Чвертко Людмила Андріївна

  • Дата оновлення: 22.09.2020

uf34g-psP5Q

Чвертко Людмила Андріївна

кандидат економічних наук, доцент

chvertko.l@udpu.edu.ua

Вищу освіту здобула в Київському технологічному інституті легкої промисловості (спеціальність «Економіка і організація промисловості») та в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»). У 2005 році захистила дисертацію на тему «Трудовий потенціал Східного Поділля та Центрального Придніпров’я: демографічний та працересурсний вимір», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.09.01 – Демографія, економіка праці та соціальна політика. У 2007 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту.

 Сфера наукових інтересів: страхування, соціальна економіка.

Захоплення: художня література, подорожі.

Основні публікації:

  1. Melnychuk Yu.M., Chvertko L. A., Korniienko T. A., Vinnytska O. A., Garmatiuk V. Analysis of the factors influencing the market of insurance services in life insurance. Tem Journal. 2019. Vol. 8, Is. 1, P. 201-206. (Scopus, Web of Science)
  2. Melnychuk Yu., Chyrva O.H., Chvertko L. A., Chyrva H.O., Berbets V.V. The Role of Management in the Financial Independence of the Region. Tem Journal. Vol. 8(2), P. 584-590. (Scopus, Web of Science)
  3. Biloshkurska, N. V., Biloshkurskyi M. V., Chvertko L. A. Influence of the security market condition on the collective investment development. Науковий вісник Полісся. № 3 (11). Ч. 2. С. 138-142. (Web of Science)
  4. Chvertko L. A., Vinnytska O. A., Korniienko T. O. Insurance of agricultural products with state support in Ukraine: state, problems and prospects of development. Економічні горизонти. 2019. № 1(8). C. 53–62. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11040
  5. Винницкая О. А., Чвертко Л. А., Корниенко Т. О. Стратегические направления совершенствования процесса формирования доходов местных бюджетов. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 4/2. С. 45-48. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10519
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Лютий