Підлісний Євген Васильович

  • Дата оновлення: 20.02.2020

DSC_0015

Підлісний Євген Васильович

доцент

gek8226@gmail.com

У 2003 році закінчив Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

У 2007 році закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом  за спеціальністю «Комерційне та трудове право» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Сфера наукових інтересів: економіка, право, фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання.

Захоплення: спорт

Основні публікації:

  1. Підлісний Є. В. Забезпечення правової спрямованості економічної освіти майбутніх бакалаврів економіки Педагогічна освіта в Україні: пошуки, стратегія, перспективи розвитку Всеукраїнська науково-практична конференція 20-21 листопада 2018 року Полтава, 2018. С.41-43
  2. Підлісний Є. В Теоретико-правові аспекти забезпечення безпеки державного управління в Україні Економіка України в умовах євро інтеграції: вик5лики та перспективи розвитку: матер. І Всеукр. наук.‒практ. конф., 19 квітня 2018 р., м.Умань /за ред. О.Г.Чирви. Умань:ВПЦ «Візаві», 2018. С.21‒23
  3. Підлісний Є. В. Формування правової культури майбутніх бакалаврів з економіки у процесі фахової підготовки. Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (30-31 травня 2019 р., м. Умань) / МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; [за ред. д. е. н. О. Г. Чирви]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 43–47. URL: http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/10496/1/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%96%d0%b2%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d1%97%20%d0%a3%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%8c%2030-31%20%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8f%202019.pdf

 

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Липень
Вересень