Чирва Ганна Миколаївна

  • Дата оновлення: 05.04.2018

Чирва Ганна Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент

ch56@i.ua

 У 1979 році закінчила Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання України з Росією за спеціальністю «Математика» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

У 2018 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

У 2016 році захистила дисертацію на тему «Методика професійно орієнтованого навчання інформатичних дисциплін майбутніх вчителів технологій», присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 130.00.02 ‒ Теорія та методика навчання (технічні дисципліни).

Сфера наукових інтересів: методика навчання математики, менеджмент, стратегічне управління, адміністративний менеджмент, управління міжнародним бізнесом.

Захоплення: догляд за квітами, сільськогосподарські роботи.

Основні публікації:

  1. Чирва Г. М. Використання технологій дистанційного навчання як засіб підвищення якості навчання інформатичних дисциплін іноземних студентів / Г. М. Чирва, О. В. Жмут // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки, 2017. – Вип. 3 (89). – С. 78-85.
  2. Chyrva H. The hierarchy of such concepts as specialists professional competency and personal environmental competency / H. Chyrva, S. Sovhira // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. М. Т. Мартинюк]. – 2017. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2017 – Вип. 2., Ч. 2. – С. 255-265.

 

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Серпень
Жовтень