2017 р. отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» в Приватному вищому навчальному закладі «Європейський університет», м. Київ.

В 2020 році отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Маркетинг» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Сфера наукових інтересів: маркетинг, міжнародний маркетинг, маркетинг послуг, логістичний менеджмент, митна справа, митне регулювання.

Захоплення:  книги, музика.

Основні публікації:

  1. Melnychuk Y., Shkolenko O., Gumeniuk А., Melnik V. Bank deposit as a direction of investment activity’s activation of insurers in life insurance. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2018. Vol. 4. № 27. С. 41–48. (Web of Science)
  2. Gumeniuk A., Shkolenko O., Kharchuk T., Melnik V. Methodological principles of market segmentation of vegetable products using cluster analysis in the business environment. European Cooperation. 2019. Vol.4. No 44. Warsaw, Poland, P. 15 – 23.
  3. Gumeniuk A WAYS AND PROSPECTS OF CUSTOMS POLICY DEVELOPMENT IN UKRAINE Modern problems of economy: materials of the IX International scientific and practical conference (Kiev, October 16 2019 y.) К.: NАU, 2019 pp.178-181.
  4. Гуменюк А.В., Гарматюк О. В. Формування та організація логістично-збутових систем для підприємств АПК Приазовський  економічний вісник.  Випуск 3(20). С. 99-103(категорія Б).
  5. Гуменюк А.В., Гарматюк О. В. Формування маркетингової стратегії інтеграції овочевих підприємств. Інтелект ХХІ.Випуск 2.С.  22-26 (категорія Б).
  6.  

Квітень
Червень