Мельник Вячеслав Вікторович

  • Дата оновлення: 20.12.2021

Мельник Вячеслав Вікторович

кандидат економічних наук, доцент

melnyk.v@udpu.edu.ua

У 1997 році закінчив Уманський національний університет садівництва за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

У 2004 році захистив дисертацію на тему «Еколого-економічні проблеми розвитку малих монофункціональних міст України», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.

Сфера наукових інтересів: економіка, стратегічне управління, екологія, регіональна економіка.

Захоплення: література

Основні публікації:

  1. Мельник В. В. Характеристика теоретичних основ державного регулювання національної економіки. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матер. VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 19 – 20 листопада 2020 року Умань : ВПЦ Візаві, 2020. С. 29–32
  2. Поліщук О. М., Мельник В. В. Модернізація механізмів державного регулювання економіки України. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки. матер. VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів, 19 – 20 листопада 2020 року Умань : ВПЦ Візаві, 2020. С. 32–34
  3.  Мельник В. В. Державне регулювання в контексті адміністративно-територіальних утворень. Наукові погляди на вдосконалення економіки: перспективи та розвиток : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя : ГО «СІЕУ», 2019. С. 52-54. URL: http://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11009


Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Лютий