Бержанір Інна Анатоліївна

  • Дата оновлення: 20.12.2021

Бержанір

Бержанір Інна Анатоліївна

кандидат економічних наук,  доцент

berzhanir.i@udpu.edu.ua

У 2005 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

У 2011 році захистила дисертацію на тему ,,Формування та ефективність використання оборотних засобів підприємств спиртопродуктового підкомплексу АПК”, присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 ‒ економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). В жовтні 2018 року отримала вчене звання доцента кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки.

Сфера наукових інтересів: діагностика фінансового стану підприємств АПК, удосконалення системи бухгалтерського обліку і контролю підприємств.

Захоплення: художня література.

Основні публікації:

  1. Бержанір І. А., Бержанір А. Л., Ящук Т. А. Економічна сутність зобов’язань і розрахунків підприємства. Приазовський економічний вісник. Вип. № 2 (19). 2020. С. 240–244.  URL:https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12340
  2. Olha Chyrva, Tetiana Yashchuk, Nataliia Pacheva, Anatolii Berzhanir, Inna Berzhanir. Modeling of the Processes of Formation and Effective Use of Financial Resources at Higher Education Institutions. TEM Journal. 2020. Vol.9.Is. 1. P. 286–291. (Scopus, Web of Science). URL:http://www.temjournal.com/content/91/TEMJournalFebruary2020_286_291.html
  3. Бержанір І. А. Банківське кредитування: сучасний стан та перспективи розвитку. Modern economix. 2020. № 20. 26–30. URL:https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/12539
  4. Бержанір А. Л., Бержанір І. А.Соціальний аудит у системі соціальної відповідальності бізнесу. Східна Європа. 2019. Вип. 6(23). С. 97–101. URL:https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11845
  5. Бержанір І. А., Ящук Т. А. Оцінка ефективності використання основних засобів підприємства. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 11. С. 6–8. URL:https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11844
  6. Аудит : навчальний посібник / уклад. Бержанір І. А. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. 230 с. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9798
  7. Бержанір І. А. Теоретико-методологічні основи формування та ефективного використання оборотних активів підприємств : монографія. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. 176 с. URL:https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/9797

Scopus

ORCID

Publons

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Січень
Березень