Богашко Олександр Леонідович

  • Дата оновлення: 23.09.2021

Богашко фото на сайт

Богашко Олександр Леонідович

кандидат економічних наук, доцент

bohashko.o@udpu.edu.ua

Навчався на економічному факультеті Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з 1997 по 2002 рік та отримав диплом спеціаліста з відзнакою за напрямом підготовки „Фінанси” та здобув також кваліфікацію економіста за спеціальністю „Економіка підприємства”.

В 2006 році захистив дисертацію на тему: „Науково-методичні засади стратегії економічного розвитку регіону”. Рішенням спеціалізованої вченої ради НДЕІ Міністерства економіки України присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.10.01 – „Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка”.

В 2011 році в ПВНЗ „Європейський університет” (м. Київ) на основі освітньо-професійної програми перепідготовки отримав диплом спеціаліста за спеціальністю „Менеджмент організацій”.

Сфера наукових інтересів: менеджмент організацій, управління трудовим потенціалом, управління інноваційним розвитком.

Захоплення: спорт, фотографія, художня література

Основні публікації:

  1. Богашко О. Л. Перспективи впровадження принципів розумної спеціалізації Європейського Союзу в українську практику державного регулювання інноваційного розвитку. Економічні горизонти. № 3 (6). C. 4–17. DOI: 10.31499/2616-5236.3(6).2018.156311
  2. Богашко О. Л. Модернізація освітньої системи як відповідь на нові запити світового ринку інтелектуальної праці. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Випуск 18. Частина 1. Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 53–57.
  3. Організаційно-економічні засади управління інноваційним розвитком національного господарства: маркетинговий та інтеграційний аспекти: кол. монографія / [О. Л. Богашко, Н. В. Білошкурська, С. М. Подзігун та ін.]; за ред. О.Г. Чирви. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. 171 с.
  4. Богашко О. Л. Розгляд сутності інновацій в умовах становлення перших теоретичних уявлень про них. Причорноморські економічні студії. Випуск 28. Частина 1. Одеса : ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2018. С. 5–9.
  5. Менеджмент організації : навчальний посібник; уклад. Богашко О. Л., Кірдан О.Л., Кірдан О. П. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. – 201 с.
  6. Bohashko O. «The Nation’s Human Capital is a Major Resource of the State’s Innovation Potential», SOCIETY. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume VI. Public Health and Sport. Researches in Economics and Management for Sustainable Education. May 22th – 23 th, 2020. Rezekne, Rezekne Academy of Technologies, 2020, 544-553. DOI: 10.17770/sie2020vol6.5056.
  7. Bohashko O. «The «Knowledge Triangle» Is A Modern Concept for Managing the Development of Education, Science and Innovation», Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-4-1, 1-2 April 2020, Seville, Spain, 5964-5971.
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Жовтень
Грудень