Чвертко Людмила Андріївна

 • Дата оновлення: 03.05.2024

uf34g-psP5Q

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент

chvertko.l@udpu.edu.ua

Вищу освіту здобула в Київському технологічному інституті легкої промисловості (спеціальність «Економіка і організація промисловості») та в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»). У 2005 році захистила дисертацію на тему «Трудовий потенціал Східного Поділля та Центрального Придніпров’я: демографічний та працересурсний вимір», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.09.01 – Демографія, економіка праці та соціальна політика. У 2007 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту.

 

Сфера наукових інтересів: управління ризиками, страхування, соціальна економіка і політика.

Основні публікації:

Статті у наукометричних виданнях Scopus, Web of Science

 1.  Melnychuk Yu. M., Chvertko L. A., Korniienko T. A., Vinnytska O. A., Garmatiuk O. V. Analysis of the factors influencing the market of insurance services in life insurance. Tem Journal. 2019. Vol. 8. №1. P. 201–206. DOI: https://dx.doi.org/10.18421/TEM81-28. (Web of Science, Scopus)
 2.  Kolotukha S., Gvozdej N., Vinnitskaya O., Chvertko L., Korniienko T. Development of Land Relations and Mortgage Loaning of Agricultural Enterprises in the Context of Modern Conditions. Vision 2025: education excellence and management of innovations through sustainable economic competitive advantage. 2019. Nov. 13–14. Р. 6847–6856. URL: https://publons.com/publon/48834265/. (Web of Science)
 3.  Kolotukha S., Gvozdej N., Vinnytska O., Chvertko L., Korniienko T. Aspects of Increasing the Level of Financial Support of Agricultural Enterprises. Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development During Global Challenges. 2020. Р. 18217–18228. URL: https://publons.com/publon/49461219/. (Web of Science)
 4.  Melnychuk Y., Tkachuk I., Chvertko L., Slatvinskyi M., Vinnytska O., Korniienko T. Assessment of financial and investment activity of textile enterprises as a guarantee of successful business in the region. Industriya Textila. 2020. Vol. 71. №3. P. 235-240. DOI: http://doi.org/10.35530/IT.071.03.1687 (Scopus Q3, Web of Science)
 5.   Reznik N., Slatvinskyi M., Chvertko L., Kyryliuk I., Demchenko T., Kosmidailo I. Insurance Instruments in Covering Foreign Economic Risks of an Enterprise: Ukrainian Experience. Digitalisation: Opportunitits and Challenges for Business. Lecture Notes in Networks and Systems, Springer. 2023. Vol. 620. P. 356–367. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-26953-0_34 (Scopus).

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Melnychuk Y., Chvertko L. Management of the Implementation of Innovative Methods in the Analysis of the Activities in Life Insurance Companies at the Independent Region. International Journal of Smart Business and Technology. 2021. №9(2). Pp. 95-106. DOI: 10.21742/IJSBT.2021.9.2.08
 2. Vinnytska O., Chvertko L., Korniienko T. Theoretical aspects of the American wage system for workers. Sciences of Europe. 2022. № 93. Vol. 1. Рр. 21-24. DOI: 10.5281/zenodo.6579840
 3. Chvertko L., Korniienko T., Vinnytska O. Digitalization of insurance business as an effective risk management lever. Sciences of Europe. 2022. № 89. Vol. 1. Рp. 7-11. URL: https://www.europe-science.com/wp-content/uploads/2022/03/Sciences-of-Europe-No-89-2022.pdf
 4. Korniienko T., Chvertko L., Vinnytska O. Ways to increase the action of the process for forming the state of economic security in enterprises. Sciences of Europe. 2022. № 94. Vol. 1. Рp. 47-51. DOI: 10.5281/zenodo.6616404
 5. Melnychuk Yuliia, Chvertko Liudmyla. Inclusiveness of financial activities of hotel institutions during the Covid-19 pandemic. Journal of Finance and Financial Law. 2022. Vol. 4(36). Рp. 129–145. https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.36.08
 6. Chvertko L., Vinnytska O., Korniienko T. Inclusive orientation of the development of the insurance market of Ukraine in the conditions of digitalization of the economy. Conferinţa științifică internațională «Strategii și politici de management în economia contemporană», (ediţia a 7-a), 9-10 iunie 2022 / scientific committee: Cotelnic Ala (chairman) [et al.]; organizing committee: Negru Ion (chairman) [et al.]. Chişinău: ASEM, 2022. Р. 354–360. https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14980
 7. Chvertko Liudmyla, Melnychuk Yuliia. Innovative aspects of forming an inclusive environment in the field of insurance. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii. 2022. Т. 21. R. XI. № 1. S. 17-31.
 8. Chvertko L. Humanitarian organizations in ensuring and financing the socio-economic inclusion of internally displaced persons: Ukrainian and foreign experience. Sciences of Europe. 2023. № 124. Рр. 24-28. DOI: 10.5281/zenodo.8327854

