Кирилюк Ірина Миколаївна

 • Дата оновлення: 28.12.2021

goO0cCOUL9g

кандидат економічних наук, доцент

i.kyryluk@udpu.edu.ua

У 1998 році закінчила Уманську сільськогосподарську академію за спеціальністю «Аграрний менеджмент» зі спеціалізацією «Організація зовнішньоекономічної діяльності» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

У 2010 році захистила дисертацію на тему  «Оренда землі в системі аграрних відносин України», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки».

У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри економіки та соціально-поведінкових наук.

У 2017 р. отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Туризм» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 

Сфера наукових інтересів: туризм, планування в туризмі.

Захоплення: подорожі, художня література

Основні публікації:

 1. Kozhukhіvska R., Kulbitsky V., Kyryliuk I., Maliuga L. Podzigun S. Managing the efficiency of enterprises based on assess mentofthel and resourcepotential. Problems and Perspectives in Management, 2018. 16(2), р. 164-178. doi: 10.21511/ppm.16(2). 2018.15 (Scopus)
 2. Penkova О., Kharenko А., Lementovska V., Sokovnina D., Kyryliuk І. Organization and effectiveness of marketing management of agricultural commodity producers under non cooperative marketing: the experience of Ukraine . Problems and Perspectives in Management, 2018. 16(4), р.13-29. doi:10.21511/ ppm.16(4). 2018.02 (Scopus)
 3. Tkachuk I. H., Melnychuk Yu.M., Tkachuk D.Yu., Kyryliuk I.M., Solodzhuk T.V. (2020). Economic Mechanism for Managing the Strategic Development of Territorial Communities. TEM Journal, 9(4), 1606-1613 (Scopus, Web of Science)
 4. Кирилюк І. М. Паломництво хасидів до могили цадика Нахмана як перспективний напрям туризму в місті Умань. Туризм Черкащини: реальність та перспективи сталого розвитку : колективна монографія / за ред. І. М. Поворознюк. Умань: Візаві, 2018. С. 115–140.
 5. Кирилюк І. М. Туристичний кластер як напрям економічного зростання регіону. Формування і розвиток регіонального туристично-рекреаційного комплексу : колективна монографія / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економ. та бізнес-освіти ; за ред. І. М. Поворознюк ; рец.: Чирва О. Г., Басюк Д. І., Пенькова О. Г. Умань : Візаві, 2019. С. 159–178.
 6. Кирилюк І. М., Литвин О. В. Особливості використання комплексу маркетингу та його концепцій на підприємствах готельного господарства. Науковий журнал «Економічні горизонти». №1(4). 2018. С. 91–98.
 7. Akulov M. G., Kirilyuk I. M., Litvin O. V. Management strategy for the tourist and recreational complex of the region. Економічні горизонти. 2019. №3. С. 20 – 25.
 8. Поворознюк І. М., Кирилюк І. М. Перспективи розвитку ринку хостелів в Україні. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2019. № 4 (95). С. 113–120.
 9. Кирилюк И. Н. Кластеры как фактор активизации туристической деятельности. Актуальные проблемы современных экономических систем: сборник научных трудов; редкол.: А. Г. Проровский [и др.]. Брест: издательство БрГТУ, 2019. С. 58–61.
 10. Кирилюк І. Розвиток туризму в умовах пандемії СOVID-1. Туризм у ХХІ столітті: виклики та реаґування [Матеріали міжнародної науково-практичної конференції]. К., С.67–69.
 11. Kyryliuk І. Formation of tourist cluster as a way to economic growth of the region.Tourism of the XXI century: Clobal challenges and civilization values : ІІ International scientific and practical conference (Kyiv, June 01, 2020). Kyiv : KNUTE. P. 106-112.
 12. Кирилюк І. М. Гейміфікація як сучасний інструмент розвитку туризму. Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25–26 берез., 2020. С.93-96.
 13.  Kozhukhіvska R., Kovalenko G., Kyryliuk I., Maliuga L., Podzihun S., Sokovnina D. Competitiveness as a Basis for Tourism Development. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association (IBIMA), 1-2 April 2020, Seville. Spain. p. 1585-1590. ISBN: 978-0-9998551-4-0.
 14. Kyryliuk I., Shapoval V., Povorozniuk I., Herasymenko T., Lytvyn O. Tourism during pandemic of Covid-19: analysis of the situation and ways out of the crisis. Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain. P.8888-8897.
 15. Shapoval V., Herasymenko T., Kyryliuk I., Berbets T., Lytvyn O. Planning of Sustainable Development of Tourism in Ukraine (On the Example of The Dnepropetrovsk Region). Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain. 9148-9160.

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Лютий