Світовий Олександр Михайлович

  • Дата оновлення: 21.12.2021

Світовий Олександр Михайлович

доктор економічних наук, доцент

o.m. svitovyy@udpu.edu.ua

Навчався на економічному факультеті Уманського сільськогосподарського інституту з 1980 по 1985 рік та отримав диплом спеціаліста з відзнакою за  спеціальністю «Економіка і організація сільського господарства» та здобув кваліфікацію економіста-організатора сільськогосподарського виробництва.

В 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Економічний механізм формування виробничих витрат у рослинництві», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 В 2021 році захистив докторську дисертацію на тему: «Організаційно-економічні засади формування доданої вартості у зернопродуктовому підкомплексі АПК», присвоєно науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

 

Сфера наукових інтересів: менеджмент, формування доданої вартості в національній економіці, планування розвитку економічних процесів, економетрика.

Захоплення: читання наукової та художньої літератури, заняття спортом.

Основні публікації:

  1. Svitovyi O., Diachenko M., Kovalenko H. Сonceptual bases of state regulation of value added in the grain product subcomplex of Ukraine /Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – Vol 4, No – P. 283-287. (Web of Science).
  2. Socio – Economic Direction of Agricultural Sector Development in Ukraine / Oksana Haidai, Ivanna Chukina, Oleksandr Svitovyy, Oleksandr Vasylenko, Mykola Diachenko and IrynaUdovenko //   Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 10-11 April. 2019. Granada, Spain. P. 7011-7018. (Scopus).
  3. Планування діяльності підприємства: навч. посіб. / Бурик А.Ф., Світовий О.М., Мачушенко О.Г та ін. К.: «Центр учбової літератури», 2020. 260 с.
  4. Cвітовий О. М., Дяченко М. І. Теоретичні аспекти категорії «планування доданої вартості» та особливості її застосування у процесі планування на підприємствах зернопродуктового підкомплексу АПК України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Вип. 97. Ч. 2. 2020. С. 234‒243.
  5. Світовий О.М. Організаційно-економічні засади формування доданої вартості у зернопродуктовому підкомплексі АПК : монографія. – Умань : Видавець «Сочинський М.М.», 2020. 301 с.

 

Web of Science Researcher ID (Publons): H-2537-2019,

https://publons.com/researcher/1760770/oleksandr-svitovyi/

 

Січень
Березень