Вінницька Оксана Анатоліївна

  • Дата оновлення: 23.05.2018

кандидат економічних наук

vinnytska.oksana@ukr.net

У 2004 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

У 2017 році захистила дисертацію на тему «Формування доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 ‒ Гроші, фінанси і кредит.

 Сфера наукових інтересів: фінанси, бюджет, місцеві бюджети, децентралізація, бюджетна політика.

Захоплення: вишивання

Основні публікації:

  1. Вінницька О. А. Економіко-статистичний аналіз доходів місцевих бюджетів / О. А. Вінницька // Статистика України. – 2015. – № 3 (70). – С. 18-23.
  2. Вінницька О. А. Сучасні тенденції зовнішньої заборгованості України / О. А. Вінницька // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. Збірник наукових праць. Вип. 1 (14) – К. : Типографія «Інтердрук», 2015. – С. 27-33.
  3. Вінницька О.А. Вплив міжбюджетних трансфертів на дохідну частину місцевих бюджетів / О.А. Вінницька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. -. Вип. 14. – С. 139-142.
  4. Vinnytska O. Features of formations of local budgets under decentralization. / Vinnytska O.A. // Modern Science – Moderni veda. – 2015. – № 6. – S. 15-20.
  5. Vinnytska O. Naturs and classification aspects of local budget revenues. / Vinnytsca O. A. // Baltic Journal of Economic studies. – 2015. – Vol. 1. No. 2. – S. 18-22.
Індекси бібліографічних посилань у Google Академія
Квітень
Червень