Демченко Тетяна Анатоліївна

  • Дата оновлення: 22.09.2020

Демченко Тетяна Анатоліївна

кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки

tetyana.demchenko@udpu.edu.ua

Вищу освіту здобула за спеціальністю «Облік і аудит» в Одеському державному економічному університеті (диплом магістра).

У 2009 році захистила дисертацію на тему «Облік, аналіз та оцінка оборотних активів (на прикладі підприємств фармацевтичної галузі», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.09.00 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».

 За час роботи неодноразово проходила наукові стажування, тренінги, курси підвищення кваліфікації. Є сертифікованим фахівцем за категорією “1С Професіонал”. Має багаторічний досвід практичної діяльності у сфері застосування сучасних комп’ютерних технологій в бухгалтерському обліку.

З 2017 року займаю посаду професора кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки.

Сфера наукових інтересів: бухгалтерський облік, інформаційні технології в бухгалтерському обліку, прогнозування і моделювання діяльності акціонерних товариств в Україні.

Захоплення: шахи.

Основні публікації:

  1. Demchenko T. A., Mykhailovyna S. O. Accounting organization and presentation of information on the current assets in the enterprise statement. Економічні горизонти, 2019. № 1(8). С. 4–13.
  2. Чирва О.Г., Демченко Т.А. Автоматизація економічних процесів (на прикладі програми «1С: Бухгалтерія 8.2») : навч. посіб. 2-ге вид., доп. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. 217 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою УДПУ ім. Павла Тичини, протокол № 13 від 23.04. 2019 р.)
  3. Chyrva O.H., DemchenkoT.A., Chvertko L. A., Chyrva H. M. Strategic priorities for ensuring the return on equity of Ukrainian enterprises control Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». 2017. №2(23). С. 258 – 265. (Web of Science)
  4. Demchenko T. A., Mykhailovyna S. O. Accounting organization and presentation of information on the current assets in the enterprise statement. Економічні горизонти. 2019. № 1(8). С. 4–13. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10556
  5. Демченко Т. А., Чирва О. Г. Перспективи навчання майбутніх фахівців з обліку та оподаткування з використанням сучасних комп’ютерних програм. Газета «Все про бухгалтерський облік». Електронний додаток до № 54 за 12 червня 2019р. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11372
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Вересень
Листопад