Азізов Талят Нуредінович

  • Дата оновлення: 21.02.2020

доктор технічних наук, професор

taljat999@gmail.com

У 1984 році закінчив Самарканський державний архітектурно-будівельний інститут, і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», Кваліфікація: інженер-будівельник

У 1991 рокі захистив кандидатську дисертацію на тему «Напряженное  состояние, трещиностойкость и прочность опорных зон предварительно напряженных железобетонных балочных конструкций с подрезками».

У 2006 рокі захистив докторську дисертацію на тему «Просторова робота залізобетонних перекриттів. Теорія та методи розрахунку», за спеціальністю «05.23.01 будівельні конструкції, будівлі та споруди».

Сфера наукових інтересів: посилення надземних конструкцій кам’яних будівель, підвищення міцності кладки односторонньої обоймою, облік спільної роботи кам’яної кладки з монолітним залізобетонним поясом, критичний аналіз досліджень. 

Захоплення: полювання.

Основні публікації:

  1. Азізов, Т.Н. Модуль зсуву бетону з урахуванням деформацій пластичності: монографія / Т.Н. Азізов, Н., Н.Р. Юрковська. ­ – Київ, 2016. – 108 с.
  2. Азизов Т.Н. Конструкция и расчет сейсмически безопасного подвесного здания // Т.Н. Азизов / East European Scientific Journal (Warsaw, Poland). – № 14, 2016. Part – S.19-25.
  3. Азизов Т.Н. Расчет динамических усилий в элементах подвесного здания // Т.Н. Азизов / Sciences of Europe. – 2016. – Vol 1, № 9. – S. 59-63.
  4. Azizov, N. The calculation of reinforced concrete ceilings taking into account the change in torsional stiffness of prefabricated plates from the formation of normal cracks / T.N. Azizov, A. S. Melnyk, O. M. Orlova // MATEC Web Conf., International Scientific Journal 2017. – рр. 180-189.
  5. Азізов Т.Н. Математична модель коливального руху сейсмостійкої конструкції/Т.Н. Азізов, О.С. Мельник //Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Вип.65 – Одеса: ОДАБА, 2016. – С.16-20. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/5528
  6. Азізов Т. Значення нелінійних деформаційних характеристик бетону при просторовому розрахунку конструкцій / Т.Азізов, Н. Вільданова // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур / Під заг. ред. І.О. Луковського, Г.С. Кіта, Р.М. Кушніра. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2014. – С.177-179. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/4622
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Липень
Вересень