КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

Про Кафедру

Метою науково-овітньої діяльності кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом є підготовка висококваліфікованих, професійних та перспективних фахівців з новими поглядами і способом мислення, які здатні забезпечити ефективне функціонування підприємств та їх конкурентоспроможність на національному та міжнародному ринках.

Викладачі кафедри забезпечують формування та розвиток професійної компетентності студентів для здійснення практичної діяльності у галузі маркетингу, менеджменту, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з урахуванням сучасних соціально-економічних вимог розвитку національної економіки, світових тенденцій та загальноєвропейських цінностей. Кафедру очолює Світлана Подзігун, к.е.н., доцент.

Доцільність підготовки кафедрою спеціалістів названих напрямів та спеціальностей підготовки підтверджується як характеристиками працевлаштування випускників, так і прогнозами замовлень на фахівців названого профілю підприємств та організацій регіону.

Викладацький склад кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи.

Викладачі кафедри активно застосовують прогресивні методи навчання, здійснюють методичну й наукову роботу, працюють над розробкою теми: «Умови реалізації національних економічних інтересів: маркетинговий та інтеграційний аспекти».

З метою налагодження та підтримання зв’язків з провідними вітчизняними та зарубіжними науковцями, за ініціативи професорсько-викладацького складу проводяться конференції всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Міжнародна діяльність кафедри передбачає участь викладачів у міжнародних конференціях, публікації у закордонних виданнях, зарубіжне стажування в партнерських навчальних закладах Болгарії, Грузії, Польщі.

Значна увага на кафедрі приділяється творчому розвитку студентів, адже вміння креативно мислити та знаходити нестандартні способи розв’язання складних задач високо цінується на сучасному ринку праці. Щорічно викладачами кафедри ініціюється святкування тижня HR-менеджера та маркетолога. Конкурси на кращу фотогазету, присвячену відповідному святу, робить можливим побачити образ менеджера, маркетолога й підприємця, що склався в уяві молоді, а також проявити себе в ролі журналіста та прес-редактора.

Традиційно студентам пропонується ряд заходів, які розширюють їх знання про професію. Серед них: демонстрація документальних фільмів на задану тематику, відвідання відкритих лекцій і науково-методичних семінарів провідних підприємців, практиків-маркетологів та HR-менеджерів, екскурсії на приватні підприємства відповідної специфіки та інше.

Таким чином, спільна кропітка робота студентів та викладачів дає змогу сформувати активну, творчу особистість та професіонала своєї справи, який має можливість успішно працевлаштуватись як в Україні, так і закордоном.

Анкетування

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом за 2020 рік

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом за 2021 рік

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом за 2022 рік

Склад кафедри
Подзігун
Світлана Миколаївна
завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Богашко
Олександр Леонідович
кандидат економічних наук, доцент
Білошкурська
Наталія Володимирівна
кандидат економічних наук, доцент
Світовий
Олександр Михайлович
доктор економічних наук, професор
Пачева
Наталія Олександрівна
кандидат економічних наук, доцент
Логінова
Ольга Анатоліївна
кандидат економічних наук, доцент
Гарматюк
Олена Валентинівна
доктор філософії, старший викладач
Кузьмінó‎в
Микола Вікторович
Старший викладач, кандидат економічних наук.
Ящук
Тетяна Анатоліївна
Кандидат економічних наук, доцент.
Гуменюк
Алла Валеріївна
кандидат економічних наук, доцент
Корнієнко
Тетяна Олександрівна
кандидат економічних наук, доцент
Шмалій
Людмила Володимирівна
кандидат економічних наук
Малярчук
Наталія Миколаївна
кандидат економічних наук
Лутай
Лариса Анатоліївна
доктор економічних наук, професор
Контакти

Адреса: Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2, корп. №1, ауд. 315

Тел.: (04744) 5-20-80;

E-mail: mub@udpu.edu.ua

Лютий
Квітень