Вінницька Оксана Анатоліївна

  • Дата оновлення: 22.10.2019

Вінницька Оксана Анатоліївна

кандидат економічних наук

vinnytska.oksana@ukr.net

У 2004 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

У 2017 році захистила дисертацію на тему «Формування доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 ‒ Гроші, фінанси і кредит.

У грудні 2018 року отримано звання доцента кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки.

 Сфера наукових інтересів: фінанси, бюджет, місцеві бюджети, децентралізація, бюджетна політика.

Захоплення: вишивання

Основні публікації:

  1. Melnychuk Yu. M., Chvertko L. A., Korniienko T. A., Vinnytska O. A., Garmatiuk O. V. Analysis of the factors influencing the market of insurance services in life insurance. Tem Journal. Vol.8, No.1, p. 201-206. (Scopus, Web of Science)
  2. Vinnytska O. A., Berzhanir A. L., Berzhanir I. A. Simulation of the local budget income structure in the context of the financial independence of local government bodies. Науковий вісник Полісся. 2018. № 1 (13). Ч. 1. С. 215-221. (Web of Science)
  3. Вінницька О.А., Т.Г. Бондарук. Оцінка стану децентралізації місцевих бюджетів України. Економіка України. № 7. 2018. С. 59–75.
  4. Вінницька О.А., Бондарук Т. Г., Дубина М. Теоретичні аспекти бюджетної децентралізації в контексті реформ державного управління в Україні. Світ фінансів. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ «Економічна думка», 2018. № 2 (55). С. 7-19.
  5. Vinnytska O. Naturs and classification aspects of local budget revenues. Baltic Journal of Economic studies. 2015. Vol. 1. No. 2. Р. 18-22. (Web of Science)
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Вересень
Листопад