Гвоздєй Наталія Іванівна

  • Дата оновлення: 20.12.2021

Гвоздєй  Наталія Іванівна

кандидат економічних наук, доцент

gvozdej.n@udpu.edu.ua

У 2002 році закінчила Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

У 2010 році захистила дисертацію на тему «Фінансове планування в сільськогосподарських підприємствах», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 ‒ Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У грудні 2018 року присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

 Сфера наукових інтересів: фінанси, бюджет, оподаткування, бюджетна політика, фінансове планування.

Захоплення: подорожі

Основні публікації:

  1. Gvozdej Nataliia, Slatvinskyi Maksym. Security system for banking industry based on biometrics. Corporate management: from creation to success: monograph. Scientific Center of Innovative Researches OÜ. 2020. P.124-140.
  2. Гвоздєй Н.І., Колотуха С.М. Сучасні умови розвитку земельних відносин та іпотечного кредитування аграрних підприємств. Збірник наукового журналу «Підприємництво та інновації. Вип. 11-2.с.98-104.
  3. Gvozdej Nataliia; Kolotukha Serge; Vinnitskaya Oksana; Chvertko Liudmyla; Korniienko Tetiana. Development of Land Relations and Mortgage Loaning of Agricultural Enterprises in the Context of Modern Conditions. 34th International-Business-Information-Management-Association (IBIMA) Conference. Madrid. SPAIN.: NOV 13-14,  C. 6847-6856 (Scopus, Web of Science)
  4. Гвоздєй Н.І., Колотуха С.М., Вінницька О.А. Поліпшення рівня фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. Vol. 5. No. 4. C.95-111. (Web of Science)

Scopus

ORCID

Publons

 

Липень
Вересень