Демченко Тетяна Анатоліївна

  • Дата оновлення: 05.04.2018

Демченко

Демченко Тетяна Анатоліївна

кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки

demchenko.tanya7@gmail.com

Вищу освіту здобула за спеціальністю «Облік і аудит» в Одеському державному економічному університеті (диплом магістра).

У 2009 році захистила дисертацію на тему «Облік, аналіз та оцінка оборотних активів (на прикладі підприємств фармацевтичної галузі», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.09.00 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».

 За час роботи неодноразово проходила наукові стажування, тренінги, курси підвищення кваліфікації. Є сертифікованим фахівцем за категорією “1С Професіонал”. Має багаторічний досвід практичної діяльності у сфері застосування сучасних комп’ютерних технологій в бухгалтерському обліку.

З 2017 року займаю посаду професора кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки.

Сфера наукових інтересів: бухгалтерський облік, інформаційні технології в бухгалтерському обліку, прогнозування і моделювання діяльності акціонерних товариств в Україні.

Захоплення: шахи.

Основні публікації:

  1. Демченко Т.А. Прогнозування та моделювання як засоби управління акціонерним товариством / Т.А. Демченко// Інвестиції: практика та досвід. – №24. – грудень 2013. – С.45–47.
  2. Stock company and its display on the financial statements /Demchenko T.A., Mykhailovyna S., Ivanova N.// Економічний простір. –2016.– №105. – С. 164–173.
  3. Автоматизація економічних процесів (на прикладі програми «1С: Бухгалтерія 8.2»): Навчальний посібник/ О. Г. Чирва, Т. А. Демченко. – Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – 200 с.
  4. Strategic priorities for ensuring the return on equity of Ukrainian enterprises/Chyrva O.H., Demchenko T. A., Chvertko L. A., Chyrva H. M.// Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» – грудень 2017.– №2.
  5. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник/ О.Г. Чирва, Т.А. Демченко. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – 170с.
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Квітень
Червень