Опис дисциплін для вільного вибору студентам

  • Дата оновлення: 16.02.2021

Опис навчальних дисциплін вибіркової компоненти ОП Облік і оподаткування молодший бакалавр 2020

ВВ.01. Економічна соціологія

ВВ.01. Міжнародна економіка

ВВ.01. Управління персоналом

ВВ.02. Автоматизація в галузі (І рівень)

ВВ.02. Економічна інформатика

ВВ.02. Інформаційні технології

ВВ.03. Підприємництво і бізнес-культура

ВВ.03. Планування і організація бізнесу

ВВ.03. Система оподаткування підприємства

ВВ.04. Оцінювання майна

ВВ.04. Ризикологія

ВВ.04. Страхування

ВВ.05. Інвестування

ВВ.05. Фінанси підприємств

ВВ.05. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва

ВВ.06. Економічна етика і діловий етикет

ВВ.06. Комунікативний менеджмент

ВВ.06. Створення власного бізнесу

ВВ.07. Облік суб’єктів малого підприємництва

ВВ.07. Облік у бюджетних установах

ВВ.07. Основи оподаткування

ВВ.08. Економікс

ВВ.08. Митний контроль

ВВ.08. Ціноутворення

Опис навчальних дисциплін вибіркової компоненти ОП Облік і оподаткування молодший бакалавр 2019

ВВ.1.01. Економічна соціологія

ВВ.1.03. Підприємництво і бізнес-культура

ВВ.1.04. Страхування

ВВ.1.05. Інвестування

ВВ.1.06. Економічна етика і діловий етикет

ВВ.1.07. Система оподаткування підприємства

ВВ.1.08. Економікс

ВВ.2.01. Економічна соціологія

ВВ.2.02. Інформаційні технології

ВВ.2.03. Підприємництво і бізнес-культура

ВВ.2.04. Страхування

ВВ.2.05. Фінанси підприємств

ВВ.2.06. Економічна етика і діловий етикет

ВВ.2.07. Система оподаткування підприємства

ВВ.2.08. Економікс

Опис навчальних дисциплін вибіркової компоненти ОП Маркетинг молодший бакалавр 2020

1. Економічна соціологія

2. Стратегії сегментації і позицонування

3. Основи маркетингу

4. Автоматизацiя_в_галузi_(I_рiвен_)

5. Iнформацiйнi_технологii

6. Маркетинг_у_соц._мережах

7. Пiдприємництво_i_бiзнес-культура_Д

8. Маркетинг просислових пiдприeмства

9. Iнформацiйнi_технологii_в_маркетингу

10. Страхування

11. Реклама_i_стимулювання_збуту

12. Iнфр-ра_тов.ринку-_опис

13. Iнвестування

14. Логiстика

15. Реклама_в_iнтернетi

16. Економiчна_етика_опис

17. Трейд-маркетинг

18. Комунiкацiйна дiяльнiсть

19.Основи_конкуренцiї

20. Регiональна економiка

21. Психологiя_реклами

22. Економiкс

23. Ринковi_дослiдження

24. Цiноутворення

Опис навчальних дисциплін вибіркової компоненти ОП Маркетинг молодший бакалавр 2019

1. Економічна соціологія

2. Автоматизацiя_в_галузi_(I_рiвен_)

3. Iнформацiйнi_технологii

4. Пiдприємництво_i_бiзнес-культура_Д

5. Страхування

6. Iнвестування

7. Логiстика

8. Економiчна_етика_опис

9 .Основи_конкуренцii

10. Регiональна економiка

11. Економiкс

“Опис 2020”

ВВ.01-1 Економічна соціологія

ВВ.01-2 Євроiнтегацiйнi процеси в Украiнi

ВВ.01-3 Комунiкацii в публічному управлінні

ВВ.02-1 Автоматизація в галузі (І рівень)

ВВ.02-2 Інформаційні технології

ВВ.02-3 Цiноутворення

ВВ.03-1 Конституційні основи публічної влади

ВВ.03-2 Пiдприємництво i бiзнес-культура

ВВ.03-3 Мiжнароднi органiзацii в публiчному управлiннi нацiональною економiкою

ВВ.04-1 Страхування

ВВ.04-2 Регіональна соціально-економічна політика

ВВ.04-3 Управлiння публічними фiнансами 

ВВ.05-1 Інвестування

ВВ.05-2 Лідерство

ВВ.05-3 Управління неурядовими установами

ВВ.06-1 Етика державного службовця

ВВ.06-2 Регіональний менеджмент

ВВ.06-3 Зв’язки з громадськiстю 

ВВ.07-1 Інформаційні системи в публічному управлінні 

ВВ.07-2 Корпоративна соціальна вiдповідальність

ВВ.07-3 Запобігання корупції в органах публічного управління

ВВ.08-1 Економікс

ВВ.08-2 Органiзацiя та управлiння дiяльністю адмiнiстративних органiв

ВВ.08-3 Управління територіальним розвитком

“Опис 2019”

ВВ1.1.01 Економічна соціологія

ВВ1.1.02 Автоматизація в галузі (І рівень)

ВВ1.1.03 Конституційні основи публічної влади

ВВ1.1.04 Страхування

ВВ1.1.05 Інвестування

ВВ1.1.06 Етика державного службовця

ВВ1.1.07 Інформаційні системи в публічному управлінні

ВВ1.1.08 Економікс

ВВ1.2.01 Економічна соціологія

ВВ1.2.02 Інформаційні технології

ВВ1.2.03 Пiдприємництво i бiзнес-культура

ВВ1.2.04 Страхування

ВВ1.2.05 Лідерство

ВВ1.2.06 Етика державного службовця

ВВ1.2.07 Інформаційні системи в публічному управлінні

ВВ1.2.08 Економікс

Квітень
Червень