Штангеєва Надія Іванівна

  • Дата оновлення: 20.04.2023

доктор технічних наук, професор

lerkamen49@ukr.net

У 1971році закінчила Київський інститут харчової промисловості за спеціальністю «Технологія цукристих речовин».

У 1979 р.  захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня  кандидата технічних наук по темі «Исследование агрегативной устойчивости сахарных утфелей» зі спеціальності «Технологія цукристих речовин».

У 1996 р захистила докторську дисертацію на тему «Совершенствование технологии кристаллического сахара и жидких сахаропродуктов» зі спеціальності05.18.16 «Технологія продуктів харчування».

У 1999 році присуджено науковий ступінь доктора технічних наук.

У 2001 році присвоєно вчене звання професора кафедри технологій цукристих речовин та харчових продуктів оздоровчого і профілактичного призначення.

З 2015 року працює на кафедрі технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Сфера наукових інтересів: інноваційні тренди в галузі харчування.

Захоплення: художня література

Основні публікації:

  1. Штангеєва Н. І. Очищення цукровмісного продукту із цукрового сорго зі застосуванням вітчизняних реагентів / Н. І. Штангеєва, Н. О. Григоренко, Л. А. Купчик // Цукор України. – №2. – 2017. – С.41-44.
  2. Штангеєва Н. І. Переробка відходів цукрового сорго з метою отримання сорбентів / Н. І. Штангеєва, Н. О. Григоренко, Л. А. Купчик // Цукор України. – №5.– 2017.– С.33-36.
  3. Штангеєва Н. І. Удосконалення вилучення цукрів зі стебелю сорго / Н. І. Штангеєва, Н. О. Григоренко // Збірник наукових праць «Продовольчі ресурси» – 2017. – № 9. – С.64-67.
  4. Туризм Черкащини: реальність та перспективи сталого розвитку : колективна монографія / МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Навч.- наук. ін-т економ. та бізнес-освіти ; за ред. І. М. Поворознюк; рец.: Чирва О. Г., Шатохін А. М., Басюк Д. І.– Умань : Візаві, 2018. – 198 с. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/9699
  5. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (31 жовтня – 1 листопада 2018 року, м. Умань) / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Навчально-наук. ін.-т економіки та бізнес освіти ; [за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 364 с.
    URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/8584


Травень
Липень