Статті у фахових виданнях України

 1. Чвертко Л. А., Вінницька О. А., Корнієнко Т. О. Страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку. Економічні горизонти. 2019. № 1 (8). С. 53-62. DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.1(8).2019.175420
 2. Melnychuk Yu. N., Vinnytska O. A., Chvertko L. A. Management of financial results of insurance companies as an activator of the innovation-investment process. Economies’ Horizons. 2019. № 3(10). Pp. 4–10. DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.3(10).2019.195644 
 3. Корнієнко Т. О., Чвертко Л. А., Вінницька О. А. Аналіз та оцінка стану економічної безпеки регіону. Економіка. Фінанси. Право. 2020. №10/2. С. 17-22. DOI: https://doi.org/10.37634/efp.2020.10(2).4
 4. Чвертко Л. А., Вінницька О. А., Корнієнко Т. О. Стан та проблеми розвитку туристичного страхування в Україні. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2020. Вип. 16. Т. 1. С. 58-67. DOI: 10.15330/apred.1.16.58-67
 5. Вінницька О. А., Чвертко Л. А., Корнієнко Т. О. Теоретична сутність і значення фінансової стійкості підприємства. Економіка. Фінанси. Право. 2020. №11/3. С. 25-29. DOI: https://doi.org/10.37634/efp.2020.11(3).6
 6. Мельничук Ю. М., Чвертко Л. А. Напрями залучення депозитних коштів як основного джерела інвестування незалежного бізнесу. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2021. Вип. 17. Т. 1. С.174-179. DOI: 10.15330/apred.1.17.184-189.
 7. Кирилюк І. М., Чвертко Л. А. Безпекові аспекти розвитку туризму в умовах пандемії COVID-19. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2021. Вип 17. Т.2. С.178–189. DOI: https://doi.org/10.15330/apred.2.17.178-189 .
 8. Вінницька О. А., Корнієнко Т. О., Чвертко Л. А. Місцеві податки як джерело доходів місцевих бюджетів. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2021. №11. URL: https://www.inter-nauka.com/issues/economic2021/11/7675
 9. Чвертко Л. А., Кирилюк І. М. Загрози економічній безпеці туристичної галузі України в умовах сучасних викликів. Соціальна економіка. 2021. Вип. 62. С. 51–63. DOI: https://doi.org/10.26565/2524-2547-2021-62-05
 10. Корнієнко Т. О., Вінницька О. А., Чвертко Л. А. Аналіз фінансової складової економічної безпеки підприємства. Інтернаука. Серія: «Економічні науки». 2022. №2. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-2-7920
 11. Чвертко Л. А., Корнієнко Т. О., Вінницька О. А. Фінансова інклюзія на страховому ринку України: передумови та чинники формування. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2022. Вип. 18. Т. 2. С. 146-158. DOI: 10.15330/apred.2.18.146-158
 12. Чвертко Л., Кравченко О. Фінансові інструменти сприяння соціальній інклюзії внутрішньо переміщених осіб в Україні. Ввічливість. Humanitas. 2022. №3. С. 100–111. DOI: https://doi.org/10.32782/humanitas/2022.3.14
 13. Чвертко Л. А. Соціальне страхування як складова вітчизняної системи соціального захисту внутрішньо переміщених осіб. Економічні горизонти. 2022. №4. С. 51-63. DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(22).2022.267018
 14. Кирилюк І., Чвертко Л. Волонтерський туризм як інструмент соціальної інтеграції вимушено переміщених осіб під час російського воєнного вторгнення. Економічні горизонти. 2023. №1(23). С. 80–91. DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.1(23).2023.273362
 15. Чвертко Л. А., Кирилюк І. М. Соціальна інклюзія вимушено переміщених осіб засобами туристичних активностей в умовах російсько-української війни. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2023. Вип. 19. Т. 2. С. 243-255. DOI: https://doi.org/10.15330/apred.2.19.243-255
 16. Чвертко Л. А., Вінницька О. А. Інструменти забезпечення соціальної та економічної інклюзії вимушених переселенців в умовах російської агресії проти України. Економічні горизонти. 2023. №3(25). С. 23–35. DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.3(25).2023.286595
 17. Чвертко Л. А., Пуголовко І. С. Виклики для функції податкового менеджменту в умовах цифрової трансформації. Економіка та суспільство. 2023. №55. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-99
 18. Чвертко Л. А., Пуголовко І. С. Управління податковими ризиками підприємства через інструмент страхування. Економічний простір. 2024. № 189. С. 213-218. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/189-38
 19. Чвертко Л. А. Страхування податкових ризиків у системі ризикового страхування: проблеми теорії та практики в Україні. Економічні горизонти. 2024. № 1(27). С. 109-120. DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.1(27).2024.299102

