Шмалій Людмила Володимирівна

 • Дата оновлення: 03.05.2024

Шмалій Людмила Володимирівна (Shmaliy Lyudmyla Volodymyrivna)

кандидат  економічних наук

lyudmilashmaliy@ukr.net

 

 У 2010 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістра з економіки підприємства.

Свою трудову діяльність розпочала в НМУ ім. О.О. Богомольця, де працювала на посаді інженер-економіста 1 кат. ЕТВ.

 

З 2015 року працювала головним спеціалістом-економістом в Головному Управлінні Статистики в м. Київ.

З 2017 до 2022 р.р. працювала викладачем в Державному Університеті Телекомунікацій м. Київ.

2017 р.  вступила в аспірантуру ДУТ для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю «073-Менеджмент».

Захист дисертаційного дослідження відбувся 2020 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.861.03 у Державному університеті телекомунікацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами на тему «Інформаційно-комунікаційне забезпечення економічної безпеки підприємств зв’язку».

На кафедрі маркетингу, менеджменту та управління бізнесом працює з жовтня 2022 року на посаді доцента кафедри.

  Сфера наукових та професійних  інтересів:

 • економічна безпека підприємств телекомунікаційної галузі;
 • менеджмент та самоменеджмент;
 • психологія управління;
 • стратегічний менеджмент.

Захоплення: психологія управління, флористика.

 

 

Основні публікації :

 1. Гудзь О.Є., Шмалій Л.В. Інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки підприємств: монографія/ О.Є. Гудзь, Л.В. Шмалій – Львів: «Галицька видавнича спілка», 2021- 199 с.
 2. Гудзь О.Є., Шмалій Л.В. Інформаційно-комунікаційне забезпечення економічної безпеки підприємства: навчальний посібник/ О.Є. Гудзь, Л.В. Шмалій – Львів: «Галицька видавнича спілка», 2021- 212 с.
 3. Шмалій Л.В. Економічна безпека підприємства: сучасні проблеми забезпечення. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. м. Київ. Випуск №1. С. 123–129.
 4. Шмалій Л.В. Інформаційно-комунікаційне забезпечення економічної безпеки телекомунікаційного підприємства: організаційно-методичні підходи. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. м. Київ. Випуск №2. С. 97–103.
 5. Гудзь О.Є., Шмалій Л.В. Оцінка ефективності інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки підприємств зв’язку Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку» м. Одеса. Випуск 38/2019.С.157-162. Index Copernicus. Режим доступу : http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/38_2019_ukr/26.pdf.
 6. Гудзь О.Є., Шмалій Л.В. Механізм інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки підприємств зв’язку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету «Економіка і менеджмент» м. Одеса. Випуск №40/2019.С.61-68. Index Copernicus
 7. Шмалій Л.В. Формування та оцінка ланцюгів інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки підприємств зв’язку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: «Міжнародні економічні відносини та світове господарство» м. Ужгород. Випуск №29/2020.С.170-175. Index Copernicus.
 8. Шмалій Л.В. Пріоритетні напрями розвитку інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки підприємств звʼязку. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2020 м. Київ. Випуск №1.С.90-96.

 

Травень
Липень