Кирилюк Ірина Миколаївна

 • Дата оновлення: 03.05.2024

goO0cCOUL9g

Кирилюк Ірина Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент

i.kyryluk@udpu.edu.ua

 

Вищу освіту здобула в Уманській сільськогосподарській академії (спеціальність «Аграрний менеджмент») та Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини диплом спеціаліста за спеціальністю «Туризм»).

У 2010 році захистила дисертацію на тему  «Оренда землі в системі аграрних відносин України», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – «Економічна теорія та історія економічної думки».

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки та соціально-поведінкових наук.

 

Сфера наукових інтересів: інновації в туризмі, географія туризму.

 

Основні публікації:

 

Статті у наукометричних виданнях Scopus, Web of Science

 

 1. Kozhukhіvska R., Kulbitsky V., Kyryliuk I., Maliuga L. Podzigun S. Managing the efficiency of enterprises based on assess mentofthel and resourcepotential. Problems and Perspectives in Management, 2018. 16(2), р. 164-178. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(2).2018.15 (Scopus).
 2. Penkova О., Kharenko А., Lementovska V., Sokovnina D., Kyryliuk І. Organization and effectiveness of marketing management of agricultural commodity producers under non cooperative marketing: the experience of Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 2018. 16(4), р.13-29. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(4).2018.02  (Scopus).
 3. Kozhukhivska R., Kovalenko G., Kyryliuk I., Maliuga L., Podzihun S., Sokovnina D. Competitiveness as a Basis for Tourism Development. Education Excellence аnd Innovation Management: а 2025 Vision to Sustain Economic Development During Global Challenges. (35th IBIMA). 1-12 April 2020. Seville, Spain, p. 1585–1590. (Web of Science).
 4. Tkachuk I. H., Melnychuk Yu.M., Tkachuk D.Yu., Kyryliuk I.M., Solodzhuk T.V. Economic Mechanism for Managing the Strategic Development of Territorial Communities. TEM Journal, 2020. 9(4), р.1606-1613. DOI: 10.18421/TEM94-36 (Scopus, Web of Science).
 5. Reznik Nadiia, Slatvinskyi Maksym, Chvertko Liudmyla, Kyryliuk Iryna, Demchenko Tetyana, and Kosmidailo Inna. Insurance Instruments in Covering Foreign Economic Risks of an Enterprise: Ukrainian Experience. Digitalisation: Opportunitits and Challenges for Business. Lecture Notes in Networks and Systems, Springer, 2023. Vol 620, рр. 356–367. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-26953-0_34 (Scopus).
 6. Inna Povorozniuk, Olha Dzhoha, Liudmyla Neshchadym, Iryna Kyryliuk, Svitlana Tymchuk, Anastasiia Blahopoluchna The Influence of Globalization Processes on the Development of the Restaurant Business of Ukraine. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2023. Vol. 45. №. 2. Р.183-192. DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2023.18 (Web of Science).

 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Iryna Kyryliuk. Social networks in the context of current trends in the development of the tourism industry. Zeszyty naukowe. tom 20, rocznik X. numer 2/2021. Sucha Beskidzka р. 6–20.
 2. Kyryliuk I., Povorozniuk I., Neshchadym L., Blahopoluchna A., Lytvyn O. Development of Turkey’s tourist industry in the convention of the COVID-19 pandemic: challenges and opportunities. Sciences of Europe (Praha, Czech Republic). 2022. №88. Vol. 2. Р. 16–22.
 3. Neshchadym L., Povorozniuk I., Kyryliuk I., Lytvyn O., Tymchuk S., Blahopoluchna A. Digitalization as the basis of the development of enterprises in the hospitality industry. Sciences of Europe (Praha, Czech Republic). 2022. №104. Р. 20–24.
 4. Lytvyn O., Povorozniuk I., Kyryliuk I., Neshchadym L., Barvinok M. Eco-innovations in the development of enterprises in the hospitality industry. Sciences of Europe (Praha, Czech Republic). 2022. №103. Р. 37–41.
 5. Blahopoluchna A., Kyryliuk I., Neshchadym L., Lytvyn O. Franchising in the restaurant industry. Sciences of Europe (Praha, Czech Republic). 2022. №87. 1. Р. 20–23.
 6. Povorozniuk I., Kyryliuk I., Neshchadym L., Lytvyn O., Blahopoluchna A. Formation of theoretical and methodological foundations for the development of service industry in the hospitality industry. Sciences of Europe (Praha, Czech Republic). 2022. №93. Р. 25–29.

