Бержанір Інна Анатоліївна

  • Дата оновлення: 15.10.2019

Бержанір

кандидат економічних наук,  доцент

innaberzhanir@ukr.net

У 2005 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

У 2011 році захистила дисертацію на тему ,,Формування та ефективність використання оборотних засобів підприємств спиртопродуктового підкомплексу АПК”, присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 ‒ економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). В жовтні 2018 року отримала вчене звання доцента кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки.

Сфера наукових інтересів: діагностика фінансового стану підприємств АПК, удосконалення системи бухгалтерського обліку і контролю підприємств.

Захоплення: художня література.

Основні публікації:

  1. Бержанір І. А. Модифікація механізмів бюджетного планування сільськогосподарських підприємств / І. А. Бержанір, Н. І. Гвоздєй // Економічний простір. – 2016. – № 115. – С. 190–202.
  2. Бержанір І. А. Проблеми та напрями вдосконалення обліку виробничих запасів / І. А. Бержанір, Т. А. Демченко, А. А. Кістол // Економічний простір. – 2016. – № 107. – С. 161–168.
  3. Бержанір І. А. Теоретико-методичні аспекти аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання / І. А. Бержанір, Н. І. Гвоздєй, О. А. Демянишина // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 2. – С. 7–14.
  4. Бержанір І. А. Модифікація механізмів бюджетного планування сільськогосподарських підприємств / І. А. Бержанір, Н. І. Гвоздєй // Економічний простір. – 2016. – № 115. – С. 190–202.
  5. Бержанір І. А. Теоретико-методичні аспекти аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання / І. А. Бержанір, Н. І. Гвоздєй, О. А. Демянишина // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 2. – С. 7–10.
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Вересень
Листопад