Чвертко Людмила Андріївна

  • Дата оновлення: 15.10.2019

uf34g-psP5Q

кандидат економічних наук, доцент

luda_um@ukr.net

Вищу освіту здобула в Київському технологічному інституті легкої промисловості (спеціальність «Економіка і організація промисловості») та в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»). У 2005 році захистила дисертацію на тему «Трудовий потенціал Східного Поділля та Центрального Придніпров’я: демографічний та працересурсний вимір», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.09.01 – Демографія, економіка праці та соціальна політика. У 2007 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту.

 Сфера наукових інтересів: страхування, соціальна економіка.

Захоплення: художня література, подорожі.

Основні публікації:

  1. Melnychuk Yu.M., Chvertko L. A., Korniienko T. A., Vinnytska O. A., Garmatiuk V. Analysis of the factors influencing the market of insurance services in life insurance. Tem Journal. 2019. Vol. 8, Is. 1, P. 201-206. (Scopus, Web of Science)
  2. Melnychuk Yu., Chyrva O.H., Chvertko L. A., Chyrva H.O., Berbets V.V. The Role of Management in the Financial Independence of the Region. Tem Journal. Vol. 8(2), P. 584-590. (Scopus, Web of Science)
  3. Biloshkurska, N. V., Biloshkurskyi M. V., Chvertko L. A. Influence of the security market condition on the collective investment development. Науковий вісник Полісся. № 3 (11). Ч. 2. С. 138-142. (Web of Science)
  4. Чирва О. Г., Демченко Т. А., Чвертко Л. А., Чирва Г. М. Стратегічні пріоритети забезпечення прибутковості власного капіталу підприємств України. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. №2. С.258-267. (Web of Science)
  5. Чвертко Л. А., Демченко Т. А. Страхування туристичних ризиків: проблеми теорії та практики. Економічні горизонти. 2018. № 1(4). С. 67–75.
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Вересень
Листопад