Колективні монографії:

 1. Вінницька О. А., Мельничук Ю. М., Чвертко Л. А. Страховий ринок як детермінанта економічного зростання України. Фінансове забезпечення стратегії економічного зростання України : колективна монографія / за ред. М. А. Слатвінського. Умань : УДПУ імені Павла Тичини, 2019. С. 8-116. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14232
 2. Чвертко Людмила, Кирилюк Ірина. Організаційно-правові та фінансові аспекти убезпечення життя, здоров’я і працездатності спортсменів в Україні. Zarzadzanie kultura fizycznna zdrowiem i bezpieczenstwem: Wspolszesne wybrane asperity : naukowa monografija / redakcya naukowa: Dariusz Skalski, Natalia Nestercsuk, Svitlana Kryshtanovych, Natalia Semenova. Starogard Gdański: Pomorska Szkoła Wyższa, 2021. С. 27‒45. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/13775
 3. Chvertko L., Melnychuk Yu. Financial potential of the insurance market: theoretical and practical aspects of development. Financial and security policies for sustainable development: collective monograph, edited by M. A. Slatvinskyi. Praha: OKTAN PRINT, 2021. Pp. 76-136. DOI: https://doi.org/10.46489/faspfsd-12
 4. Chvertko L. Financial instruments of social protection of internally displaced persons in Ukraine. Problems of Financial Support for Social and Economic Development in the Context of Contemporary Challenges and Threats : collective monograph / Mykola Biloshkurskyi, Liudmyla Chvertko et al. ; MES Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Department of Finance, Accounting and Economic Security, Public Organisation “Association of Ukrainian Educators and Researchers” ; edited by Maksym Slatvinskyi. Praha: OKTAN PRINT, 2022. Pp. 102-132. URL: https://www.oktanprint.cz/p/problems-of-financial-support/
 5. Chvertko L. Theoretical and practical aspects of Ukrainian insurance system’s inclusive development in the context of European integration. Financial resourcing at micro-, meso-, and macrolevels: Social, security, and fiscal dimensions = Фінансування ресурсозабезпечення на мікро-, мезо- і макро- рівнях: соціальний, безпековий та фіскальний виміри : collective monograph / edited by Maksym Slatvinskyi. Praha : OKTAN PRINT, 2023. P. 174–203.

Навчальні посібники

 1. Методи нарахування соціальних виплат : навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад. : Л. А. Чвертко. Умань : Візаві, 2023. 202 с.

