Бержанір Інна Анатоліївна

 • Дата оновлення: 21.10.2023

Бержанір

Бержанір Інна Анатоліївна

кандидат економічних наук,  доцент

berzhanir.i@udpu.edu.ua

У 2005 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

У 2011 році захистила дисертацію на тему ,,Формування та ефективність використання оборотних засобів підприємств спиртопродуктового підкомплексу АПК”, присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 ‒ економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). В жовтні 2018 року отримала вчене звання доцента кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки.

Сфера наукових інтересів: діагностика фінансового стану підприємств АПК, удосконалення системи бухгалтерського обліку і контролю підприємств.

Захоплення: художня література.

Основні публікації:

 1. Аудит : навчальний посібник / уклад.  Бержанір І. А. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. 230 с. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9798
 2. Бержанір І. А. Теоретико-методологічні основи формування та ефективного використання оборотних активів підприємств : монографія. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. 176 с. URL:https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/9797
 3. Бержанір А. Л., Бержанір І. А.Соціальний аудит у системі соціальної відповідальності бізнесу. Східна Європа. 2019. Вип. 6(23). С. 97–101. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11845
 4. Бержанір І. А., Ящук Т. А. Оцінка ефективності використання основних засобів підприємства. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 11. С. 6–8. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11844
 5. Бержанір І. А., Бержанір А. Л., Ящук Т. А. Економічна сутність зобов’язань і розрахунків підприємства. Приазовський економічний вісник. Вип. № 2 (19). 2020. С. 240–244. URL:https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12340
 6. Olha Chyrva, Tetiana Yashchuk, Nataliia Pacheva, Anatolii Berzhanir, Inna Berzhanir. Modeling of the Processes of Formation and Effective Use of Financial Resources at Higher Education Institutions. TEM Journal. 2020. Vol. 9. Issue 1. P. 286–291. (Scopus, Web of Science). URL:http://www.temjournal.com/content/91/TEMJournalFebruary2020_286_291.html
 7. Бержанір І. А. Банківське кредитування: сучасний стан та перспективи розвитку. Modern economics. 2020. № 20. 26–30. URL:https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12539
 8. Inna Berzhanir, Anatolii Berzhanir, Tetiana Yashchuk, Liudmyla Yevchuk, Oleksandr Kirdan. Monitoring the Efficiency of Financing Higher Education Institutions as a Necessary Requirement for the Implementation of their Competitiveness. Proceedings of the 35th International-Business-Information-Management-Association Conference (IBIMA). 2020. PP. 1211–1215 (Web of Science).
 9. Inna Berzhanir, Anatolii Berzhanir, Tetiana Yashchuk, Liudmyla Yevchuk, Oleksandr Kirdan. Comprehensive Evaluation of the Effectiveness of the Financial Mechanism of Higher Education Institutions in Ukraine. Proceedings of the 35th International-Business-Information-Management-Association Conference (IBIMA). 2020. PP. 4019-4023 (Web of Science).
 10. Inna Berzhanir. Analysis of the enterprises’ financial resources formation. Financial and security policies for sustainable development = Фінансова політика та політика безпеки сталого розвитку: collective monograph / Inna Berzhanir, Mykola Biloshkurskyi, Tetyana Demchenko et al. ; MES Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Department of Finance, Accounting and Economic Security, Public Organisation “Association of Ukrainian Educators and Researchers” ; edited by Maksym Slatvinskyi. Praha : OKTAN PRINT, 2021. P. 192–201. DOI:  10.46489/faspfsd-12-8
 11. Бержанір І. А. Діагностика формування фінансового капіталу суб’єктів господарювання. Modern economics. 2021. № 25 (2021). С. 6–10. Бержанір І. А. Особливості організації та напрями удосконалення обліку дебіторської заборгованості. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий журнал. Івано-Франківськ: Вид- во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2022.  Вип. 18. Т. 2. С. 15–23. doi: 10.15330/apred.2.18.15-23
 12. Inna Berzhanir. Organization of accounting of settlements with business entities in modern conditions: problems and prospects. Accounting and analytical support of entrepreneurs’ business activities = Обліково-аналітичне забезпечення господарської діяльності суб’єктів підприємництва: сollective monograph / Olena Arepieva, Inna Berzhanir et al.; MES Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Department of Finance, Accounting and Economic Security, Public Organisation “Association of Ukrainian Educators and Researchers” ; edited by Maksym Slatvinskyi. Praha : OKTAN PRINT, 2022. P. 6–41. doi:10.46489/aaasoeb23-07
 13. Inna Berzhanir. Financial market of Ukraine: structure and development trends. Three Seas Economic Journal. 2022. Vol. 3 No. 1. P. 21–27. https://doi.org/10.30525/2661-5150/2022-1-3
 14. Бержанір І. А. Власний капітал підприємства: економічна сутність та особливості обліку. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий журнал. Івано-Франківськ: Вид- во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2023.  Вип. 19. Т. 2. С. 78–86. 
 15. Бержанір І. А. Діагностика рівня фінансової безпеки у системі внутрішнього аудиту підприємства. Соціальна економіка. 2023. 65. 83–91. doi: https://doi.org/10.26565/2524-2547-2023-65-08
 16. Бержанір І. А. Роль внутрішнього аудиту у системі управління підприємством. Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern economics». 2023. № 37. С. 11–16. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V37(2023)-02
 17. Inna Berzhanir. Financial security management of enterprises in modern conditions. Research Reviews of Czestochowa University of Technology. Management. 2023. No 50. pp. 20–30. DOI: 10.17512/znpcz.2023.2.02 (Польща).Лютий
Квітень