Богашко Олександр Леонідович

  • Дата оновлення: 22.12.2021

Богашко фото на сайт

Богашко Олександр Леонідович

кандидат економічних наук, доцент

bohashko.o@udpu.edu.ua

У 2002 році здобув вищу освіту в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства» (диплом спеціаліста з відзнакою) та спеціальністю «Фінанси» (диплом спеціаліста з відзнакою).

В 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Науково-методичні засади стратегії економічного розвитку регіону». Рішенням спеціалізованої вченої ради НДЕІ Міністерства економіки України присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.

В 2011 році здобув вищу освіту в ПВНЗ «Європейський університет» (м. Київ) за спеціальністю «Менеджмент організацій».

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту.

У 2019 році підвищив кваліфікацію у Національній академії педагогічних наук України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти (м. Київ, Україна). Захистив випускну роботу на тему: «Модернізація системи вищої освіти України в умовах формування інноваційної економіки: управлінський та психологічний аспекти». Загальна тривалість наукового стажування – 210 годин / 7 кредитів ECTS.

У 2019 році пройшов закордонне стажування у Науковому центрі інноваційних досліджень / Scientific Center of Innovative Researches (м. Таллінн, Естонія). Захистив випускну роботу на тему: «Цифрове управління науковими дослідженнями». Загальна тривалість наукового стажування – 150 годин / 5 кредитів ECTS.

Сфера наукових інтересів: менеджмент організацій, адміністративний менеджмент, управління інноваційним розвитком.

Захоплення: спорт, фотографія, художня література

Основні публікації:

  1. Богашко О. Л. Перспективи впровадження принципів розумної спеціалізації Європейського Союзу в українську практику державного регулювання інноваційного розвитку. Економічні горизонти. № 3 (6). C. 4–17. DOI: 10.31499/2616-5236.3(6).2018.156311
  2. Богашко О. Л. Модернізація освітньої системи як відповідь на нові запити світового ринку інтелектуальної праці. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Випуск 18. Частина 1. Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 53–57.
  3. Організаційно-економічні засади управління інноваційним розвитком національного господарства: маркетинговий та інтеграційний аспекти: кол. монографія / [О. Л. Богашко, Н. В. Білошкурська, С. М. Подзігун та ін.]; за ред. О.Г. Чирви. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. 171 с.
  4. Богашко О. Л. Розгляд сутності інновацій в умовах становлення перших теоретичних уявлень про них. Причорноморські економічні студії. Випуск 28. Частина 1. Одеса : ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2018. С. 5–9.
  5. Менеджмент організації : навчальний посібник; уклад. Богашко О. Л., Кірдан О.Л., Кірдан О. П. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – 201 с.
  6. Bohashko O. «The Nation’s Human Capital is a Major Resource of the State’s Innovation Potential», SOCIETY. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume VI. Public Health and Sport. Researches in Economics and Management for Sustainable Education. May 22th – 23 th, 2020. Rezekne, Rezekne Academy of Technologies, 2020, 544-553. DOI: 10.17770/sie2020vol6.5056.
  7. Bohashko O. «The «Knowledge Triangle» Is A Modern Concept for Managing the Development of Education, Science and Innovation», Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-4-1, 1-2 April 2020, Seville, Spain, 5964-5971.

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Липень
Вересень