Мельник Вячеслав Вікторович

  • Дата оновлення: 05.04.2018

Мельник Вячеслав Вікторович

кандидат економічних наук, доцент

73vmelnik@gmail.com

У 1997 році закінчив Уманський національний університет садівництва за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

У 2004 році захистив дисертацію на тему «Еколого-економічні проблеми розвитку малих монофункціональних міст України», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.

Сфера наукових інтересів: економіка, стратегічне управління, екологія, регіональна економіка.

Захоплення: література

Основні публікації:

  1. Мельник В. В. Інтелектуальний капітал як стратегічна складова конкурентоспроможності економіки України / В. В. Мельник, В. В. Бобко О. М. Поліщук // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – 2016. –  №4 (1). –  Харків:  ХНАДУ – С. 63–67.
  2. Мельник В. В. Актуальні проблеми розвитку малого інноваційного бізнесу в Україні / В. В. Мельник, В. В. Бобко, О.М. Поліщук // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / ред. кол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС. – 2017. – Вип. 90. – Ч.2: Економічні науки. – С. 167–174.

 

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Серпень
Жовтень