Стажування, підвищення кваліфікації

 1. Підвищення кваліфікації за темою «Інноваційні технології викладання фінансових дисциплін» у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» з 01.10.2020 р. до 23.12.2020 р. (6 кредитів ЄКТС).
 2. Підвищення кваліфікації за програмою «Організаційно-правові основи соціального забезпечення» в Черкаському державному технологічному університеті з 15.09.2022 р. до 30.10.2022 р. (6 кредитів ЕКТС). Свідоцтво СПК-05390336/000123-22 від 01 листопада 2022 р.
 3. Підвищення кваліфікації в Уманському відділі обслуговування громадян №4 (сервісний центр) Головного управління ПФУ в Черкаській області за темою «Організаційні та фінансові засади нарахування страхових виплат та надання соціальних послуг» з 27.02.2023 р. до 28.03.2023 р.
 4. Стипендистка Варшавського університету факультету Artes Liberales (м. Варшава, Польща) з 01.12.2019 р. до 31.12.2019 р. за стипендійною програмою Національного агентства з питань академічного обміну (NAWA).
 5. Стипендистка Варшавського університету факультету Artes Liberales (м. Варшава, Польща) з 01.03.2022 р. до 30.09.2022 р. за стипендійною програмою Національного агентства з питань академічного обміну (NAWA).
 6. Стипендистка Варшавського університету факультету Artes Liberales (м. Варшава, Польща) з 01.06.2023 р. до 31.08.2023 р. за стипендійною програмою Національного агентства з питань академічного обміну (NAWA).
 7. Міжнародне наукове стажування за програмою «Розвиток м’яких навичок в навчанні професійної підготовки», організоване Фондом «IIASC» і Західно-Фінляндським Коледжем, м. Гуйттінен, з 01.10.2021 р. до 12.11.2021 р. (6 кредитів ЄКТС). Сертифікат 081321-047.
 8. Міжнародне науково-педагогічне стажування за програмою «Сила соціальних мереж у професійному розвитку викладачів університетів: особистий бренд, інструменти для освітніх продуктів, просування цінностей сталого розвитку», організоване Фондом Зофії Заменгоф, Варшава, Польща з 01.09.2023 до 31.10.2023 р. (6 ЕСТS (180 год)). Сертифікат №COMSUS-WP2-068 від 1 листопада 2023 р.

 Професійні досягнення в освітній та методичній діяльності, внутрішньому забезпеченні якості вищої освіти:

 • гарант освітньо-професійної програми «Соціальне забезпечення» (другий (освітньо-професійний) рівень вищої освіти), УДПУ імені Павла Тичини (з 2019 р. по теперішній час);
 • експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 23 Соціальне забезпечення (з 2023 р. по теперішній час);
 • керівник Групи сприяння академічній доброчесності ННІ економіки та бізнес-освіти УДПУ імені Павла Тичини;
 • член разової спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 073 Менеджмент (2023 р.).
 • член редакційних колегій журналів «Економічні горизонти», «Інвестиції: практика та досвід», «Економіка та держава», включених до Переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б).
 • член організаційного комітету та конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із соціальної та економічної інклюзії (2024 р.);
 • наукове консультування підприємств, установ, організацій – надання наукових послуг «Розробка навчально-методичного супроводу проведення моніторингу стану фінансово-економічної безпеки підприємства» (2022 р., 2024 р.);
 • керівництво студентами, які зайняли призове місце на конкурсах студентських наукових робіт: підготовка переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Страхування» – Чолинець Я. В., студентка ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування», нагороджена Дипломом ІІІ ступеня. (2019 р.); підготовка переможця Міжнародного конкурсу студентських науково-дослідних робіт з економіки за напрямом «Соціально-економічна політика держави» – Кроватко Д. О., студент ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування», нагороджений дипломом ІІ ступеня (2023 р.).

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проєктах:

 • Проєкт «ACADEMIES4UKRAINE – strengthen higher education resilience in Ukraine and european union», який діє в рамках програми ЄС Erasmus+ KA220-HED – Партнерство у сфері вищої освіти (період реалізації 2023-2025 рр.);
 • Проєкт «Українсько-польська молодіжна школа сталого туризму «Подорожуй і поважай!», реалізовано ННІ економіки та бізнес освіти УДПУ імені Павла Тичини у партнерстві із Державною вищою школою професійної освіти ім. Амоса Коменського завдяки підтримці Міністерства молоді та спорту України, Українсько-Польської Ради обміну молоддю (2019–2020 рр.).
 • Участь у програмі академічної мобільності Польського Національного агентства з питань академічного обміну (NAWA) (2019 р., 2022 р., 2023 р.).

Участь у професійних / громадських об`єднаннях за спеціальністю:

 • Член громадської організації «Об’єднання педагогів і науковців України» (Посвідчення № 42, дійсне до 12 квітня 2026 р.).
 • Член громадської організації «Інноваційні обрії України» (Довідка від 28.12.2023 р. № 0000175/01-21).

Нагороди та відзнаки:

 • Нагороджена Почесною грамотою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2002 р., 2004 р.).
 • Нагороджена Почесною грамотою виконавчого комітету Уманської міської ради (2007 р., 2009 р., 2014 р., 2019 р.).
 • Нагороджена Почесною грамотою Президії Черкаського обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України (2013 р.).

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ

 Квітень
Червень