242 ТУРИЗМ МАГІСТР

  • Дата оновлення: 04.05.2018

Завантажити (PDF, 815KB)

 
ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
I. Цикл загальної підготовки
1.1.Гуманітарна підготовка
ГП.01 Основи мовної комунікації  
ГП.02 Методологія та організація наукових досліджень  
ГП.03 Основи безпеки в галузі  
ГП.04 Бренд менеджмент в туризмі  
     
1.2. Фундаментальна підготовка
ФП.01 Туризмологія  
ФП.02 Фінансовий менеджмент  
ФП.03 Стратегічний маркетинг  
ФП.04 Стратегічний менеджмент  
ФП.05 Бізнес-планування  
ФП.06 Менеджмент персоналу  
   
ІI. Цикл професійної підготовки
ПП.01 Інноваційні технології в туризмі  
ПП.02 Управління проектами в туризмі  
ПП.03 Міжнародний туризм  
ПП.04 Державне та регіональне управління туризмом  
 ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА
ВВ1.1 Спеціалізація: Менеджмент у сфері міжнародного туризму
ВВ1.1.01 Ризик менеджмент в туризмі  
ВВ1.1.02 Туристична політика зарубіжних країн  
ВВ1.1.03 Міжнародні економічні відносини  
ВВ1.1.04 Туристичні ринки світу  
ВВ1.1.05 Управління туристичними дестинаціями  
ВВ1.1.06 Бізнес-стратегії в індустрії гостинності країн світу  
ВВ1.1.07 Туристична іміджологія  
   
ВВ1.2 Спеціалізація: Менеджмент готельно-ресторанної справи
ВВ1.2.01 Управління підприємствами індустрії гостинності  
ВВ1.2.02 Ресторанний менеджмент  
ВВ1.2.03 Управління сервісними операціями  
ВВ1.2.04 Управління готельно-анімаційними послугами і програмами  
ВВ1.2.05 Міжнародний курортний курортний та SPA- менеджмент  
ВВ1.2.06 Менеджмент інновацій в готельно-ресторанній справі  
ВВ1.2.07 Управління маркетинговими послугами підприємств готельного та туристичного бізнесу  

 

Квітень
Червень