Пачева Наталія Олександрівна

 • Дата оновлення: 03.05.2024

VllekVnC6GAПачева Наталія Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент

nataliapacheva@udpu.edu.ua

Дві вищих освіти здобула в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства», (диплом спеціаліста з відзнакою, 2005 р.) та «Маркетинг» (диплом спеціаліста з відзнакою, 2014 р.).

У 2015 р. захистила дисертацію в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана на тему «Місце позаекономічних інститутів у відтворенні соціального капіталу», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки».

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини працює з 2004 р. (лаборантом), з 2007 р. – викладачем, з 2016 р. працює на посаді доцента кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом.

У 2019 р. пройшла курси підвищення кваліфікації за категорією науково-педагогічні працівники академій, університетів, інститутів; напрям: «Забезпечення якості освітньої діяльності у закладах вищої освіти: управлінський та психологічний аспекти». Тема: «Інноваційні аспекти управління персоналом».

У 2022 р. пройшла підвищення кваліфікації “Бренд науковця в цифровому світі”. 

Протягом жовтня 2022 р. – січня 2023 р. пройшла дистанційне навчання за програмою «Цифрові інструменти Google для освітян», (базовий, середній, поглиблений рівні).

У 2023 р. пройшла наукове стажування “Академічна доброчесність” у Вищому Семінаріумі Духовного університету UKSW, IIASC Foundation (Варшава, Польща).

У лютому 2023 р. розпочала навчання на курсах підвищення кваліфікації в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України; напрям: «Інновації та експериментування в навчанні». Тема: «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці».

Сфера наукових інтересів: маркетинговий менеджмент, управління персоналом.

Захоплення: фотографія, психологія управління.

Основні публікації:

 1. Пачева Н.О. Позаекономічні інститути у відтворенні соціального капіталу : монографія. Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. 157 с.
 2. Chyrva O. H., Biloshkurskyi M. V., Pacheva N. O. Marketing analysis of the market conditions of higher education in Ukraine. Науковий вісник Полісся. 2017. № 4 (12). Ч. 2. С.112–116. (Web of Science
 3. Пачева Н. О. Стратегічне управління інноваційним розвитком національного господарства. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Сер. Економічні науки. 2018. № 11(19). С. 56–59. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15416763509921.pdf. (категорія Б)
 4. Chyrva O., Yashchuk T., Pacheva N., Berzhanir A., Berzhanir I. Modeling of the processes of formation and effective use of financial resources at higher education institutions. Tem Journal. 2020. Vol. 9, Issue 1. P. 286–291. URL: http://www.temjournal.com/content/91/TEMJournalFebruary2020_286_291.pdf (Web of Science)
 5. Пачева Н. О., Подзігун С. М. Вплив мотиваційного менеджменту на ефективність діяльності організації. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Сер. Економічні науки. 2021. Т. 3, № 11 (55). С. 42–46. DOI : https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-11-7671 (категорія Б)
 6. Подзігун С. М., Пачева Н. О., Соціальний капітал як ресурс регіонального розвитку. Trends in scientific thought in economics and management: collective monograph / Galushkina T., Butrym O., Baranovska V., Afanasieva O., Zaruba D., etc.  Іnternational Science Group.  Boston : Primedia eLaunch, 2021. Р. 79 – 167. DOI- 10.46299/ISG.2021.MONO.ECON.III
 7. Подзігун С.М., Пачева Н.О. HR-менеджмент в умовах пандемії Covid-2019 : нові виклики та можливості. Науковий економічний журнал Інтелект XXI.  2021. № 5. С. 81–84. URL : http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2021/2021_5/19.pdf (категорія Б)
 8. Пачева Н.О., Подзігун С.М. Організація маркетингового менеджменту в системі управління підприємством. Економіка та суспільство. 2022. № 38. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1279 (категорія Б) DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-21
 9. Podzihun S. M., Pacheva N. O., Management 3.0 as the modern management practice. International periodic scientific journal «Modern engineering and innovative technologies». 2022. Issue 20. Part 2. Р. 107–112. URL: http://www.moderntechno.de/index.php/meit/article/view/meit20-02-052 (зарубіжне видання)
 10. Подзігун С. М., Пачева Н. О. Сучасні тренди в управлінні розвитком людського капіталу в цифровій економіці. Theoretical Foundations in Economics and Management : collective monograph / Toporkova O., Lytovchenk O., etc.  Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2022. Р. 693–732. DOI – 10.46299/ISG.2022.MONO.ECON.2.9.7
 11. Pacheva N. O., Podzihun S. M. The role of labor motivation in personnel management in modern conditions. International periodic scientific journal «Modern engineering and innovative technologies». 2022. Issue 21. Part 2. Р. 16–21. URL: https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit21-02/meit21-02 (зарубіжне видання) DOI: https://doi.org/10.30890/2567-5273.2022-21-02-005
 12. Подзігун С. М., Пачева Н. О. SMM і маркетинг під час війни. Економічні горизонти, 2022. Вип 4 (22). С. 25–33. DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(22).2022.267016 (категорія Б)
 13. Пачева Н.О., Подзігун С.М. Роль реклами в управлінні брендами на фармацевтичному ринку. Економічні горизонти, 2022. Вип 4 (22). С. 136–143. DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(22).2022.275011 (категорія Б)
 14. Marchenko, O., Guk, O., Borutska, Y., Pacheva, N., Zaichenko, V. (2023). Ensuring sustainable development of the enterprise during the transition to industry 5.0. International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol. 18, No. 4, pp. 1149-1154. https://doi.org/10.18280/ijsdp.180418https://www.iieta.org/journals/ijsdp/paper/10.18280/ijsdp.180418 (ScopusWeb of Science)
 15. Пачева Н.О., Лутай Л.А. Стратегічний маркетинг у воєнний та післявоєнний час. Економіка та суспільство. 2023. № 52. URLhttps://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2540 DOI: 10.32782/2524-0072/2023-52-24 (категорія Б)
Травень
Липень