Мельник Вячеслав Вікторович

  • Дата оновлення: 29.10.2019

Мельник Вячеслав Вікторович

кандидат економічних наук, доцент

73vmelnik@gmail.com

У 1997 році закінчив Уманський національний університет садівництва за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

У 2004 році захистив дисертацію на тему «Еколого-економічні проблеми розвитку малих монофункціональних міст України», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.

Сфера наукових інтересів: економіка, стратегічне управління, екологія, регіональна економіка.

Захоплення: література

Основні публікації:

  1. Мельник В.В. Кластерна модель економіки : світовий досвід та перспективи України/ В. В. Мельник // «Інтелект ХХІ» – 2018. – № 4. – С. 32–37
  2. Мельник В.В. Транскордонні кластери як складова сталого соціально-економічного розвитку України./ В. В. Мельник // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – № 21. – С. 67–71.
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Жовтень
Грудень