Білошкурський Микола Васильович

  • Дата оновлення: 05.04.2018

DSC_7146

кандидат економічних наук, доцент

nickbrown946@gmail.com

Вищу освіту здобув у Вищому закладі освіти «Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу» за спеціальністю «Економіка підприємства» (диплом спеціаліста з відзнакою, 2004) та в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства» (диплом магістра з відзнакою, 2007) і за спеціальністю «Фінанси і кредит» (диплом магістра з відзнакою, 2017).

У 2009 році захистив дисертацію на тему «Комплексна оцінка ефективності господарської діяльності в системі антикризового управління підприємствами», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

У жовтні 2014 року отримав атестат доцента.

Сфера наукових інтересів: джерела фінансування інноваційної безпеки національної економіки, теоретико-методологічні основи фінансового менеджменту промислових підприємств.

Захоплення: поезія, гра на гітарі.

Основні публікації:

  1. Білошкурський М. В. Методологія оцінки ефективності господарської діяльності в антикризовому управлінні підприємствами : [монографія] / М. В. Білошкурський. – Умань : Видавець «Сочінський», 2010. – 180 с.
  2. Бізнес-планування : [навчальний посібник з грифом МОНУ] / (у співавторстві). – Бровари : Видавець «АНФ ГРУП», 2014. – 568 с.
  3. 3. Biloshkurskyi,V. Influence of the security market condition on the collective investment development / N. V. Biloshkurska, M. V. Biloshkurskyi, L. A. Chvertko // Науковий вісник Полісся. − 2017. − № 3(11). – Ч. 2. − С. 138-142. (Web of Science)
  4. BiłoszkurśkyjМ.W. Ocena koniunktury oraz opracowanie strategicznych kierunków rozwoju rynku papierów wartościowych na Ukrainie / М. W. Biłoszkurśkyj // Finansowo-analityczna gwarancja rozwoju gospodarki narodowej : monografia wieloautorska ; pod red. М. Słatwinśkiego. – Warszawa : iScience sp z. o. o., 2017. – S. 136-153.
  5. Biloshkurskyi,M.V. Marketing analysis of the market conditions of higher education in Ukraine / O. H. Chyrva, M. V. Biloshkurskyi, N. O. Pacheva // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 4 (12). Ч. 2. – С. 112-116. (Web of Science)
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Квітень
Червень