Демченко Тетяна Анатоліївна

  • Дата оновлення: 19.09.2019

Демченко

Демченко Тетяна Анатоліївна

кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки

demchenko.tanya7@gmail.com

Вищу освіту здобула за спеціальністю «Облік і аудит» в Одеському державному економічному університеті (диплом магістра).

У 2009 році захистила дисертацію на тему «Облік, аналіз та оцінка оборотних активів (на прикладі підприємств фармацевтичної галузі», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.09.00 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».

 За час роботи неодноразово проходила наукові стажування, тренінги, курси підвищення кваліфікації. Є сертифікованим фахівцем за категорією “1С Професіонал”. Має багаторічний досвід практичної діяльності у сфері застосування сучасних комп’ютерних технологій в бухгалтерському обліку.

З 2017 року займаю посаду професора кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки.

Сфера наукових інтересів: бухгалтерський облік, інформаційні технології в бухгалтерському обліку, прогнозування і моделювання діяльності акціонерних товариств в Україні.

Захоплення: шахи.

Основні публікації:

  1. Demchenko T. A., Mykhailovyna S. O. Accounting organization and presentation of information on the current assets in the enterprise statement. Економічні горизонти, 2019. № 1(8). С. 4–13.
  2. Чирва О.Г., Демченко Т.А. Автоматизація економічних процесів (на прикладі програми «1С: Бухгалтерія 8.2») : навч. посіб. 2-ге вид., доп. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. 217 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою УДПУ ім. Павла Тичини, протокол № 13 від 23.04. 2019 р.)
  3. Chyrva O.H., DemchenkoT.A., Chvertko L. A., Chyrva H. M. Strategic priorities for ensuring the return on equity of Ukrainian enterprises control Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». 2017. №2(23). С. 258 – 265. (Web of Science)
  4.  Демченко Т. А. Необхідність реформування системи оподаткування в Україні. Фінансово-аналітичне забезпечення розвитку економіки України: колективна монографія за ред. М. А. Слатвінського. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2017. С.136–153.
  5. Чирва О.Г., Демченко Т.А. Бухгалтерський облік: навч. посіб. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. 170с. (Рекомендовано до друку Вченою радою УДПУ ім. Павла Тичини, протокол №2 від09. 2017 р.)
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Серпень
Жовтень