Чвертко Людмила Андріївна

  • Дата оновлення: 05.04.2018

uf34g-psP5Q

кандидат економічних наук, доцент

luda_um@ukr.net

У 1993 закінчила економічний факультет Київського технологічного інституту легкої промисловості (нині Київський національний університет технологій та дизайну). У 2005 році захистила дисертацію на тему «Трудовий потенціал Східного Поділля та Центрального Придніпров’я: демографічний та працересурсний вимір», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.09.01 – Демографія, економіка праці та соціальна політика. У 2007 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту.

 Сфера наукових інтересів: страхування, соціальна економіка.

Захоплення: художня література, подорожі.

Основні публікації:

  1. Чвертко. Л. А. Страхування транспортних ризиків як чинник забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання / Л. А. Чвертко // Розвиток національної економіки на інноваційній основі: тенденції та перспективи : колективна монографія / за ред. Курмаєва П. Ю., Слатвінського М. А. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – С. 93-101.
  2. Чвертко Л. А. Сутнісна характеристика страхового ринку та особливості його становлення і розвитку в Україні / Л. А. Чвертко // Фінансове забезпечення сталого розвитку економіки України : [колективна монографія] / за ред. Слатвінського М. А. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – С. 79-91.
  3. Надрага В. І. Моніторинг соціальних ризиків як складова оцінки ефективності соціальної політики / В. І. Надрага, Л. А. Чвертко // Формування ринкових відносин в Україні. – – № 9. – С. 3-7.
  4. Biloshkurska, N. V. Influence of the security market condition on the collective investment development / N. V. Biloshkurska, M. V. Biloshkurskyi, L. A. Chvertko // Науковий вісник Полісся. − 2017. − № 3 (11). Ч. 2. − С. 138-142.
  5. Slatvinskyi M. Direct foreign investments and national security: problems of investment policy / M. Slatvinskyi, L. Chvertko // Innovative economics and management. − 2017. − №3. − С. 70-79.
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Квітень
Червень