Кірдан Олександр Петрович

  • Дата оновлення: 20.12.2021

DSC_2180

Кірдан Олександр Петрович

 завідувач кафедри

доктор педагогічних наук, доцент

kirdan.o@udpu.edu.ua

У 1999 році закінчив Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Фінанси» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

У 2009 році захистив дисертацію на тему «Відносини власності в трансформаційній економіці», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки. У 2011 році отримав атестат доцента.

Сфера наукових інтересів: економічна теорія, відносини власності, становлення і розвиток агропромислового сектора економіки України.

Захоплення: наукова та художня література.

Основні публікації:

  1. . Kirdan O. P., Harnyk O. A., Berzhanir A. L. System arrangement of labor motivation and methodological approaches to the comprehensive assessment during the stage of innovative changes. Економічні горизонти. 2020. № 1(12). С. 33–42 DOI: 10.31499/2616-5236.1(12).2020.212853
  2. Berzhanir I., Berzhanir A., Yashchuk T., Yevchuk L., Kirdan O., Pacheva N. Bank Lending Trends in Ukraine. Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain. P. 418-421.
  3. Кірдан О. П. Практико-орієнтоване навчання в професійній підготовці майбутніх економістів. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Сер. Педагогічні науки. 2020. № 4 (408). С. 76-83.
  4. Кірдан О. П. Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів у країнах Європейського Союзу: педагогічні рефлексії українських дослідників. Міжнародний науковий журнал «Освіта і наука» / ред. кол.: Т. Д. Щербан (гол. ред.); заст. гол. ред.: Jerzy Piwowarski; В. В. Гоблик. – Мукачево-Ченстохова: РВВ МДУ; Гуманістично-природничий університет ім. Яна Длугоша в місті Ченстохові, 2019. Вип. 1 (26). С. 110–116. URL: http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/10815/1/kirdan_stattya.pdf

 

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Лютий