Бербец Тетяна Миколаївна

  • Дата оновлення: 03.05.2024

 

кандидат педагогічних наук, викладач

tetyana.berbets@udpu.edu.ua

У 2003 році закінчила Уманський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю 6.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача трудового навчання.

У 2014 році підвищила кваліфікацію за категорією «Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації».

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування досвіду самостійної творчої діяльності в учнів основної школи у процесі технологічної підготовки» за спеціальністю 13.00.02. – теорія і методика навчання технологій.

У 2017 році пройшла стажування в Інституті Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці м. Тбілісі, Грузія.

 

У 2017 році закінчила Чернігівський національний педагогічний університет і здобула освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» за спеціальністю 015.21 Професійна освіта (Харчові технології) та здобула професійну кваліфікацію інженер-педагог, викладач дисциплін в галузі харчових технологій.

Сфера наукових інтересів: технології переробки сільськогосподарської продукції, технології виготовлення напівфабрикатів та страв, організація громадського харчування.

Захоплення: кулінарія, кондитерська справа, подорожі.

Основні публікації:

 

  1. Бербец Т. М. Формування готовності вчителів технологій до трудового виховання учнів в процесі професійного самовизначення / В.В. Бербец, Т.М. Бербец, О.Г. Чирва // Web Of Scholar. – 2018. – №3 (21), Vol.3, – Pp. 42-47. (Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar)
  2. Бербец Т. М. Тенденції розвитку індустрії гостинності в Україні / Т.М. Бербец // Розвиток індустрії гостинності в Україні: колективна монографія / за ред. Поворознюк І. М. – Умань, ВПЦ «Візаві». – 2017
  3. Berbets T. Scintific component of training future specialists in the sphere of food industry / T.Berbets // «Сталий розвиток 2030: економічна, соціальна, екологічна та політична складові» матеріали доповідей міжнародної міждисциплінарної конференції (Грузія, Тбілісі, 2017). – Тбілісі – Львів, 2017. – 133 с. (Index Copernicus, Google Scholar). URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/8263
  4. Berbets T. М. Workbooks’ Usage In The Course of the Pupils’ Independent Creative  Educational Work Organization / T. M. Berbets // The Advanced Science Journal. – 2015. Issue 2, – Рр. 50–54. (Index Copernicus )
  5. Бербец Т. М. Технологічний практикум (технологія обробки харчових продуктів) : навчальний посібник / уклад. Тетяна Миколаївна Бербец. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2014. – 126 с.
  6. Бербец Т. Спостереження як ефективний метод педагогічного дослідження / Т. Бербец, К. Халлієв, Х. Есенов // Вісник Українсько-туркменського культурно-освітнього центру: міждисциплінарний науковий збірник. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – Вип.2, Ч. І. –С. 20-26. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/10413

Травень
Липень