Підлісний Євген Васильович

  • Дата оновлення: 18.04.2018

DSC_0015

Підлісний Євген Васильович

старший викладач

gek8226@gmail.com

У 2003 році закінчив Уманську державну аграрну академію за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

У 2007 році закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом  за спеціальністю «Комерційне та трудове право» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Сфера наукових інтересів: економіка, право, фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання.

Захоплення: спорт

Основні публікації:

  1. Підлісний Є. В. Правове регулювання відносин власності в Україні / Є. В. Підлісний // Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку : матер. Міжнародної наук.-практ. конф., 18-19 травня 2017 р., м. Умань / за ред. д.е.н., проф. О. Г. Чирва. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2017. – С. 43-45.
  2. Підлісний Є. В. Формування особистості сучасного менеджера-професіонала / Є. В. Підлісний, С. М. Подзігун // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 511-515.

 

 

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Серпень
Жовтень