Джога Ольга Валентинівна

 • Дата оновлення: 21.09.2022

доктор філософії, старший викладач

o.djoga@udpu.edu.ua

У 1998 році закінчила Український державний університет харчових технологій та отримала диплом за спеціальністю «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів», здобула кваліфікацію інженера-технолога.

У 2014 році закінчила Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», отримала диплом за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та здобула кваліфікацію викладача університетів та вищих навчальних закладів.

У 2022 році захистила дисертацію на тему:  «Виробничо-технологічна підготовка бакалаврів галузі харчових технологій у педагогічних закладах вищої освіти», присвоєно науковий ступінь доктора філософії за спеціальністю: «011 Освітні, педагогічні науки».

Сфера наукових інтересів: індустрія гостинності, харчові технології. 

Захоплення: кондитерське мистецтво.

Основні публікації:

 1. Джога О. В. Стан розробленості проблеми підготовки бакалаврів галузі харчових технологій в педагогічних закладах вищої освіти до виробничо-технологічної діяльності. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Вип. 3. С. 60–68.
 2. Джога О. В. Обґрунтування кваліфікації бакалаврів галузі харчових технологій через функції діяльності на місцях працевлаштування. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Вип. 4. С. 42–54.
 3. Джога О. В. Удосконалення виробничо-технологічної підготовки бакалаврів у галузі харчових технологій як виклик сьогодення. Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки. К.: Вид-во НПУ
  ім. М. П. Драгоманова, 2020. Вип. 147. C. 55–64.
 4. Джога О.В.Критерії, показники та рівні виробничо-технологічної готовності бакалаврів галузі харчових технологій. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». Ужгород, 2021. № 1 (48). С.116–
 5. Джога О. В. Анализ состояния производственно-технологической подготовки бакалавров области пищевых технологий в педагогических высших учебных заведениях. (Jurnalul Umanitar Modern) Modern Humanitarian Journal. Republica Moldova, 2020. Vol.3. № 4(6). С. 5–8.
 6. Dzhoha O. Basic and Semantic Nature of Food Science Bachelor’s Production and Technological Training in Pedagogical Institutions of Higher Education. (Сутність та змістова характеристика виробничо-технологічної підготовки бакалаврів галузі харчових технологій у педагогічних закладах вищої освіти) Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IX (96), Issue: 245, 2021. Р. 23–25.
 7. Джога О.В. Виробничо-технологічна підготовка бакалаврів галузі харчових технологій у педагогічних закладах вищої освіти. Концептуальні шляхи реформування та розвитку педагогічних наук: матеріали наук.-практ. конф. 10–11 травня 2019 р. Херсон: Молодий вчений, 2019. С. 76–80.
 8. Джога О.В. Стан розробленості проблеми підготовки бакалаврів галузі харчових технологій в педагогічних закладах вищої освіти. Наука і вища освіта: матеріалиXXVIIІ Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених. 13 листопада 2019 р. Запоріжжя: КПУ, 2019. С. 252.

URL:http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/%20%D0%9D%D0%92%D0%9E%202019.pdf.

 1. Dzhoha O. Place of industrial and technological activity in vocational teachers’ training in nutritional profile (Місце виробничо-технологічної діяльності в підготовці педагогів професійного навчання харчового профілю). Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences: IV International Scientific Conference for Bachelor, Master, Graduate Students and Young Researchers. 21 November 2019, Vinnytsia. Р. 289–291.
 2. Джога О.В. Вплив виробничо-технологічної підготовки бакалаврів у галузі харчових технологій на освітній процес у ліцеях та коледжах. Наукові горизонти: зб. наук. праць. Основні напрями розвитку наукових досліджень молодих учених: матеріали VIІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів та студентів. 04–05червня 2020 р. Вип. VIІІ. Переяслав-Хмельницький. С. 124–128.

URL:https://drive.google.com/file/d/1BgDWHS_7h7ppLK66KlBNh9agU1_GjHW/view

 1. Джога О.В. Теоретичні основи виробничо-технологічної підготовки бакалаврів галузі харчових технологій у педагогічних закладах вищої освіти. Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. 12–15 жовтня 2020 р. Луцьк: ФОП Іванюк В.П., 2020. С. 329–331.
 2. Джога О. В. Педагогічні умови виробничо-технологічної підготовки бакалаврів галузі харчових технологій у педагогічних закладах вищої освіти. World science: problems, prospects and innovations: The 9th International scientific and practical conference. May 19–21, 2021. Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2021. P. 271–276.

URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/05/WORLD-SCIENCE-PROBLEMS-PROSPECTS-AND-INNOVATIONS-19-21.05.21.pdf.

 

 

Серпень
Жовтень