 

Статті у фахових виданнях України

 1. Кирилюк І. М. Оцінювання діяльності туристичного кластера «Західна Черкащина»: закономірності формування та орієнтири розвитку. Економічні горизонти, 2021. 2(17), С.41–57. DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.2(17).2021.245976
 2. Кирилюк І. М., Чвертко Л. А. Безпекові аспекти розвитку туризму в умовах пандемії COVID-19. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2021. Вип 17. Т.2. С.178–189. DOI: https://doi.org/10.15330/apred.2.17.178-189 .
 3. Чвертко Л. А., Кирилюк І. М. Загрози економічній безпеці туристичної галузі України в умовах сучасних викликів. Соціальна економіка. Випуск 62. С.51–63. DOI: https://doi.org/10.26565/2524-2547-2021-62-05
 4. Кирилюк І. М., Нещадим Л. М., Благополучна А. Г. Діджиталізація як основний фактор розвитку індустрії гостинності в умовах сучасних викликів. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Вип. 18. Т. 2. С.217–231. DOI: https://doi.org/10.15330/apred.2.18.217-231
 5. Нещадим Л., Тимчук С., Кирилюк І. Економіко-математичне моделювання впливу чинників на розвиток підприємств індустрії гостинності в Україні. Економіка та суспільство. 2022. №39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-35
 6. Благополучна А., Кирилюк І., Ляховська Н. Стратегія розвитку готельних і ресторанних підприємств в умовах невизначеності ринкового середовища. Економічні горизонти. №1(19). С. 39–46. DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.1(19).2022.259401
 7. Благополучна А., Кирилюк I., Поворознюк І., Ляховська Н., Литвин О. Культура професійного спілкування в індустрії гостинності: її значення та вплив. Економічні горизонти, 2022. №2(20). С. 4–11. DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.2(20).2022.261844
 8. Благополучна А., Кирилюк І., Джога О., Литвин О. Застосування технології Blockchain в індустрії гостинності. Економічні горизонти, 2022. №4(22), С. 43–50. https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(22).2022.267017
 9. Кирилюк І., Чвертко Л. Волонтерський туризм як інструмент соціальної інтеграції вимушено переміщених осіб під час російського воєнного вторгнення. Економічні горизонти. 2023. №1(23), С. 80–91. DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.1(23).2023.273362
 10. Чвертко Л. А., Кирилюк І. М. Соціальна інклюзія вимушено переміщених осіб засобами туристичних активностей в умовах російсько-української війни. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 2023. Вип. 19. Т. 2. С.243-255. DOI: https://doi.org/10.15330/apred.2.19.243-255

 

Колективні монографії:

 

 1. Кирилюк І. М. Паломництво хасидів до могили цадика Нахмана як перспективний напрям туризму в місті Умань. Туризм Черкащини: реальність та перспективи сталого розвитку : колективна монографія / за ред. І. М. Поворознюк. Умань: Візаві, 2018. С. 115–140.
 2. Кирилюк І. М. Туристичний кластер як напрям економічного зростання регіону. Формування і розвиток регіонального туристично-рекреаційного комплексу : колективна монографія; за ред. І. М. Поворознюк. Умань : Візаві, 2019. С. 159–178.
 3. Neshchadym L., Kyryliuk I., Povorozniuk I., Lytvyn O. Strategic methods of economic analysis of service enterprises in Ukraine. Socio-economic development of regions: strategies, models, innovations: Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2021. С.215–221.
 4. Кирилюк І. М. Напрями підвищення ефективності використання туристичного потенціалу регіону. Розвиток внутрішнього туризму як фактора підвищення соціально-економічного зростання регіону : кол. монографія. за ред. І. М. Поворознюк. Умань : Візаві. 2020. С. 130–166.
 5. Кирилюк І. М. Використання сучасних інформаційних технологій у туристичній галузі. Інноваційний розвиток туризму та індустрії гостинності: проблеми й перспективи: колективна монографія / [І. М. Поворознюк., О. Г. Чирва, І. М. Кирилюк [та ін.]; за ред. І. М. Поворознюк. Умань : Візаві, 2022. С. 28–44.
 6. Кирилюк І. М. Соціальні мережі як інструмент просування послуг індустрії туризму й гостинності в сучасному інформаційному просторі. Індустрія туризму й гостинності: сучасні виклики та перспективи : кол. моногр./ [І. М. Поворознюк., М. Кирилюк [та ін.] ; за ред. І. М. Поворознюк. ; Умань : Візаві, 2022. С.36–65.

Навчальні посібники

 1. Державне та регіональне управління туризмом: навчальний посібник до вивчення дисципліни для магістрів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; укладач Кирилюк І. М. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». 2018. 184 с.
 2. Інноваційні технології в туризмі : навч. посіб. / Уманський держ. пед. у-т імені Павла Тичини ; уклад. Кирилюк І. М. Умань : Візаві, 2020. 179 с.
 3. Організація обслуговування в закладах індустрії гостинності: навч. посіб / уклад. О.В. Литвин, І. М. Кирилюк, Л. М. Нещадим. Умань : Візаві. 2021. 225 с.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ

 

Квітень
Червень