Демченко Тетяна Анатоліївна

  • Дата оновлення: 03.05.2024

Демченко Тетяна Анатоліївна

кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки

tetyana.demchenko@udpu.edu.ua

Вищу освіту здобула за спеціальністю «Облік і аудит» в Одеському державному економічному університеті (диплом магістра).

У 2009 році захистила дисертацію на тему «Облік, аналіз та оцінка оборотних активів (на прикладі підприємств фармацевтичної галузі», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.09.00 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».

У 2014 році отримала вчене звання доцента кафедри економіки підприємства, фінансів, обліку і аудиту.

 За час роботи неодноразово проходила наукові стажування, тренінги, курси підвищення кваліфікації. Є сертифікованим фахівцем за категорією “Професіонал” при викладанні комп’ютерних бухгалтерських програм. Має багаторічний досвід практичної діяльності у сфері застосування сучасних комп’ютерних технологій в бухгалтерському обліку, аналізі та оподаткуванні.

З 2017 року займає посаду професора кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки УДПУ імені Павла Тичини.

Сфера наукових інтересів: бухгалтерський облік, аналіз, інформаційні технології в бухгалтерському обліку, прогнозування і моделювання діяльності акціонерних товариств в Україні.

Захоплення: література, шахи.

Основні публікації:

  1. Тетяна Демченко. Автоматизація економічних процесів (на прикладі програми «BAS Бухгалтерія») : навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини.  Умань : Сочінський М. М., 2022. 180 с. URL: http://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14625 
  2. P. Reznik Nadiia, Slatvinskyi Maksym, Chvertko Liudmyla, Kyryliuk Iryna, Demchenko Tetyana, and Kosmidailo Inna. Insurance Instruments in Covering Foreign Economic Risks of an Enterprise: Ukrainian Experience. Digitalisation: Opportunitits and Challenges for Business. Lecture Notes in Networks and Systems, Springer, 2023. Vol 620, рр. 356–367 (Scopus). URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-26953-0_34
  3. N. Reznik, A. Zahorodnia, T. Demchenko and A. Aryn, “Features of Long-Term Economic Growth as a Conditions of Economic Security of Ukraine,” 2022 International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST), IEEE, Nur-Sultran, Kazakhstan, 2022, pp. 18. (Scopus).  URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9945706
  4. Tetyana Demchenko. Features of accounting for current assets of the enterprise Three Seas Economic Journal, Volume 3 Number 2. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022, Р. 64-68.  URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/threeseas/issue/view/111
  5. Демченко T. A., Слатвінський М.А., Ареп’єва О.В. Перспективи обліку і аналізу венчурної діяльності підприємств. Вчені записки Таврійського національного університету імені  В.І. Вернадського.  Серія: Економіка і управління, 2021. Том 32 (71). N5. С. 60–65. (Категорія Б, Index Copernicus). URL:http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/32_71_5/14.pdf
  6. Демченко Т. А., Слатвінський М. А., Чирва О. Г. Особливості організації обліку інноваційної діяльності підприємств. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Т. 31 (70). № 3. Ч. 2. С. 128–132. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-3-56

 


 

Травень
Липень