Вінницька Оксана Анатоліївна

  • Дата оновлення: 19.02.2020

Вінницька Оксана Анатоліївна

кандидат економічних наук

vinnytska.oksana@ukr.net

У 2004 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

У 2017 році захистила дисертацію на тему «Формування доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 ‒ Гроші, фінанси і кредит.

У грудні 2018 року отримано звання доцента кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки.

 Сфера наукових інтересів: фінанси, бюджет, місцеві бюджети, децентралізація, бюджетна політика.

Захоплення: вишивання

Основні публікації:

  1. Melnychuk Yu. M., Chvertko L. A., Korniienko T. A., Vinnytska O. A., Garmatiuk O. V. Analysis of the factors influencing the market of insurance services in life insurance. Tem Journal. 2019. Vol.8, No.1, p. 201-206. (Scopus, Web of Science)
  2. Винницкая О. А., Чвертко Л. А., Корниенко Т. О. Стратегические направления совершенствования процесса формирования доходов местных бюджетов. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 4/2. С. 45-48. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10519
  3. Vinnytska O. A., Berzhanir A. L., Berzhanir I. A. Simulation of the local budget income structure in the context of the financial independence of local government bodies. Науковий вісник Полісся. 2018. № 1 (13). Ч. 1. С. 215-221. (Web of Science)
  4. Вінницька О.А., Т.Г. Бондарук. Оцінка стану децентралізації місцевих бюджетів України. Економіка України. № 7. 2018. С. 59–75.
  5. Вінницька О.А., Бондарук Т. Г., Дубина М. Теоретичні аспекти бюджетної децентралізації в контексті реформ державного управління в Україні. Світ фінансів. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ «Економічна думка», 2018. № 2 (55). С. 7-19. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/9047
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Травень
Липень